Giới thiệu những mô hình cải tiến chất lượng ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Duy

Tài liệu Giới thiệu những mô hình cải tiến chất lượng ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Duy: GIỚI THIỆU NHỮNG MÔ HÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BS CK2 NGUYỄN NGỌC DUY – TP. KHTH SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đặt vấn đề • Quản lý chất lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Y tế thành phố trong năm 2014. • Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ; Bộ Y tế, (Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 19/2013/TT- BYT , Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng BV) • Chủ trương của Lãnh đạo thành phố về nâng chất lượng trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân • Ngịh quyết Đại hội Đảng bộ Ngành y tế HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỞ Y TẾ TP.HCM BAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH BAN PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BAN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG BAN AN NINH TRẬT TỰ BỆNH VIỆN BAN KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH BAN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHÓM THƯỜNG TRỰC CẤU TRÚC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KB, CB SỞ Y TẾ TP.HCM HỘI ĐỒNG QLCL S...

pdf59 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 28/06/2023 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giới thiệu những mô hình cải tiến chất lượng ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Duy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU NHỮNG MƠ HÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BS CK2 NGUYỄN NGỌC DUY – TP. KHTH SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đặt vấn đề • Quản lý chất lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Y tế thành phố trong năm 2014. • Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ; Bộ Y tế, (Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thơng tư 19/2013/TT- BYT , Quyết định ban hành Bợ Tiêu chí đánh giá chất lượng BV) • Chủ trương của Lãnh đạo thành phố về nâng chất lượng trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân • Ngịh quyết Đại hội Đảng bợ Ngành y tế HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỞ Y TẾ TP.HCM BAN AN TỒN NGƯỜI BỆNH BAN PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BAN AN TỒN MƠI TRƯỜNG BAN AN NINH TRẬT TỰ BỆNH VIỆN BAN KHẢO SÁT HÀI LỊNG NGƯỜI BỆNH BAN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN NHĨM THƯỜNG TRỰC CẤU TRÚC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KB, CB SỞ Y TẾ TP.HCM HỘI ĐỒNG QLCL SỞ Y TẾ TRIỂN KHAI 5 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO TẤT CẢ BỆNH VIỆN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG An tồn hơn Tốt hơn Nhanh hơn “Rẻ hơn” Hài lịng hơn 14 BỘ KHUYẾN CÁO Những mơ hình quản lý chất lượng của Ngành Y tế thành phố và các bệnh viện đã triển khai Mục tiêu chất lượng 1 AN TỒN HƠN 1. Hồn thiện kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế • Đưa lên trang web của Sở Y tế, làm cơ sở cho các bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị, xây