Xây dựng và đánh giá phần mềm bản tin khoa dược tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi TP Hồ Chí Minh

Tài liệu Xây dựng và đánh giá phần mềm bản tin khoa dược tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi TP Hồ Chí Minh: Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 519 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM BẢN TIN KHOA DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Đức Tùng*, Phan Ngô Diễm Trang**, Chung Khang Kiệt*, Đỗ Quang Dương* TÓM TẮT Mở đầu: Bản tin khoa Dược đóng vai trò quan trọng tại bệnh viện, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, chính xác và kịp thời về Dược cho cán bộ y tế, tuy nhiên mô hình này còn gặp nhiều hạn chế trong áp dụng và quản lý theo dõi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có thể nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác này. Mục tiêu: Khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý và theo dõi bản tin khoa Dược tại Bệnh viện đa khoa khu vực (ĐKKV) Củ Chi, ghi nhận quy trình cụ thể, từ đó xây dựng và đánh giá phần mềm hỗ trợ trên máy vi tính và điện thoại thông minh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý và th...

pdf10 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 03/07/2023 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng và đánh giá phần mềm bản tin khoa dược tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 519 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM BẢN TIN KHOA DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Đức Tùng*, Phan Ngô Diễm Trang**, Chung Khang Kiệt*, Đỗ Quang Dương* TÓM TẮT Mở đầu: Bản tin khoa Dược đóng vai trò quan trọng tại bệnh viện, nhằm cung cấp thông tin cần thiết, chính xác và kịp thời về Dược cho cán bộ y tế, tuy nhiên mô hình này còn gặp nhiều hạn chế trong áp dụng và quản lý theo dõi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có thể nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác này. Mục tiêu: Khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý và theo dõi bản tin khoa Dược tại Bệnh viện đa khoa khu vực (ĐKKV) Củ Chi, ghi nhận quy trình cụ thể, từ đó xây dựng và đánh giá phần mềm hỗ trợ trên máy vi tính và điện thoại thông minh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý và theo dõi bản tin khoa Dược tại Bệnh viện ĐKKV Củ Chi và quy trình cụ thể. Đề xuất yêu cầu kỹ thuật phần mềm (URS) dựa trên mẫu chung và yêu cầu của người dùng. Thiết kế giao diện phần mềm gồm 2 phần: máy vi tính và điện thoại thông minh. Tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm được xây dựng dựa trên URS. Phần mềm hoàn thiện được đánh giá cài đặt và vận hành. Kết quả: Việc khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong theo dõi bản tin khoa Dược tại Bệnh viện ĐKKV Củ Chi được thực hiện trực tiếp kết hợp phiếu khảo sát. Kết quả và quy trình cụ thể được ghi nhận làm cơ sở xây dựng phần mềm theo dõi bản tin khoa Dược. Phần mềm Bản tin khoa Dược trên máy vi tính được xây dựng có tổng cộng 14 giao diện thực hiện các chức năng biên soạn, phê duyệt, xem và phản hồi bản tin, đồng thời thống kê báo cáo tình hình theo dõi bản tin đối với từng cá nhân. Ứng dụng trên điện thoại thông minh có liên kết với phần mềm trên máy vi tính, gồm 6 giao diện, thực hiện chức năng phê duyệt và theo dõi bản tin, hỗ trợ hiện thông báo khi có bản tin mới. Kết quả đánh giá cài đặt và đánh giá vận hành phần mềm đều đạt. Kết luận: Đề xuất được yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm. Phần mềm Bản tin khoa Dược được thiết kế và xây dựng đúng theo yêu cầu, các kết quả đánh giá cài đặt, đánh giá vận hành đều đạt. Từ khóa: phần mềm, ứng dụng điện thoại thông minh, bản tin khoa dược. ABSTRACT DEVELOPING AND QUALIFYING PHARMACY NEWS MONITORING