Một số vấn đề quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với môn học cho học sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai

Tài liệu Một số vấn đề quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với môn học cho học sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai: KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ42 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G 1. Đặt vấn đề Quản lý tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ tất yếu của lãnh đạo các trường học hiện nay. Xu hướng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh đòi hỏi cần có sự đổi mới toàn diện từ nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá, cách thức tiếp cận của học sinh. Tro n g v i ệ c đ ổ i m ớ i phương pháp dạy học của giáo viên và đổi mới cách tiếp cận của học sinh cần tăng cường nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, cần tổ chức được những tiết học ngoài nhà trường. Bởi “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo ...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 29/01/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với môn học cho học sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ42 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G 1. Đặt vấn đề Quản lý tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ tất yếu của lãnh đạo các trường học hiện nay. Xu hướng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh đòi hỏi cần có sự đổi mới toàn diện từ nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá, cách thức tiếp cận của học sinh. Tro n g v i ệ c đ ổ i m ớ i phương pháp dạy học của giáo viên và đổi mới cách tiếp cận của học sinh cần tăng cường nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, cần tổ chức được những tiết học ngoài nhà trường. Bởi “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ Một số vấn đề quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với môn học cho học sinh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai ThS. LÊ THỊ THU Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp cho toàn thể các cán bộ, viên chức, học sinh của đơn vị thấy rõ thực trạng quản lý, thấy rõ vấn đề hiện nay tại trường để từ đó tham gia tích cực và có hiệu quả hoạt động này đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của chương trình giáo dục mới tại Việt Nam hiện nay và sắp tới. Đồng thời kết quả nghiên cứu này cũng là một mảng ghép cho phép chúng ta hình dung ra được một phần thực trạng quản lý cũng như hoạt động trải nghiệm, học tập của học sinh tại các trường phổ thông hiện nay. 2. Vài nét khái quát về hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai Giáo dục chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực năng và tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá nhân. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi trọng trong từng môn học; đồng thời trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau”. Cũng từ đó đặt ra vấn đề lãnh đạo nhà trường cần quản lý sự đổi mới theo hướng này như thế nào cho hiệu quả. Qua thực tiễn quản lý, theo dõi và tham gia cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế tại trường THPT chuyên Hùng Vương liên tục trong nhiều năm qua, người viết phân tích đánh giá những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu và trình bày những kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh trải nghiệm, sáng tạo hay tổ chức các tiết học ngoài nhà trường tại đơn vị. KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 43 S Ố 0 2 N Ă M 2 0 19tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Nhận thức được yêu cầu của đổi mới giáo dục đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế, trong 2 năm gần đây, tại trường THPT chuyên Hùng Vương việc tổ chức hoạt động đi thực tế, trải nghiệm, tổ chức tiết học ngoài nhà trường được triển khai và ngày càng tổ chức bài bản. Ngoài những hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ theo chương trình mà bộ ban hành, hoạt động mang tính giáo dục của Giáo viên chủ nhiệm, hoạt động ngoại khóa do Đoàn thể tổ chức nhằm giáo dục truyền thống, pháp luật, lịch sử. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm ngoại khóa mang tính đặc thù bộ môn, tổ chức các buổi học, các chuyên đề tích hợp, các chuyến tham quan dã ngoại tại các cơ sở sản xuất, các địa danh di tích văn hóa, lịch sử... Trong năm học 2017- 2018 và 2018- 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương đã thực hiện công tác tổ chức và triển khai hoạt động hướng dẫn học sinh tham quan, trải nghiệm theo cơ chế: Ban giám hiệu quản lí chỉ đạo, Tổ chuyên môn trực tiếp phụ trách điều hành, phối hợp cùng công đoàn, Đoàn thanh niên hỗ trợ thực hiện. Tổng số lượt hoạt động do các tổ chuyên môn tổ chức cho 3 khối là 18 lượt, trung bình mỗi chuyên đề thực hiện ít nhất là từ 4 đến 8 kiến thức hóa học qua thực tế tham quan, trải nghiệm tại các nhà máy như: Quy trình chế biến đường, công nghệ sản xuất khép kín của nhà máy tái tạo năng lượng và một số sản phẩm khác từ lốp xe phế thải. Từ đó, giúp học sinh hiểu rõ có thể tái tạo nguồn năng lượng và các sản phẩm khác như Zn từ các nguồn phế thải. Môn văn có chuyên đề: Văn hóa Tây Nguyên qua các tác phẩm văn học: Trường ca Đam San, Rừng Xà nu... S a u n h ữ n g g i ờ t r ả i nghiệm, học tập, đa số học sinh bày tỏ nguyện vọng được tham gia nhiều hơn nữa những giờ học như vậy. Đối với giáo viên cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời chính giáo viên cũng có nững trải nghiệm thực tế làm giàu nguồn tri thức cho bản thân mà không có trong sách vở. Bước đầu hiệu quả của hoạt động này khá khả quan tuy nhiên vẫn còn những khó khăn. Điều này đòi hỏi nhà quản lý phải có những phân tích đánh giá và từ đó chuẩn bị phương án để chỉ đạo và hỗ trợ cho giáo viên cũng như học sinh thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học và cách tiếp cận mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Từ đo, đẩy mạnh hoạt động này lên tầm cao hơn đáp ứng tốt nhất khi chính thức bước vào thực hiện chương trình mới theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. tiết. Tổng thời gian thực hiện khoảng 144 tiết, chưa kể rất nhiều chuyến tham quan dã ngoại và trải nghiệm do đoàn thể tổ chức. Hơn 10 địa điểm, gồm nhà máy, xí nghiệp, công ty, khu bảo tồn, làng văn hóa được phối hợp tổ chức cho học sinh trải nghiệm và học tập như: Nhà máy đường An Khê, Công ty Cao su Mang Yang, Vườn cam chanh dây, hồ tiêu tại xã Kon Gang, nhà máy thủy điện Yaly, Núi lửa Chư Đang Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Làng Kơ tu, KBang; Nhà máy tái tạo FO-R Gia Lai, Ngục Kon Tum... Tất cả các hoạt động, các chuyến đi thực tế, các giờ học ngoài nhà trường đã thực hiện đều đảm bảo các mục tiêu đề ra: An toàn, học sinh hứng thú và có nhiều sáng tạo. Nhiều chuyên đề của các môn học được củng cố qua những chuyến thực tế trải nghiệm như: Dòng điện 3 pha, nguyên lý máy phát điện, lưới điện 3 pha (Vật lý, công nghệ); Sinh quyển, Một số vấn đề toàn cầu, Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, Thiên nhiên phân hóa đa dạng, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Vấn đề phát triển lâm nghiệp nước ta, Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Môn Địa lý 10, 11, 12). Chuyên đề: Hệ sinh thái rừng, sinh trưởng phát triển ở thực vật: Tìm hiểu mô hình kinh tế vườn, sự sinh trưởng phát triển cây cao su, cây cam phù hợp với thổ nhưỡng đất Gia Lai và hiệu quả kinh tế mô hình làm vườn đem lại (Môn Sinh học, Công nghệ); Củng cố KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ44 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G 3. Phân tích, đánh giá công tác quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm tại trường THPT chuyên Hùng Vương 3.1. Điểm mạnh Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm chú trọng đến hoạt động trải nghiệm, xác định đây là xu hướng