dựng danh mục thuốc, xây dựng quy trình khám bệnh, chữa bệnh. C5.5 Xây dựng các hướng dẫn chuyên mơn và phác đờ điều trị 2. Xây dựng phác đồ điều trị (Tất cả BV đều xây dựng phác đờ điều trị nội trú, các BV tuyến cuối đĩng gĩp xây dựng Kho dữ liệu Phác đồ điều trị Sở Y tế) 3. Chương trình giám sát, truy cập phác đồ điều trị • Kiểm sốt hồ sơ bệnh án • Giám sát kê đơn • Thơng tin tra cứu – thư viện online • Huớng dẫn sử dụng thuốc • Chương trình kiểm sốt – quản lý kháng sinh • Cung ứng thuốc tại khoa lâm sàng Giám sát tuân thủ phác đồ qua mạng C2.1 – C2.2 Tiêu chí Quản lý hờ sơ bệnh án QUẢN LÝ KÊ ĐƠN CẢNH BÁO THUỐC KHƠNG PHÙ HỢP MÃ ICD GIÁM SÁT KÊ ĐƠN GIÁM SÁT KÊ ĐƠN C9.4 Sử dụng thuốc an tồn hợp lý 4. Nhận diện người bệnh ( BV Nhân dân 115, BV Hồn Mỹ ) NGƯỜI BỆNH BÌNH THƯỜNG NGƯỜI BỆNH CĨ NGUY CƠ TÉ NGÃ NGƯỜI BỆNH DỊ ỨNG C5.1 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 5. Hướng dẫn bệnh viện xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh – Các bệnh viện đều xây dựng hệ thống báo cáo sự cố. – Tạo nên Văn hĩa về báo cáo sự cố (sự cố tự nguyện và sự cố bắt buộc). D2. Phịng ngừa các sai sĩt, sự cớ và khắc phục 6. Tăng cường cơng tác Kiểm sốt nhiễm khuẩn Huyến luyện các kỹ thuật bằng Video ( BV Nhi đồng 1) Quy trình rửa tay Quy trình xếp áo mổ C4. Phịng ngừa và kiểm sốt nhiễm khuẩn C4.2. Hướng dẫn nhân viên thực hiện quy trìnhkiểm sốt nhiễm khuẩn Huấn luyện giám sát viên theo tiêu chuẩn của Úc và WHO -Xây dựng Cơ sở dữ liệu giám sát nhiễm khuẩn tồn bệnh viện (BV Hùng Vương) C4.3 Triển khai chương trình và gám sát tuân thủ rửa tay 7. Phịng xét nghiệm • Các BV cĩ phịng xét nghiệm đạt ISO 15189: BNĐ, NĐ1, NĐ2, TMHH, PNT • BV BNĐ đạt ATSH cấp I, II, III. C8. Chất lượng xét nghiệm Mục tiêu chất lượng 2 TỐT HƠN 8. Xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ quản lý B2. Chất lượng nguồn nhân lực 8. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TỒN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ- BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 -Hướng dẫn SD an tồn tất cả các trang thiết bị thường dùng (bơm tiêm, SpO2, máy truyền dịch): nguy cơ thường gặp, nguyên nhân, xử trí, phịng ngừa -Huấn luyện cho 100% NV tồn BV 9. Triển khai các lớp đào tạo liên tục về quản lý bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện • . – Tổ chức các lớp về quản lý bệnh viện cho cán bộ quản lý các khoa phịng. – Tổ chức khĩa học “Hướng dẫn triển khai hoạt động an tồn người bệnh tại bệnh viện” – Quản lý chất lượng KCB và quản lý tài chính BV – B2. Chất lượng nguồn nhân lực 10.Hồn tất Bệnh án điện tử (BV Quận Thủ Đức) C2 – C3 Quản lý hờ sơ bệnh án- Ứng dụng CNTT Mục tiêu chất lượng 3 NHANH HƠN 11. Triển khai hiệu quả hoạt động Đường dây nĩng Triển khai đường dây nĩng tại các bệnh viện. Phân cơng cán bộ trực đường dây nĩng, xử lý hàng ngày và báo cáo ngay ngày hơm sau. Phân tích các nhĩm nguyên nhân gây bức xúc, để đưa ra các giải pháp khắc phục cho tất cả các bệnh viện 12. PHẦN MỀM BÁO CÁO CHUYỂN TUYẾN • Ban CNTT SYT thực hiện. • Tự động hĩa việc gửi báo cáo chuyển tuyến của BV và cơng tác tổng hợp báo cáo tại SYT. • Triển khai áp dụng chính thức tại các BV cơng lập bắt đầu tháng 01/2016. • Đến quý 2/2016 triên khai cho khối BV ngồi cơng lập. • Các tính năng:  Tự động lấy dữ liệu từ tập tin Excel hoặc XML được kết xuất tự động từ phần mềm QLBV.  