SOFTWARE AT HCMC GENERAL HOSPITAL OF CU CHI Nguyen Đuc Tung, Phan Ngo Diem Trang, Chung Khang Kiet, Do Quang Duong * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 2- 2019: 519 – 528 Introduction: Pharmacy news plays an important role in hospital operations, providing essential, accurate and up-to-date drug information to physicians and medical staffs, but there are still many limitations in implementation and monitoring. The application of information technology (IT) can improve efficiency, save time and costs for these tasks. Objectives: Surveying the application of IT in pharmacy news notification at the General Hospital of *Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh **Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Khu Vực Củ Chi Tác giả liên lạc: ThS. Chung Khang Kiệt ĐT: 0908091890 Email: ckkiet@yahoo.com Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Chuyên Đề Dược 520 Cu Chi, investigating the detailed procedure, then developing and qualifying the support software on computers and smartphones. Materials and methods: The materials are the application of IT in monitoring pharmacy news at General Hospital of Cu Chi and its detailed procedure. Proposed User Requirements Specification (URS) based on common template and user’s requirements. Software interface design includes two parts: one on the computer and the other on the smartphone. Software Requirements Specification (SRS) is based on URS. The software is qualified in installation and operation qualification. Results: The survey on the application of IT in monitoring pharmacy news at General Hospital of Cu Chi was conducted directly and using questionnaire. The results and detailed procedure were used as the basis for software development. The graphic user interface of Pharmacy news monitoring software on the computer has 14 screens to carry out multiple functions, included compiling, approving, viewing and replying news, along with the analyzing and tracking ability on the view and response of each user. The mobile application has 6 screens and is linked with the software; allows users to do 2 tasks: approving and viewing news. The mobile application also notifies the users for recently published news. The software passed both installation and operation qualification. Conclusion: In general, the thesis has fulfilled all of its objectives. The URS and SRS are proposed. The software is developed successfully and passed installation and operation qualification. Key words: Software, android application, pharmacy news ĐẶT VẤN ĐỀ Mô hình Dược lâm sàng (DLS) được rất nhiều nước có nền y học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật phát triển(3). Tại Việt Nam, mô hình này cũng đã và đang được đẩy mạnh, điển hình tại Hà Nội, có khoảng 87% bệnh viện có thành lập đơn vị DLS. Trong đó phổ biến nhất là các hoạt động: cung cấp thông tin về thuốc, báo cáo phản ứng có hại của thuốc và giám sát sử dụng thuốc (97%)(1,8). Công tác thông tin thuốc đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động DLS trong ngành Dược nói chung và trong các bệnh viện nói riêng. Với số lượng thông tin về thuốc mới, cập nhật phác đồ điều trị, các thông báo, cảnh giác dược ngày càng tăng và thay đổi liên tục theo thời gian, việc thu thập, chọn lọc và cập nhật thông tin kịp thời là hết sức cần thiết(7). Tại bệnh viện, ngoài các buổi hội thảo phổ biến trực tiếp, công tác này được triển khai qua hai hình thức chủ yếu trang thông tin điện tử và bản tin khoa Dược. Tuy nhiên việc giám sát, đánh giá quá trình tiếp nhận thông tin và ghi nhận phản hồi đối với những bản tin này còn gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, đối tượng nhận bản tin mới chỉ ở mức khoa, phòng và vẫn chưa được cụ thể hóa. Việc cung cấp những thông tin không hoặc ít liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ có thể dẫn đến nhàm chán, coi nhẹ và bỏ qua, khiến mục tiêu phổ biến thông tin của bản tin không thể đạt được. Ngày nay, các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được áp dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực y tế. Điển hình là một số phần mềm của nước ngoài như “eASY”, “Spectrum” trong quản lý sử dụng kháng sinh; “FiercePharma” trong cập nhật thông tin ngành Dược, “DrugInfoLine” trong hỗ trợ tra cứu thông tin thuốc Tại Việt Nam, các ứng dụng này chưa được đầu tư phát triển nhiều, trong khi các công tác về dược lâm sàng cũng như hoạt động khoa Dược, Bộ Y tế và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh áp dụng ứng dụng CNTT trong quá trình hoạt động(2). Đề tài được tiến hành nhằm khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, theo dõi bản tin khoa Dược tại bệnh viện, ghi nhận quy trình cụ thể, từ đó đề xuất yêu cầu Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 521 kỹ thuật, thiết kế giao diện, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến hành xây dựng, đánh giá phần mềm Bản tin khoa Dược. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Là quy trình biên soạn, phê duyệt và theo dõi bản tin khoa Dược tại bệnh viện với các nội dung nghiên cứu: khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và quy trình soạn và đăng tải bản tin khoa dược; xây dựng phần mềm, bao gồm: đề xuất yêu cầu kỹ thuật, thiết kế giao diện, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật; đánh giá phần mềm. Khảo sát tình hình ứng dụng CNTT Khảo sát trực tiếp có sử dụng phiếu khảo sát, ghi nhận yêu cầu và quy trình cụ thể trong biên soạn và theo dõi bản tin khoa Dược. Xây dựng phần mềm Đề xuất yêu cầu kỹ thuật phần mềm Bản tin khoa Dược Dựa trên mẫu chung về Yêu cầu kỹ thuật của người dùng (User Requirements Specification-URS) của GxP và theo yêu cầu đã được ghi nhận. Thiết kế giao diện phần mềm Dựa trên URS, sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint 2013, gồm có màn hình chính và màn hình phụ; thông tin đầu vào, đầu ra. Giao diện phần mềm được chia làm 2 phần: trên máy vi tính và trên điện thoại thông minh, thiết kế giao diện người dùng và giao diện người quản trị. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm Dựa trên URS(6), thực hiện theo hướng dẫn của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE)(4). Đánh giá phần mềm Tiến hành theo hướng dẫn của Thực hành tốt Sản xuất tự động hóa, bao gồm đánh giá cài đặt và đánh giá vận hành (5) bởi người phát triển phần mềm. Đánh giá về cài đặt Bao gồm Tài liệu liên quan (yêu cầu kỹ thuật), Nội dung đánh giá (phiếu đánh giá cài đặt), Cách tiến hành (đánh giá 2 lần theo Phiếu đánh giá cài đặt, mỗi lần với Windows 7, Windows 8 với phần mềm trên máy vi tính; hệ điều hành Android 4.0 trở lên đối với điện thoại thông minh) và Ghi kết quả (“+”: đạt, “-”: không đạt). Đánh giá về vận hành Bao gồm Tài liệu liên quan (yêu cầu kỹ thuật), Cơ sở dữ liệu (tự tạo và do bệnh viện cung cấp), Nội dung đánh giá (phiếu đánh giá vận hành), Cách tiến hành (đánh giá 2 lần theo các chức năng đã liệt kê với phần mềm trên máy vi tính và điện thoại thông minh) và Ghi kết quả (“+”: đạt, “-”: không đạt). KẾT QUẢ Khảo sát tình hình ứng dụng CNTT Tình hình ứng dụng CNTT Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi TP. Hồ Chí Minh có sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, tuy nhiên chức năng phần mềm chỉ hỗ trợ các công tác khám chữa bệnh, kê đơn thông thường. Đối với hoạt động thông tin thuốc, hình thức phổ biến thông tin chính tại bệnh viện là bản tin khoa Dược. Bản tin sau khi biên soạn và duyệt được in ra thành nhiều bản và phát đến các khoa, phòng trong bệnh viện. Khảo sát quy trình cụ thể Bản tin cập nhật về thông tin thuốc, phác đồ điều trị được dược sĩ thuộc khoa Dược bệnh viện biên soạn định kỳ với tần suất 1 – 2 bản tin/tháng, xen giữa là các bản tin cập nhật, cảnh báo khác nếu có thay đổi đột xuất. Quy trình chi tiết được tiến hành qua các bước: dược sĩ biên soạn, trưởng khoa Dược duyệt, sau đó được phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) và Ban giám đốc bệnh viện duyệt trước khi được in và gửi tới các khoa, phòng. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Chuyên Đề Dược 522 Xây dựng yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu kỹ thuật của phần mềm Bản tin khoa Dược được trình bày như văn bản sau: Thông tin tổng quát Tên phần mềm: Phần mềm Bản tin khoa Dược (Phiên bản 1.0) Công dụng: Hỗ trợ biên soạn, theo dõi bản tin khoa Dược Thời gian phát triển: 2017 – 2018 Giao diện phần mềm Phông chữ: Hoàn toàn bằng tiếng Việt. Giao diện chính: Khi khởi động phần mềm, xuất hiện cửa sổ Đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, cửa sổ Giao diện chính mới được kích hoạt. Kích thước màn hình chính tự động thích nghi với độ phân giải của màn hình máy vi tính hoặc màn hình điện thoại thông minh. Các giao diện phụ: Các giao diện phụ phải được thiết kế một cách có hệ thống. Chức năng phần mềm Nhập dữ liệu Cho phép nhập và chỉnh sửa dữ liệu đã định dạng từ phần mềm khác (MS-Word) thông qua tự soạn thảo hoặc nhập tập tin đã soạn trước. Phê duyệt bản tin Những người dùng được cấp quyền được phép phê duyệt bản tin trước khi gửi đi, bản tin chỉ được gửi khi đã được duyệt ở cấp cao nhất. Giám sát theo dõi bản tin Cho phép chọn đối tượng nhận bản tin theo cá nhân và giám sát việc theo dõi bản tin của từng cá nhân qua 2 hoạt động xem và phản hồi. Báo cáo Trình bày dữ liệu thống kê trong từng khoảng thời gian; cho phép xuất dữ liệu theo định dạng phần mềm khác (MS-Excel). Đầu vào và đầu ra Đầu vào Các tập tin mà người dùng đưa vào, nội dung ý kiến, bình luận hoặc thao tác nhấp chuột, chạm màn hình điện thoại thông minh. Đầu ra Lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (CSDL) hoặc hiển thị thông tin trên màn hình. Thiết kế giao diện phần mềm Phần mềm trên máy vi tính Giao diện chính Được kích hoạt sau khi đăng nhập, cho phép mở các giao diện Danh mục, Hệ thống. Từ đây, tùy vào quyền được cấp mà từng cá nhân có thể truy cập tới các giao diện thao tác đối với bản tin: Biên soạn, Duyệt, Xem và Thống kê. Giao diện Danh mục Hệ thống cho phép người quản trị truy cập, thay đổi thông tin, cấp quyền truy cập cho tài khoản người dùng thông thường. Giao diện Biên soạn bản tin Cho phép người dùng thuộc khoa Dược biên soạn, chỉnh sửa các bản tin đã được soạn trước và lựa chọn đối tượng nhận tin, sau khi hoàn tất, bản tin sẽ được gửi tới người duyệt. Giao diện Duyệt bản tin Cho phép người dùng có thẩm quyền phê duyệt sẽ duyệt các bản tin theo cấp. Tại cấp cao nhất, sau khi duyệt hoàn tất, bản tin sẽ được gửi cho các đối tượng nhận. Giao diện Xem bản tin Cho phép người dùng xem các bản tin được gửi tới tài khoản đăng nhập đó, đồng thời cho phép phản hồi ý kiến đối với từng bản tin. Giao diện Thống kê bản tin Cho phép người dùng thuộc khoa Dược thống kê số bản tin đã gửi trong từng khoảng Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 523 thời gian, theo chủ đề, đồng thời giám sát tình hình xem và phản hồi đối với từng cá nhân được gửi tin. Ứng dụng trên điện thoại thông minh Giao diện Bản tin khoa Dược Được kích hoạt sau khi đăng nhập, từ đây có thể chọn đến giao diện phụ gồm Bản tin chờ duyệt và Bản tin đã duyệt. Giao diện Bản tin chờ duyệt Chỉ cho phép người duyệt truy cập, chứa các bản tin chưa duyệt theo từng cấp, người duyệt có thể tiến hành phê duyệt trực tiếp trên điện thoại thông minh. Giao diện Bản tin đã duyệt Chứa danh sách các bản tin được gửi đến người dùng cùng thông tin “Đã xem” và “Đã phản hồi”. Khi chọn một bản tin bất kỳ, giao diện Nội dung bản tin xuất hiện chứa nội dung chi tiết, cho phép người dùng nhập phản hồi của mình từ điện thoại. Sau khi đăng nhập, thiết bị sẽ được ghi nhớ trên CSDL. Khi có bản tin mới được đưa lên, ứng dụng sẽ tự động bật thông báo cho người dùng sử dụng thiết bị. