Thuật ngữ về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

Tài liệu Thuật ngữ về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: Thuật ngữ về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội STT Tên wiki Định nghĩa 1 ai lệch xã hội 2 ai lệch xã hội t ch cực 3 ai lệch xã hội ti u cực 4 Tệ nạn xã hội - - - - N N N N N N sinh N N N 5 Bán dâm P P Ủ Q 7 00 B khác 6 Mua dâm P P Ủ Q 7 00 M 7 Đồi trụy N 78 00 P P è 8 Xử phạt hành ch nh hát sinh khi có vi 9 Trục xuất 5 P 00 L N N 10 Xác định nghiện ma túy B B Y 11 Yếu tố xâm phạm 12 Bệnh truyền nhiễm B 13 người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ; 14 Xâm hại t nh dục tr em 15 ại dâm tr em M 16 B c lột t nh dục tr em B 8 M 17 n h a ph m hi u dâm tr em 18 ạm dụng t nh dục tr em L N 19 b c lột t nh dục 20 nô lệ t nh dục 21 ỳ thị người nhiễm HIV I I HIV. 22 Phân biệt đối xử với người nhiễm HI I I HIV. 23 Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HI ...

pdf7 trang | Chia sẻ: quangot475 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuật ngữ về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thuật ngữ về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội STT Tên wiki Định nghĩa 1 ai lệch xã hội 2 ai lệch xã hội t ch cực 3 ai lệch xã hội ti u cực 4 Tệ nạn xã hội - - - - N N N N N N sinh N N N 5 Bán dâm P P Ủ Q 7 00 B khác 6 Mua dâm P P Ủ Q 7 00 M 7 Đồi trụy N 78 00 P P è 8 Xử phạt hành ch nh hát sinh khi có vi 9 Trục xuất 5 P 00 L N N 10 Xác định nghiện ma túy B B Y 11 Yếu tố xâm phạm 12 Bệnh truyền nhiễm B 13 người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ; 14 Xâm hại t nh dục tr em 15 ại dâm tr em M 16 B c lột t nh dục tr em B 8 M 17 n h a ph m hi u dâm tr em 18 ạm dụng t nh dục tr em L N 19 b c lột t nh dục 20 nô lệ t nh dục 21 ỳ thị người nhiễm HIV I I HIV. 22 Phân biệt đối xử với người nhiễm HI I I HIV. 23 Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HI m HIV. 24 Kết hôn cưỡng bức ; 25 K buôn bán người (c sức lao động) N Ý 26 K đưa người trái phép M

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuat_ngu_ve_linh_vuc_phong_chong_te_nan_xa_hoi_1065_2170561.pdf
Tài liệu liên quan