Cho phép người dùng nhập thơng tin thủ cơng nếu phần mềm QLBV khơng kết xuất được thơng tin Gửi báo cáo về SYT qua đường mạng  Tự động tổng hợp báo cáo của các BV, tạo báo cáo gửi BYT. Tự động lấy dữ liệu từ tập tin Excel hoặc XML Gửi báo cáo cho Sở Y tế qua internet C3. ứng dụng CNTT 13. Xây dựng và dần hồn chỉnh mạng lưới cấp cứu thành phố với hệ thống các điểm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm cấp cứu 115 của thành phố – Thành lập 9 trạm cấp cứu vệ tinh với 3 mơ hình. – Đang trình Đề án đào tạo nhân viên cấp cứu y tế ngồi bệnh viện (paramedic) để tăng cường đội ngũ nhân viên cấp cứu chuyên nghiệp theo mơ hình của các nuớc như Anh, Úc, Mỹ 14. Xây dựng Quy trình Báo động đỏ ở tất cả BV D2.5 Phịng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 14. Triển khai Quy trình Báo động đỏ ( BV NĐ 1, BV Q Thủ Đức, BV ND 115, BV Hồn Mỹ, BV Xuyên Á) Dược lâm sàng • Thư viện điện tử tra cứu thơng tin thuốc và sử dụng thơng tin thuốc để khuyến cáo, cảnh báo kê toa ( BV Nhi đồng 1) • Cơng tác Dược lâm sàng - Thơng tin về thuốc trên phần mềm kê đơn ( Bv Nhân dân Gia định) • Hệ thống vận chuyển thuốc tự động từ khoa dược đến khoa Hồi sức ( Bv Nhân dân 115) • Cảnh báo về tên thuốc chống nhầm lẫn, tương tác thuốc trên phần mềm kê đơn (BV Hùng Vương) C9. Quản lý và cung ứng thuốc 15.Thư viện điện tử - tra cứu thơng tin online tại BV NĐ1 16.Màn hình vi tính (touch screen) giúp BS truy cập nhanh liều lượng thuốc, phác đồ,tại khoa Cấp cứu BV NĐ 1 17. Hệ thống vận chuyển thuốc tại khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa dược Mục tiêu chất lượng 4 “RẺ HƠN” GUIDELINE 2013 BAN QUẢN LÝ VI TÍNH HĨA 18. Thơng tin về thuốc trên phần mềm kê đơn ( BV Nhân dân Gia định) C9.5 Thơng tin về thuốc, theo dõi báo cáo ADR 19. Chương trình quản lý kháng sinh (BV Nhân dân Gia định, BV Nhi đồng 1, BV BNĐ, BV Hùng vương ) C9.4 Sử dụng thuốc an tồn hợp lý HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC ( BV BNĐ) C9.4 Sử dụng thuốc an tồn hợp lý GIÁM SÁT KÊ ĐƠN REAL TIME – BV NĐ1 10:30 10:31 10:32 10:34 12:30 This image cannot currently be displayed. C9.4 Sử dụng thuốc an tồn hợp lý Mục tiêu chất lượng 5 HÀI LỊNG HƠN 20.Tiến hành hoạt động Khảo sát hài lịng người bệnh • Thuê một cơng ty để khảo sát độc lập mức độ hài lịng của người bệnh, làm cơ sở buớc đầu cho hoạt động khảo sát hài lịng người bệnh những năm về sau Chủ động nắm bắt mức độ hài lịng của người dân khi đến khám chữa bệnh tại các BV thuộc SYT TP.HCM • (Cơng ty Nilesen chuyên về khảo sát hài lịng khách hàng thực hiện theo đơn đặt hàng của Sở Y tế, 6/2015) 21. Xây dựng Quy trình chuyên mơn (Care Pathway) (BV. Nhân dân Gia định, BV Bệnh Nhiệt đới, BV Quận Thủ Đức, BV Truyền Máu huyết học) 22. Chăm sĩc bệnh nhân ( mơ hình BV Nhi đồng 1, BV NDGĐ, BV ND 115) C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng hoạt động hiệu quả 23. Đo lường thời gian chờ khám và cơng bố cho người bệnh biết (BV Trưng Vương) A1.3 Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lịng của người bệnh 24. An ninh