Tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản giáo dục - Đào tạo

Tài liệu Tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản giáo dục - Đào tạo: TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ MỤC TIÊU ĐỔI MỚI CĂN BẢN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO PGS.TS. Nguyễn Thƣờng Lạng Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân SĐT: 0983478486 Email: langnguyen3300@gmail.com Bài trình bày tại Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về Tự chủ đại học” tổ chức tại Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng phối hợp tổ chức ngày 27/10/2018 XU HƢỚNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐANG PHỔ BIẾN • Tự chủ đại học là mô hình được nhiều cở lựa chọn và thường có tự chủ học thuật, tài chính và nhân sự nghĩa là mọi vấn đề liên quan đến các khía cạnh này đều do cơ sở quyết định, nhà nước không can thiệp • Các cơ sở tự chủ càng cao càng có khả năng tự phát triển trong hệ thống phân hạng đại học, thậm chí trở thành đặc sắc, đặc biệt và khác biệt • Nếu để nhà nước can thiệp sẽ duy trì được sự ổn định, bảo đảm được nhiều yếu tố chung song những cái riêng, tính đặc thù thậm...

pdf7 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 28/01/2021 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản giáo dục - Đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ MỤC TIÊU ĐỔI MỚI CĂN BẢN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO PGS.TS. Nguyễn Thƣờng Lạng Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân SĐT: 0983478486 Email: langnguyen3300@gmail.com Bài trình bày tại Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về Tự chủ đại học” tổ chức tại Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng phối hợp tổ chức ngày 27/10/2018 XU HƢỚNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐANG PHỔ BIẾN • Tự chủ đại học là mô hình được nhiều cở lựa chọn và thường có tự chủ học thuật, tài chính và nhân sự nghĩa là mọi vấn đề liên quan đến các khía cạnh này đều do cơ sở quyết định, nhà nước không can thiệp • Các cơ sở tự chủ càng cao càng có khả năng tự phát triển trong hệ thống phân hạng đại học, thậm chí trở thành đặc sắc, đặc biệt và khác biệt • Nếu để nhà nước can thiệp sẽ duy trì được sự ổn định, bảo đảm được nhiều yếu tố chung song những cái riêng, tính đặc thù thậm chí sự đơn nhất khó xây dựng. BẢN CHẤT CỦA TỰ CHỦ ĐẠI HỌC • Phát triển bản chất thương mại của giáo dục • Loại bỏ các quy định để không bị ràng buộc • Mở rộng các quyền năng của cơ sở • Tự phát triển tối ưu • Đầu tư đổi mới sáng tạo • Cạnh tranh để xếp hạng chất lượng trong cung ứng dịch vụ ĐẶC ĐIỂM • Cơ chế pháp lý hiệu quả • Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để thích nghỉ • Phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ • Bảo đảm tính bền vững cao nhất • Giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước • Bảo đảm để cơ sở giáo dục tự quyết đinh chiến lược theo sự phát triển của thị trường dịch vụ, tự phát triển thực chất • Các cơ sở giáo dục đại học có đủ lực lượng, điều kiện để triển khai quyền tự chủ. NHỮNG KHUYẾT YẾU CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM • Tự chủ thiếu đầy đủ • Quá phụ thuộc vào nhà nước • Tự chủ đầu ra song thiếu tự chủ đầu vào • Dễ bị tiêu cực do tác động của thói quen xã hội • Đào tạo không dựa vào năng lực • Quá coi trọng kết quả học tập và bằng cấp • Cần có đội ngũ lãnh đạo có đủ năng lực • Phát triển khoa học về quản trị đại học • Thiếu những mô hình tổ chức giáo dục đại học có tính chuẩn mực, chuyên nghiệp đúng với bản chất thương mại của dịch vụ giáo dục • Thị trường dịch vụ giáo dục bị biến dạng, tác động của dịch vụ phi chính thức (học thêm) HÀM Ý • Cần xây dựng mô hình chuẩn về tự chủ để làm căn cứ đối chiếu, so sánh và học tập lẫn nhau • Xác định mô hình quản trị đại học hiệu quả • Phát triển thị trường dịch vụ giáo dục đại học theo đúng nguyên tắc cung ứng dịch vụ, giảm thiểu thị trường phi chính thức thông qua nỗ lực phát triển thị trường chính thức • Coi trọng phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng cao • Tích cực tham gia, công khai xếp hạng đại học làm căn cứ điều chỉnh chiến lược và đổi mới sáng tạo liên tục\ • Xây dựng mô hình “Business - Based University” (BBU) CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5abaiytinhbaylangneutu_chu_dai_hoc_va_doi_moi_sangftu_0961_2208546.pdf
Tài liệu liên quan