Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường Mầm non - Bùi Thị Lâm

Tài liệu Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường Mầm non - Bùi Thị Lâm: HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0161 Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 9, pp. 157-162 This paper is available online at PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ KHIẾM THÍNH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON Bùi Thị Lâm và Bùi Ánh Ngọc Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Khám phá khoa học là một hoạt động đầy thú vị đối với trẻ khiếm thính ở trường mầm non và cũng là hoạt động học ngôn ngữ của trẻ. Bài viết trình bày những cách thức hỗ trợ nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non gồm: giới thiệu cho trẻ từ ngữ sử dụng trong hoạt động khám phá khoa học; lôi cuốn trẻ khiếm thính nói chuyện trong hoạt động khám phá; sử dụng sách khoa học để củng cố, mở rộng ngôn ngữ có liên quan đến hoạt động khám phá. Bài báo đề cập đến việc vận dụng quy trình dạy học theo lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học, xây dựng kế hoạch dạy học theo quy trình kiến tạo từ đó góp p...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 23/01/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường Mầm non - Bùi Thị Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0161 Educational Sci., 2017, Vol. 62, Iss. 9, pp. 157-162 This paper is available online at PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ KHIẾM THÍNH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON Bùi Thị Lâm và Bùi Ánh Ngọc Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Khám phá khoa học là một hoạt động đầy thú vị đối với trẻ khiếm thính ở trường mầm non và cũng là hoạt động học ngôn ngữ của trẻ. Bài viết trình bày những cách thức hỗ trợ nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non gồm: giới thiệu cho trẻ từ ngữ sử dụng trong hoạt động khám phá khoa học; lôi cuốn trẻ khiếm thính nói chuyện trong hoạt động khám phá; sử dụng sách khoa học để củng cố, mở rộng ngôn ngữ có liên quan đến hoạt động khám phá. Bài báo đề cập đến việc vận dụng quy trình dạy học theo lí thuyết kiến tạo trong dạy học ở tiểu học, xây dựng kế hoạch dạy học theo quy trình kiến tạo từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện và phát triển năng lực cá nhân của học sinh tiểu học. Từ khóa: Khám phá khoa học, phát triển ngôn ngữ, trẻ khiếm thính, trường mầm non. 1. Mở đầu Phát triển ngôn ngữ là một trong những mục tiêu quan trọng trong giáo dục trẻ khiếm thính ở trường mầm non. Nghiên cứu các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua các hoạt động khác nhau ở trường mầm non luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học nghiên cứu về giáo dục trẻ khiếm thính. Nghiên cứu về đặc điểm hoạt động khám phá khoa học ở trẻ khiếm thính đã được các tác giả Bybee, R.W, Hendricks, P.A [1], Lindsey Jones [5], Sungmin ML and Okja Kim [11] quan tâm nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng khám phá khoa học là một hoạt động đầy thú vị đối với trẻ khiếm thính ở trường mầm non. Hoạt động này hình thành ở trẻ sự thích thú, đam mê khám phá, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong trẻ. Thông qua các hoạt động khám phá khoa học sẽ giúp trẻ khiếm thính phát triển các kỹ năng quan sát, kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát và những đam mê tìm hiểu khoa học. Bên cạnh đó, hoạt động khám phá khoa học cũng là hoạt động học ngôn ngữ ở trẻ khiếm thính. Thật thú vị là, hoạt động khám phá khoa học phù hợp với cách học tập thông qua thị giác và các hoạt động thực hành - hai nhân tố phù hợp với các nhu cầu học tập của nhiều trẻ khiếm thính [1, 5]. Giá