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm gồm 4 phần Phần mở đầu Giới thiệu, mục đích và phạm vi áp dụng phần mềm. Mô tả tổng quát Nêu triển vọng và tóm tắt từng chức năng cụ thể của phần mềm, quy định đặc điểm người dùng và môi trường hoạt động. Có 9 chức năng cụ thể, bao gồm: Đăng nhập, Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản – phân quyền, Soạn bản tin, Duyệt bản tin, Chỉnh sửa bản tin, Xem bản tin, Thống kê, Ghi vết. Chức năng phần mềm Chứa lưu đồ và mô tả thao tác chi tiết cho từng chức năng đã nêu trong phần Mô tả tổng quát. Các yêu cầu khác Gồm một số yêu cầu bổ sung về tính hiệu quả, an toàn, bảo mật Đánh giá phần mềm Giao diện phần mềm Phần mềm Bản tin khoa Dược bao gồm 2 phần chính: phần mềm trên máy vi tính gồm tổng cộng 14 giao diện và ứng dụng điện thoại thông minh gồm tổng cộng 6 giao diện chính và 2 cửa sổ phụ. Quy trình biên soạn một bản tin - Dược sĩ phụ trách biên soạn bản tin tại khoa Dược nhập tiêu đề, thông tin, tập tin bản tin chính thức và ghi chú, lựa chọn nhóm đối tượng nhận tại giao diện Soạn bản tin (Hình 3). Phần mềm cho phép xem trước tập tin đã nhập trước khi gửi đi (Hình 4). - Sau khi gửi đi, bản tin sẽ được vào danh sách chờ duyệt, danh sách này hiện theo từng cấp duyệt trên giao diện Duyệt bản tin (Hình 5), bản tin được duyệt theo tuần tự: trưởng khoa Dược, phòng KHTH, Ban giám đốc. Người duyệt có thể xem, góp ý hoặc sửa trực tiếp trên bản tin. - Nếu có góp ý, bản tin sẽ được chuyển trả về người soạn cùng ý kiến và bản tin duyệt nếu có (do người duyệt sửa). Sau khi thay đổi, bản tin sẽ được gửi lại tới cấp độ duyệt tương ứng. - Bản tin sau khi được duyệt ở cấp cao nhất là Ban giám đốc sẽ được gửi tới người nhận, có thể được xem tại giao diện Xem bản tin trên máy vi tính hoặc giao diện Nội dung bản tin trên điện thoại thông minh (Hình 7, Hình 8). Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Chuyên Đề Dược 524 Hệ thống cho phép Duyệt bản tin trên điện thoại thông minh (Hình 9). Hệ thống sẽ tự động ghi nhận sau khi người đọc thực hiện thao tác Xem hoặc Phản hồi (Hình 10). - Giao diện Thống kê bản tin cho phép thống kê bản tin đã gửi theo từng khoảng thời gian, chủ đề và giám sát tình hình theo dõi bản tin đối với từng cá nhân (Hình 5). Một số giao diện phần mềm: Phần mềm trên máy vi tính Hình 1: Giao diện chính và giao diện Đăng nhập Hình 2: Giao diện Phân quyền sử dụng Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 525 Hình 3: Giao diện Soạn bản tin Hình 4: Giao diện Xem bản tin Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Chuyên Đề Dược 526 Hình 5: Giao diện Duyệt bản tin Hình 6: Giao diện Thống kê bản tin Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Dược 527 Ứng dụng trên điện thoại thông minh Hình 7: Giao diện Bản tin khoa Dược Hình 8: Giao diện Nội dung bản tin Đánh giá cài đặt Phần mềm được đóng gói với tổng cộng 15 MB với 1 tập tin cần cài đặt cho phần mềm. Quá trình cài đặt trên Windows XP và Windows 7 tiến hành bình thường, màn hình thích nghi với độ phân giải của Windows và không gây xung đột với các phần mềm khác trong hệ thống máy tính. Phần mềm sau khi cài đặt có thư mục trong Program Files, xuất hiện biểu tượng trên Start\Programs và Desktop. Có thể tháo gỡ cài đặt bình thường thông qua Control Panel, các tập tin được tháo gỡ hoàn