tất yếu một khi thực hiện chương trình giáo dục mới. Việc đón đầu, thử nghiệm, tìm tòi, khuyến khích đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường trải nghiệm về thực tế, cuộc sống, lịch sử, địa lý, văn học tại địa phương và rộng hơn là thế giới thực tiễn ngoài nhà trường để từ đó đúc kết những kinh nghiệm, trong công tác chỉ đạo, và thực hiện hướng dẫn học sinh. Về phía học sinh - chủ thể của những bài học, giờ học được tổ chức ngoài nhà trường có nhiều hứng thú, nhiệt tình, nhiều em có kỹ năng chủ động, hợp tác trong khâu chuẩn bị, tiếp cận và đánh giá báo cáo. Là yếu tố tạo nên kết quả của hoạt động. Các em đã có khả năng quan sát, phản biện trước yêu cầu của thực tế cuộc sống, đòi hỏi phải giải quyết các tình huống đặt ra. Từ đó hình thành nên những tri thức từ thực tiễn và có ý tưởng giải quyết vấn đề đặt ra từ thực tiễn, giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống hàng ngày. Đội ngũ giáo viên nhận thức rõ về trách nhiệm cần đổi mới phương pháp dạy học từ đó có tinh thần hưởng ứng trình tổng thể là cơ sở có tính pháp lý để các nhà trường phát triển chương trình và xây dựng kế hoạch hoạt động và tăng cường hình thức trải nghiệm sang tạo, khuyến khích dạy học theo mô hình tiết học ngoài nhà trường. Nhiều trường học trên cả nước cũng đã và đang thực hiện việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, qua đó cũng đã có đánh giá và khái quát thành những kinh nghiệm bổ ích. Từ đó, tạo hiệu ứng tích cực, tạo tiền đề, cơ sở thực tiễn để trườngTHPT chuyên Hùng Vương triển khai hoạt động này. Tại tỉnh Gia Lai, có nhiều công ty chè, cà phê và các trang trại chăn nuôi, có một số nhà máy, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử, di sản văn hóa... cũng là môi trường tốt để học sinh trải nghiệm phong phú nếu biết nối kết và khai thác. 3.4. Thách thức Chưa hoàn toàn phong phú các cơ sở sản xuất như nhà máy, xí nghiệp chưa có cơ chế, điều kiện để giới thiệu, hướng dẫn một lúc số lượng lớn học sinh đến tham quan, tìm hiểu, học tập; có đơn vị còn lo ngại đến tính an toàn nên để tìm và phối hợp một địa chỉ cho học sinh trải nghiệm tại địa phương ở một số môn như: Hóa, Tin còn khó khăn. Điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức một tiết học ngoài nhà trường, hay tổ chức một cuộc trải nghiệm cần có nguồn tích cực hoạt động mới. Trong thời gian qua, có nhiều giáo viên của trường đã tích cực tham gia hướng dẫn, theo sát học sinh trong quá trình tham gia ngoại khóa, trải nghiệm. 3.2. Điểm yếu Nhận thức của một bộ phận giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của hoạt động của học sinh đối với việc đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh còn chưa sâu sắc; việc triển khai hoạt động trải nghiệm hay tổ chức tiết học ngoài nhà trường đối với học sinh là rất mới với các trường phổ thông. Hơn thế nữa, chương trình học trên trường cùng các lớp học ngoài giờ đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của các bạn học sinh, khiến cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm chưa nhiều .Bên cạnh đó, nhà trường còn thiếu nguồn kinh phí, thiếu kinh nghiệm tổ chức khi đưa học sinh đi xa ngoài phòng học tại trường. Nhiều tổ bộ môn chưa chủ động để nối kết được với các nhà máy, đơn vị sản xuất, các địa điểm phù hợp để phối hợp tổ chức chuyến dã ngoại, học tập cho học sinh. 3.3. Cơ hội Các văn bản của bộ yêu cầu đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát triển năng lực, trong đó Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông- chương KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 45 S Ố 0 2 N Ă M 2 0 19kinh phí phù hợp chi phí cho việc thuê phương tiện đi lại. Mặt khác, hoạt động tổ chức ngoài nhà trường nên cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh vì vậy nên không phải lúc nào cũng thuận lợi. 4. Một số kinh nghiệm từ công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế của THPT chuyên Hùng Vương 4.1. Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển chương trình về hoạt động trải nghiệm Kế hoạch năm học của nhà trường xác định rõ nhằm đổi mới phương pháp dạy học và cách tiếp cận kiến thức kĩ năng của học sinh là tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế và tổ chức tiết học ngoài nhà trường. Trong thời điểm chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục mới nhà trường mạnh dạn chỉ đạo cho các tổ chuyên môn khi xây dựng và điều chỉnh chương trình môn học cần xác định những chuyên đề, những bài giảng có thể gắn với hoạt động thực tế, trải nghiệm, xác định thời lượng và khoảng thời gian thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch đề xuất của các tổ nhà trường tổng hợp thành kế hoạch hoạt động ngoại khóa tổng thể cả năm gồm của đoàn thể, nhà trường và tổ chuyên môn để có sự điều chỉnh về thời gian, sinh. Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường nắm rõ mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động trải nghiệm. Giúp giáo viên nhận thức đúng hơn về nhiệm vụ ngoài những giờ học chính khóa tại lớp học theochương trình cần có tổ chức những giờ học ngoài nhà trường, những buổi trải nghiệm gắn với việc củng cố kiến thức hoặc khám phá kiến thức đồng thời hình thành kĩ năng, năng lực cho học sinh. Thực hiện tốt hoạt động trải nghiệm cũng chính là thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo góp phần thực hiện tốt mục tiêu: “Phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học...” của người học. Các thành viên trong tổ chuyên môn, gửi văn bản thông báo đến phụ huynh học sinh về kế hoạch của buổi dã ngoại thực tế. Phụ huynh hợp tác trong việc tạo điều kiện về thời gian và vật chất để học sinh tham gia theo kế hoạch. Nhà trường khuyến cáo đối tượng học sinh và nguồn kinh phí sao cho phù hợp và khả thi nhất. Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng duyệt kế hoạch tổng thể về hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh và gửi cho tất cả các tổ chuyên môn các thành viên của nhà trường. Đối với các tổ chuyên môn, các lớp có chuyên đề, hoạt động cần thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết (như một giáo án chuyên đề) đảm bảo mục tiêu, nội dung hoạt động, cách thức thực hiện, đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm, dự kiến kết quả hoàn thành. Kế hoạch chi tiết của tổ, nhóm chuyên môn gửi lên nhà trường trước 2 tuần, qua bộ phận phụ trách, sau khi xem xét tính hợp lý và khả thi, hiệu trưởng duyệt kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Sau khi hoàn thành nội dung công việc tổ chuyên môn hoặc cá nhân thầy cô giáo trực tiếp hướng dẫn, tham gia phải có báo cáo kết quả hoạt động về bộ phận phụ trách chuyên môn. 4.2. Nâng cao nhận thức và hiểu biết Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm sáng tạo tiết học ngoài nhà trường trong các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ngành, của nhà trường đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ46 T Ạ P C H Í K H O A H Ọ C C Ô N G N G H Ệ V À M Ô I T R Ư Ờ N G giáo viên và tổ chuyên môn về nguyên tắc khi lựa chọn chuyên đề và hoạt động: Chủ đề học tập trải nghiệm phải gắn với những vấn đề cần giải quyết ở địa phương nơi tập thể sinh sống và học tập, hoặc những điểm nổi bật. Chủ đề trải nghiệm không không ngoài “tầm với” kiến thức của học sinh. Nội dung kiến thức phải trong khuôn khổ kiến thức học sinh đã được học, những kiến thức liên quan có thể tham khảo và kiến thức trong chương trình sách giáo khoa. Trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo viên chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn, nâng đỡ học sinh còn sự tham gia hoạt động, giải quyết vấn đề và nâng cao kĩ năng sống là đòi hỏi ở người học. Giáo viên khi này đóng vai trò là một cố vấn, dàn xếp nhắc nhở và giúp học sinh phát triển, đánh giá một cách hiểu biết về việc học của mình. Cả giáo viên và học sinh không chỉ xem kiến thức là một thứ để nhớ mà con xem