Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 1: Giới thiệu về điều khiển tự động

Tài liệu Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 1: Giới thiệu về điều khiển tự động: 1Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động I. Khái niệm cơ bản Hệ thống ĐKTĐ bao gồm 3 phần chủ yếu: - Thiết bị điều khiển (TBĐK) - Đối tượng điều khiển (ĐTĐK) - Thiết bị đo lường và cảm biến (TBĐL) Thiết bị điều khiển Đối tượng điều khiển Thiết bị đo lường Nhiễu N Ngõ vào R Ngõ ra C Tín hiệu điều khiển U Tín hiệu hồi tiếp F 2Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động 3Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động Ví dụ: Ngõ vào R Thiết bị điều khiển Tín hiệu điều khiển Giá trị mong muốnĐộ sai lệch Đối tượng điều khiển Tín hiệu hồi tiếp Độ cao h 4Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động + Hệ thống điều khiển hở: khơng cĩ tín hiệu phản hồi từ ngõ ra về thiết bị điều khiển TBĐK ĐTĐK Ngõ raNgõ vào Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ trong phịng 5Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động + Hệ thống điều khiển kín: cĩ tín hiệu phản hồi từ n...

pdf14 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Điều khiển tự động - Chương 1: Giới thiệu về điều khiển tự động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động I. Khái niệm cơ bản Hệ thống ĐKTĐ bao gồm 3 phần chủ yếu: - Thiết bị điều khiển (TBĐK) - Đối tượng điều khiển (ĐTĐK) - Thiết bị đo lường và cảm biến (TBĐL) Thiết bị điều khiển Đối tượng điều khiển Thiết bị đo lường Nhiễu N Ngõ vào R Ngõ ra C Tín hiệu điều khiển U Tín hiệu hồi tiếp F 2Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động 3Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động Ví dụ: Ngõ vào R Thiết bị điều khiển Tín hiệu điều khiển Giá trị mong muốnĐộ sai lệch Đối tượng điều khiển Tín hiệu hồi tiếp Độ cao h 4Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động + Hệ thống điều khiển hở: khơng cĩ tín hiệu phản hồi từ ngõ ra về thiết bị điều khiển TBĐK ĐTĐK Ngõ raNgõ vào Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ trong phịng 5Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động + Hệ thống điều khiển kín: cĩ tín hiệu phản hồi từ ngõ ra về thiết bị điều khiển TBĐK ĐTĐK Ngõ raNgõ vào TBĐL 6Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động II. Các nguyên tắc ĐKTĐ 1. Nguyên tắc giữ ổn định a. Điều khiển sai lệch TBĐK ĐTĐK Ngõ raNgõ vào TBĐL -+ Tín hiệu C được phản hồi và phối hợp với tín hiệu vào R tạo ra sai lệch  = R – C. Tín hiệu sai lệch này được đưa vào TBĐK tạo ra tín hiệu điều khiển U đặt lên ĐTĐK. 7Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động b. Nguyên tắc bù tác động bên ngoài(feed forward control): TBĐK ĐTĐKU C N Loại hệ thống này cho phép giữ ngõ ra không đổi và không phụ thuộc vào tác động bên ngoài c. Nguyên tắc điều khiển hỗn hợp (Sai lệch + bù tác động bên ngoài): TBĐK ĐTĐKU C N TBĐL + - 8Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động 2. Điều khiển theo chương trình Sử dụng cho hệ hở. Ngõ ra thay đổi theo một chương trình định sẵn. 3. Nguyên tắc tự định chỉnh Cĩ khả năng tự thích nghi, tự cải tiến đối với sự thay đổi của các thơng số. TBĐK ĐTĐK Ngõ raNgõ vào TBĐL TBĐK thích nghi Nhiễu 9Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động III. Phân lọai hệ thống điều khiển. - Hệ tuyến tính và hệ phi tuyến. Hầu hết các hệ thống vật lý đều là hệ phi tuyến. Tuy nhiên, nếu phạm vi thay đổi của hệ không lớn có thể được tuyến tính hóa trong phạm vi biến thiên của các biến tương đối nhỏ - Hệ bất biến và biến thiên theo thời gian. Hệ biến thiên theo thời gian là hệ có ít nhất một tham số biến thiên theo thời gian. Hệ bất biến theo thời gian (hệ dừng) là hệ có các tham số không đổi theo thời gian 10 Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động - Hệ liên tục và gián đọan theo thời gian Trong hệ liên tục theo thời gian, tất cả các biến là hàm liên tục theo thời gian Hệ gián đoạn là hệ có ít nhất một tín hiệu là hàm gián đoạn theo thời gian. Hệ gián đoạn gồm: + Hệ thống xung. + Hệ thống số - Hệ đơn biến và đa biến Hệ đơn biến là hệ có một ngõ vào và một ngõ ra Hệ đa biến là hệ có nhiều ngõ vào và nhiều ngõ ra - Hệ xác định và ngẫu nhiên. 11 Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động IV. Ví dụ 1. Điều khiển tốc độ động cơ Khâu hồi tiếp là máy phát tốc, khâu so sánh dùng mạch điện tử và việc thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi điện áp đặt vào động cơ bằng cách thay đổi điện áp vào động cơ Tốc độ động cơ tăng  điện áp tạo ra từ máy phát tốc tăng  hồi tiếp âm nên điện áp đặt vào động cơ sẽ giảm  tốc độ động cơ ổn định lại Ví dụ Matlab 12 Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động 2. Hệ thống điều khiển số máy cơng cụ. Bộ điều khiển có thể là máy tính (hệ CNC), nhận giữ liệu gia công và giữ liệu số chuyển đổi từ tín hiệu hồi tiếp vị trí của dao cắt rồi xác định sai lệch. Sai lệch dưới dạng số được chuyển thành tương tự điều khiển cơ cấu chấp hành đưa dao cắt tới vị trí yêu cầu 13 Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động 3. Điều khiển lực nắm của cánh tay Robot 4. Điều khiển mức nước Srt-demo1 (Matlab) 14 Chương 1. Giới thiệu về điều khiển tự động. Điều khiển tự động V. Nhiệm vụ của lý thuyết điều khiển tự động 1. Xây dựng mơ hình tĩan học dựa trên hiện tượng vật lý của hệ thống 2. Khảo sát tính ổn định của hệ thống. 3. Khảo sát chất lượng của hệ theo các chỉ tiêu đề ra. 4. Mơ phỏng hệ thống trên máy tính 5. Thực hiện mơ hình mẫu và kiểm tra bằng thực nghiệm 6. Tinh chỉnh để tối ưu hĩa chỉ tiêu chất lượng 7. Xây dựng hệ thống thiết kế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdk_tu_dong_0_3229_5419_2171288.pdf
Tài liệu liên quan