Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản - Trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG TPHCM

Tài liệu Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản - Trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG TPHCM: Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐH QG TPHCM Môn học : Nhập Môn Điện Tử TP HCM - 2012 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Khái niệm về nguồn độc lập có giá trị không đổi  Nguồn thế Có hai loại: nguồn dòng và nguồn thế v0 = v : lý tưởng v0 giảm khi i0 tăng  có R (hay r) là trở nội Nội trở R (hay r ) mắc nối tiếp với nguồn thế Hình 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Khái niệm về nguồn độc lập có giá trị không đổi  Nguồn dòng Có nội trở R (hay r) mắc song song với nguồn dòng Hình 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định luật Kirchhof:  Nút là giao điểm của hai hay nhiều nhánh. Hình 3  Nếu xem mỗi phần tử trong mạch là một nhánh thì hình 3 gồm 5 nhánh và 4 nút.  Nếu xem nguồn và R1 là một nhánh, R2 và L l...

pdf10 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản - Trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG TPHCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐH QG TPHCM Môn học : Nhập Môn Điện Tử TP HCM - 2012 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Khái niệm về nguồn độc lập có giá trị không đổi  Nguồn thế Có hai loại: nguồn dòng và nguồn thế v0 = v : lý tưởng v0 giảm khi i0 tăng  có R (hay r) là trở nội Nội trở R (hay r ) mắc nối tiếp với nguồn thế Hình 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Khái niệm về nguồn độc lập có giá trị không đổi  Nguồn dòng Có nội trở R (hay r) mắc song song với nguồn dòng Hình 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định luật Kirchhof:  Nút là giao điểm của hai hay nhiều nhánh. Hình 3  Nếu xem mỗi phần tử trong mạch là một nhánh thì hình 3 gồm 5 nhánh và 4 nút.  Nếu xem nguồn và R1 là một nhánh, R2 và L là một nhánh thì hình 3 gồm 3 nhánh và 2 nút. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định luật Kirchhof về dòng điện (Kirchhof 1): Tổng đại số các dòng điện tại nút bằng không i1 + i2 – i3 + i4 = 0 Áp dụng định luật Kirchhof tại nút a Quy ước: dòng hướng vào nút mang dấu (+) và dòng hướng ra khỏi nút mang dấu (-) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định luật Kirchhof về điện thế: Tổng đại số hiệu thế của các nhánh theo một vòng kín bằng không Các bước thực hiện: B1 : Chọn một chiều cho một vòng khép kín B2 : Viết biểu thức tổng điện thế trong vòng kín bằng không cho các vòng điện. B3 : Giải hệ phương trình cho các vòng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chú ý: khi thực hiện B2 thì theo quy ước: dấu của điện thế sẽ dương khi cùng chiều với vòng và điện thế mang dấu âm khi ngược chiều với vòng. Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định luật Kirchhof về điện thế (Kirchhof 2): Hình 4 v1 – v2 + v3 = 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Ví dụ Tìm ix và vx trong hình 5 Hình 5 Tính vx Áp dụng luật Kirchhof cho vòng (I): I vx + 10 - v2 + v3 = 0 Với v2 = 5 i2 v3 = 2 i3 Suy ra vx = -23V  Tính ix Áp dụng luật Kirchhof cho nút a, b, c, d Nút a: -4 + 1 + i1 = 0 Suy ra ix = -5A, i1 = 3A, i2 = -1A. i3 = 4A Nút b: 2 – i2 - i1 = 0 Nút c: -3 + i2 + i3 = 0 Nút d: -ix - 1 - i3 = 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định lý Millman Sử dụng để tính hiệu điện thế hai đầu của một mạch gồm nhiều nhánh song song. Với Công thức: là điện dẫn ở nhánh s CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các định luật và cách giải bài tập mạch điện cơ bản  Định luật mạch điện và ví dụ  Định lý Millman Ví dụ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhap_mon_dien_tu_du_quang_binh_nhap_mon_dien_tu_chuong_5_cac_dinh_luat_va_cach_giai_bai_tap_mach_die.pdf
Tài liệu liên quan