việc khám phá kiến thức là một niềm vui trong quá trình học tập. Đặc biệt với học sinh thì việc khám phá kiến thức thông qua việc học trải nghiệm giống như mở một hộp quà mà chính học sinh là người tự tìm ra nó. 4.3. Tổ chức hiệu quả chuyến đi trải nghiệm thực tế Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết gần giống như một giáo án. Giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả. Trong 2 năm qua nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng chương trình và kế hoạch tổ chức dạy một số chuyên đề, bài giảng gắn với với hoạt động trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, các khu di tích lịch sử, văn hóa, các khu bảo tồn thiên nhiên ...Khi đã được Ban giám hiệu phê duyệt, được phụ huynh, học sinh đồng thuận, bắt đầu tiến hành tổ chức các hoạt động học tập theo thời gian và địa điểm đã xác định. Một buổi học, tiết học bằng hình thức trải nghiệm thực tế thành công luôn đảm bảo nhiều yếu tố: Đạt được mục tiêu của hoạt động trải nghiệm của THPT, hoàn thành nội dung đề ra, có một phương thức tổ chức phù hợp. Sau một hoạt động trải nghiệm cả thầy và trò đều đánh giá được mức độ kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Bên cạnh đó kĩ năng được rèn luyện, yếu tố lan tỏa, cảm xúc thái độ hứng thú học tập và tham gia cho học sinh cũng được coi trọng. Mỗi học sinh có bản báo cáo thu hoạch, nội dung liên quan đến những kĩ năng được rèn luyện, những kiến thức đã được tiếp nhận, những tình cảm, thái độ, quan niệm hình thành sau giờ học, sau chuyến đi thực tế. Giáo viên phải có đánh giá được tình hình học sinh và hiệu quả của phương pháp dạy và học nhằm tiếp tục củng cố và điều chỉnh trong các tiết học tiếp theo. 4.4. Giải quyết vấn đề kinh phí và cơ sở vật chất Công tác quản lý hoạt động trải nghiệm trong nhà trường còn cần đảm bảo xây dựng và phát triển cả môi trường vật chất và môi trường tâm lý - xã hội thuận lợi, nhất là môi trường giáo dục thân thiện, bình đẳng, an toàn để gúp học sinh trải nghiệm tích cực. Kinh phí cho hoạt động giáo dục đào tạo của học sinh nhất thiết phải có. Căn cứ vào kế hoạch tổng thể, hiệu trưởng quyết định mức kinh phí nhà trường để hỗ trợ cho hoạt động trải nghiệm. Mặc khác tùy theo quy mô và yêu cầu thực tế của chuyến trải nghiệm, của chuyên đề và giờ giảng mà các tổ có tham mưu việc chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức hoạt động. Trên tinh thần nhà trường hỗ trợ một phần tiền thuê phương tiện đi lại, việc hỗ trợ kinh phí ăn trưa và sinh hoạt phí cho các học sinh khi thời gian trải nghiệm kéo dài trong ngày tùy vào từng hoạt động cụ thể cần có ddieuf kiện về cơ sở vật chất phù hợp. Tăng cường đầu tư trang, thiết bị, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh sử dụng khi tham gia học tập, trải nghiệm tham quan như: âm thanh, máy chụp ảnh, quay phim, trang thiết bị chuyên dụng... 4.5. Tăng cường công tác phối hợp Hàng năm, nhà trường phối hợp với các đơn vị đóng chân trên địa bàn của thành KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 47 S Ố 0 2 N Ă M 2 0 19phố, tỉnh. Họ là những địa chỉ phù hợp để đưa học sinh đến tiếp cận học tập. Nhà trường gửi các văn bản tờ trình, đề xuất có tính pháp lý với các đơn vị cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ và phối hợp của họ trong việc đưa học sinh đến tham quan, trải nghiệm. Qua 2 năm tổ chức, các tổ chuyên môn đã xác định được những địa chỉ phù hợp để phối hợp tổ chức cho học sinh trải nghiệm hiệu quả nhất, đồng thời tích cực tìm kiếm, khảo sát, nối kết để có thêm những cơ quan đơn vị sẵn sàng tiếp nhận học sinh đến nghiên cứu học tập gắn với thực tế hoạt động sản xuất. Phối hợp với phụ huynh: Thông qua việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, các nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh học sinh và cộng đồng. Đồng thời, nhà trường còn huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác giáo dục, chăm sóc học sinh, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu của mỗi bộ môn. Đây cũng là nội dung thực hiện đúng vai trò của cha mẹ học sinh tham gia đánh giá học sinh cùng với nhà trường theo hướng dẫn của Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT. 5. Kết luận Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những hoạt động giáo dục được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để HS trải nghiệm và sáng tạo. Chính điều này đòi hỏi các TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000. Điều lệ trường Trung học ban hành theo QĐ số 07/2007/QĐ - BGD& ĐT ngày 02/4/2000. [2] Bộ giáo dục và Đào tạo, 2011. Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014. Văn bản hợp nhất số 20/VBHN- BGDĐT ngày 30 /5 / 2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. [4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018. Số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông- chương trình tổng thể. [5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018. Số 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2018, Thông tư ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. [6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2014. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS phổ thông, Kỷ yếu hội thảo Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 8. [7] Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị trung ương 8 Khóa XI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệphóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. [8] Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020 của Thủ tướng chính phủ Số: 959/QĐ-TTg, ngày 24/6/2010. [9] Trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh, 2013. Tài liệu học tập bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông. [10] Trường THPT chuyên Hùng Vương, 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018, 2018- 2019 (Tài liệu phổ biến Hội nghị cán bộ công chức trường THPT chuyên Hùng Vương). [11] Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hằng, Một số phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông, giao-duc/article/137.aspx. Viện NCSP - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. [12] Nguyễn Văn Cường, 2008.  Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT, Tài liệu dự án Phát triển giáo dục THPT và TCCN. [13]  Phát triển chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn,2014. Kỷ yếu hội thảo Trường ĐHSP Hà Nội.  https://vndoc.com/ nhung-dieu-can-biet-ve-hoat-dong- trai-nghiem-sang-tao/download. hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động đó phải đa dạng, linh hoạt, mang tính mở, công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giờ học ngoài nhà trường của trường THPT chuyên Hùng Vương đã được thực hiện trong những năm qua. Đây là một điểm mới trong công tác quản lý các hoạt động giáo dục học sinh do đó dù có nhiều thành công nhưng cũng không tránh khỏi những lúng túng. Về thành công, nhà trường đã có kế hoạch và tiêu chí rõ ràng về việc tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, chủ động xây dựng chương trình và kế hoạch ngay từ đầu năm học và điều chỉnh năm sau cho phù hợp hơn năm trước. Các tổ, đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức và triển khai có nề nếp các hoạt động giáo dục học sinh. Hiệu quả và sức lan tỏa mà học sinh đạt được qua các buổi trải nghiệm, các tiết học ngòi nhà trường rất tốt. Tuy vậy, so với yêu cầu, 100% học sinh được tham gia chưa thực hiện được, mới dừng lại ở các khối lớp chuyên. Bài học kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra là tập trung triển khai đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường các biện pháp để thực hiện chương trình. Để hoạt động có hiệu quả bền vững, góp phần thực hiện đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, tiếp cận và hòa nhập với giáo dục hiện đại của thế giới./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf44_1859_2207550.pdf
Tài liệu liên quan