Object - Oriented analysis and design with uml 2.0 - Bài 12: Thiết kế trường hợp kiểm thử

Tài liệu Object - Oriented analysis and design with uml 2.0 - Bài 12: Thiết kế trường hợp kiểm thử: *PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 2.0TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CễNG NGHỆ THễNG TIN Bộ môn Công nghệ phần mềmBài 12. Thiết kế trường hợp kiểm thử*Kiểm thử phần mềmGiai đoạn nào?Tuy nhiờn, kiểm thử cần được thực hiện xuyờn suốt cỏc giai đoạn nhằm tăng chất lượng phần mềmKiểm tra quỏ trỡnh phõn tớch thiết kếXem xột lớp (Class)Kiểm thử đơn vị (Unit Test)Kiểm thử tớch hợp (Integration Test)Kiểm thử thẩm định (Validation Tests)Cần lập kế hoạch kiểm thửThiết kế cỏc trường hợp kiểm thửanalysisdesigncodetest?*Use caseBiểu đồ use case đưa ra tương tỏc giữa cỏc tỏc nhõn và hệ thống.Trong một biểu đồ use case, hệ thống được xem như:Đầu vào (Input)Đầu ra (Output)Cỏc vấn đề về chức năngMục đớch của một UC:Tập trung vào giao tiếpHiểu yờu cầu khỏch hàngGiỳp xỏc định cỏc biờn để đúng gúi dữ liệuTập trung vào “What” chứ khụng phải là “How”Cung cấp cỏc Prototype Test Cases*Tạo cỏc Test case từ UCXỏc định tất cả cỏc kịch bản của một use case nào đúCỏc kịch bản phụ cũng cần được vẽ ra...

ppt8 trang | Chia sẻ: Khủng Long | Ngày: 25/10/2016 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Object - Oriented analysis and design with uml 2.0 - Bài 12: Thiết kế trường hợp kiểm thử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML 2.0TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CễNG NGHỆ THễNG TIN Bộ môn Công nghệ phần mềmBài 12. Thiết kế trường hợp kiểm thử*Kiểm thử phần mềmGiai đoạn nào?Tuy nhiờn, kiểm thử cần được thực hiện xuyờn suốt cỏc giai đoạn nhằm tăng chất lượng phần mềmKiểm tra quỏ trỡnh phõn tớch thiết kếXem xột lớp (Class)Kiểm thử đơn vị (Unit Test)Kiểm thử tớch hợp (Integration Test)Kiểm thử thẩm định (Validation Tests)Cần lập kế hoạch kiểm thửThiết kế cỏc trường hợp kiểm thửanalysisdesigncodetest?*Use caseBiểu đồ use case đưa ra tương tỏc giữa cỏc tỏc nhõn và hệ thống.Trong một biểu đồ use case, hệ thống được xem như:Đầu vào (Input)Đầu ra (Output)Cỏc vấn đề về chức năngMục đớch của một UC:Tập trung vào giao tiếpHiểu yờu cầu khỏch hàngGiỳp xỏc định cỏc biờn để đúng gúi dữ liệuTập trung vào “What” chứ khụng phải là “How”Cung cấp cỏc Prototype Test Cases*Tạo cỏc Test case từ UCXỏc định tất cả cỏc kịch bản của một use case nào đúCỏc kịch bản phụ cũng cần được vẽ ra trong một biểu đồ cho mỗi hành độngTạo kịch bản cho: Luồng cơ bản,Luồng kịch bản bao gồm mỗi luồng phụ,Và một vài sự kết hợp của cỏc luồng phụTạo ra cỏc vũng lặp vụ hạn*Tạo cỏc kịch bảnXỏc định cỏc dữ liệu đầu vào cho mỗi UCXỏc định cỏc tựy chọn quan trọng khỏc cho mối dữ liệu (VD: mật khẩu quỏ dài, quỏ ngắn, cỏc ký tự đặc biệt)Kết hợp cỏc tựy chọn cú thể kiểm thử đưa vào test cases Đưa cỏc vớ dụ về giỏ trị cho cỏc đầu vào*USE CASE (4)RegularIllegal51 charsRegular11 chars10 charsRegular200 chars201 charsSelect first oneSelect last oneAdd to cartEmailSearchSelectionAddPassword*Vớ dụUC Register for courseLuồng chớnh: Đăng ký khúa học thành cụng  Tạo 1 test case cho luồng chớnh với cỏc vài dữ liệu hợp lệLuồng phụ4a: Sinh viờn khụng đủ điều kiện tiờn quyết để đăng ký khúa học5a: Thời gian hoặc mụn học của khúa học đăng ký trựng với cỏc khúa học đó đăng kýXem xột nhiều kiểu trựng đủ tỏch ra thành cỏc test case nhỏ hơnĐăng ký mụn học đó đăng ký rồi, trong kỳ đú6a: Đăng ký vào lớp học đó cú đủ sinh viờn đăng ký*Vớ dụUC Register for courseCú thể xột thờm trường hợp hai người dựng đồng thời cựng đăng ký một khúa học gần đầy (chỉ thiếu 1 người là đầy)Cú thể kết hợp 1 số luồng phụ với nhau (nếu cần) hoặc đưa thờm luồng phỏt sinhVừa đăng ký vào lớp đầy, vừa trựng thời gianĐó đúng đăng ký, liệu 1 sinh viờn cú đăng ký được nữa khụng (dự cỏc điều kiện khỏc đều hợp lệ)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttailieu.ppt