trật tự BV C1.1 Bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện 25. Cải thiện cơ sở vật chất ( BV Chấn thương Chỉnh hình) A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phịng đầy đủ tiện nghị và được vận chuyển phù hợp 25. Cải thiện cơ sở vật chất ( BV ND115, BV NDGĐ, BV Quận Thủ đức) A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đĩn tiếp và hướng dẫn cụ thể 25. Cải tạo cơ sở vật chất ( B Nguyễn Tri Phương, Bv Trưng Vương, Tai Mũi Họng) • A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đĩn tiếp và hướng dẫn cụ thể 26. Mơ hình Chăm sĩc khách hàng ( BV Nhân dân 115, BV Nguyễn Tri Phương, BV Bình Dân ) A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đĩn tiếp và hướng dẫn cụ thể 27. Mơ hình Phịng Cơng tác xã hội (BV Nhi đồng 1) 28. Dinh dưỡng cho người bệnh • Mơ hình khoa Dinh dưỡng BV NDGĐ • Cung cấp 100% suất ăn bệnh lý ( Bv Nhi đồng 1, Viện Tim) • Pha dung dịch nuơi ăn bằng tĩnh mạch tại phịng pha chế tăng an tồn trong chăm sĩc trẻ sơ sinh (BV. Hùng Vương) C7 Năng lực thực hiện chăm sĩc dinh dưỡng và tiết chế Khoa Dinh dưỡng tiết chế BV Nhân dân Gia định Mơ hình học tập cho BV đa khoa Khoa DDTC của BV Nhi đồng 1 (Mơ hình học tập cho BV chuyên khoa nhi) Khoa DDTC của BV Nhi đồng 2 (Mơ hình học tập cho BV chuyên khoa nhi) BV Nguyễn Tri Phương (K.DDTC khơng cĩ bếp) K.DD thiết kế chế độ ăn, bếp Cty Dussman chế biến suất ăn BV Nguyễn Trãi Mơ hình học tập bếp của căn tin nhỏ hẹp (khoảng 100m2), được bố trí hợp lý, hợp vệ sinh NGƯỜI CẦN ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG Mẫu tầm soát nguy cơ suy dinh dưỡng 5 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CHO TẤT CẢ BỆNH VIỆN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN Tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế An tồn hơn Tốt hơn Nhanh hơn “Rẻ hơn” Hài lịng hơn Kết luận – Hội đồng quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế tuy mới thành lập, gồm các cán bộ y tế kiêm nhiệm nhưng đã rất cĩ trách nhiệm, phát huy kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đĩng gĩp cho hoạt động quản lý chất lượng của Ngành. – Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế (Thơng tư 19, Thơng tư 01, QĐ 1313, QĐ 4858 Bộ tiêu chí), xác định được những nội hàm quản lý chất lượng với tình hình thực tế, đặc thù của các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Từ đĩ, đã xây dựng kế hoạch hoạt động từng buớc, cĩ lộ trình để các bệnh viện dần dần chuyển mình Kết luận – Lãnh đạo bệnh viện, đội ngũ cán bợ quan lý khoa, phịng đều xác định được nhiệm vụ của mình trong cơng tác quản lý chất lượng, từ đĩ, cĩ đầu tư nhiều nội dung cho cơng tác quản lý chất lượng. – Cán bộ nhân viên y tế từng buớc đã hiểu hơn về vai trị của quản lý chất lượng trong tình hình hiện nay, tham gia tích cực hơn vào hoạt động quản lý chất lượng của Ngành, của bệnh viện đề ra. Bợ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, Các VB chỉ đạo của Bộ Y tế về quản lý chất lượng là nền tảng cho sự phấn đấu, là mục tiêu để các BV hướng đến, là sự khẳng định thương hiệu, uy tín của các BV TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgioi_thieu_nhung_mo_hinh_cai_tien_chat_luong_nganh_y_te_than.pdf