toàn. Ứng dụng trên điện thoại thông minh được đóng gói tổng cộng 9 MB trong 1 tập tin cài đặt .apk. Quá trình cài đặt trên hệ điều hành Android các phiên bản 4.0 và 5.0 diễn ra bình thường, màn hình thích nghi với độ phân giải của điện thoại và không gây xung đột với các ứng dụng khác. Ứng dụng sau khi cài đặt có biểu tượng trên màn hình điện thoại và có thể được tháo gỡ hoàn toàn bằng một thao tác. Hình 9: Giao diện Duyệt Bản tin Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019 Chuyên Đề Dược 528 Hình 10: Giao diện Phản hồi bản tin Đánh giá vận hành Kết quả đánh giá về vận hành đối với các chức năng của phần mềm Bản tin khoa Dược trên máy vi tính trên điện thoại thông minh cho thấy phần mềm đạt các yêu cầu về chức năng trong quá trình vận hành. Phần mềm có kiểm soát quyền người dùng khi đăng nhập. Các chức năng hoạt động đúng theo thiết kế. Các thao tác của người dùng đều được ghi nhận, xử lý và lưu trên CSDL. Chưa đánh giá vận hành trên các hệ điều hành Linux, Mac Intocsh. BÀN LUẬN Công tác biên soạn và đăng bản tin khoa dược đến các khoa phòng là công tác thường xuyên và quan trọng, nhưng thường các bản tin in giấy không được các khoa phòng quan tâm. Dựa trên quy trình hiện có, phần mềm Bản tin khoa dược giúp biên soạn trên máy tính, đặc biệt giúp phê duyệt thông qua mạng máy tính, không cần in giấy, ngoài ra cho phép người duyệt ở các cấp khác nhau có thể xem trực tiếp trên thiết bị di động, từ đó nhanh chóng và kịp thời phê duyệt, giúp công tác từ lúc biên soạn đến khi duyệt tin rất nhanh chóng. Ngoài ra, phần mềm cung cấp bản tin một cách tự động đến từng đối tượng riêng biệt theo từng chủ đề, điều này giúp cho các khoa phòng được cung cấp thông tin hữu ích hơn. Người xem có thể xem trên máy tính để bàn hoặc trên thiết bị di động, việc đó giúp người xem tranh thủ được thời gian rỗi để xem bản tin. Phần mềm cho phép phản hồi và bình luận trực tiếp trên phần mềm về bản tin mình xem. Bên cạnh đó, phần mềm còn giám sát các khoa phòng có mở hay xem các bản tin được gửi hay không, tránh lãng phí tài nguyên của bệnh viện. KẾT LUẬN Đề tài đã khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và quy trình cụ thể về bản tin khoa Dược tại bệnh viện. Từ đó đề xuất yêu cầu kỹ thuật, thiết kế giao diện và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật. Phần mềm Bản tin khoa Dược hoàn chỉnh hoạt động trên cả máy vi tính và điện thoại thông minh được đánh giá đạt về cài đặt và vận hành. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y tế (2011). Thông tư số 22/2011/TT-BYT, Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. 2. Bộ Y tế (2018). Công văn số 102/CNTT-YTĐTI, V/v: Tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 3. Carter BL (2016). Evolution of Clinical Pharmacy in the US and Future Directions for Patient Care. Drugs & aging, 33(3): pp.169-177 4. Institute of Electrical & Electronics Engineers (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE organization. 5. ISPE, GAMP (2001). GAMP 4 guide for Validation of automated systems. 6. Schmidt RF (2013). Software engineering: architecture- driven software development. Newnes: pp.263-303. 7. Shadi Ghaibi, Heather I, and Michael G (2015). ASHP guidelines on the pharmacist’s role in providing drug information. American Journal of Health-System Pharmacy, 72(7): pp.573-577 8. Trinh HT, Nguyen HT, Pham VT, Ba HL, Dong PT, Cao TT (2018). Hospital clinical pharmacy services in Vietnam. International journal of clinical pharmacy, Published Online: 31 March 2018. Ngày nhận bài báo: 18/10/2018 Ngày phản biện nhận xét bài báo: 01/11/2018 Ngày bài báo được đăng: 15/03/2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_dung_va_danh_gia_phan_mem_ban_tin_khoa_duoc_tai_benh_vie.pdf
Tài liệu liên quan