trị của những hoạt động khám phá khoa học là học tập xảy ra trong quá trình chơi, có sự gắn bó chặt chẽ giữa trải nghiệm và ngôn ngữ [8, 10]. Giáo viên có thể hỗ trợ phát triển ngôn Ngày nhận bài: 15/6/2017. Ngày nhận đăng: 21/9/2017 Liên hệ: Bùi Thị Lâm, e-mail: lambt75@yahoo.com 157 Bùi Thị Lâm và Bùi Ánh Ngọc ngữ cho trẻ khiếm thính trong hoạt động khám phá khoa học bằng cách khuyến khích trẻ sử dụng từ vựng liên quan đến những sự vật, hiện tượng trẻ đang quan tâm, nói lại ý tưởng của người khác và hiểu được kết luận từ những quan sát cụ thể. Lợi ích của hoạt động khám phá khoa học đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em nói chung, trẻ khiếm thính nói riêng đã được nhiều tác giả đề cập [1, 2, 8, 10]..., song tổ chức các hoạt động khám phá khoa học như thế nào để hỗ trợ quá trình học ngôn ngữ của trẻ khiếm thính thì chưa được quan tâm nghiên cứu xứng đáng với vị trí của nó. Dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết này sẽ tìm hiểu và đề xuất các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học nhằm chỉ dẫn cho giáo viên tổ chức tốt hơn hoạt động khám phá khoa học và đạt được các mục tiêu phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Mối quan hệ giữa hoạt động khám phá khoa học và ngôn ngữ Các nhà nghiên cứu về giáo dục mầm non đều nhận định rằng hoạt động khám phá khoa học và phát triển ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau [3, 9, 12]. Quá trình tiếp thu ngôn ngữ về cơ bản là giống với quá trình tiếp thu các thông tin khoa học: cả hai cùng cần phải tìm kiếm những đặc điểm về những khía cạnh khác nhau của thông tin và thông báo cho người khác biết khi phát triển ý tưởng. Khi ngôn ngữ nói được sử dụng trong những tình huống cụ thể để tìm ra những mối liên hệ, nó hỗ trợ việc học khoa học đối với cả người nói và người nghe [11]. Một sự tương đồng nữa giữa ngôn ngữ và khoa học là khi trẻ học sử dụng từ mới thì bản thân từ vựng cũng trở thành công cụ để học khoa học trong tương lai [1]. Khi trẻ nói lại quan sát của mình, trẻ đã sử dụng những từ như là công cụ để diễn tả những hình ảnh thị giác về các đồ vật gần gũi. Chẳng hạn, một trẻ chơi trên sân gọi các bạn lại để nói rằng: “Hãy đến xem dấu giầy của bạn A”. Trẻ tham gia vào thảo luận về dấu giầy đều hiểu được ý nghĩa của câu nói. Từ vựng là một phương tiện để giúp trẻ tạo ra những so sánh mà không cần phải có ngay dấu giầy và đế giầy cùng lúc trước mắt trẻ. Các hoạt động khám phá khoa học không thể thiếu được những trao đổi, thảo luận giữa trẻ với giáo viên và giữa các trẻ với nhau. Vì vậy, đây là môi trường tốt cho trẻ lắng nghe, hiểu, diễn đạt bằng các từ ngữ trong tình huống thực và có ý nghĩa. 2.2. Những thách thức đối với trẻ khiếm thính trong hoạt động khám phá khoa học Sự hạn chế những trải nghiệm học tập thực tế [1, 5]. Trẻ em hình thành các khái niệm khoa học thông qua các hoạt động khám phá, trải nghiệm, làm thí nghiệm đơn giản. Trẻ càng có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết phong phú, thì chúng càng hiểu nhiều hơn trong các hoạt động khám phá. Tất cả trẻ em đều tiếp thu những kinh nghiệm bằng việc đi nhiều nơi với cha mẹ và những người khác và nói chuyện về những thứ đó. Trẻ khiếm thính có thể cũng đi đến những địa điểm giống như mọi trẻ em khác nhưng những kinh nghiệm mà trẻ khiếm thính nhận được từ những chuyến đi này có thể lại rất khác bởi trẻ không có được khả năng giao tiếp một cách hiệu quả với những người xung quanh. Mặt khác, một số cha mẹ muốn che giấu khuyết tật của con mình mà hạn chế các cơ hội tiếp xúc thực tiễn và tham gia vào các hoạt động xã hội của trẻ khiếm thính. Điều này, làm hạn chế đáng kể các cơ hội học ngẫu nhiên của trẻ khiếm thính. Trẻ khiếm thính cần có vốn từ vựng để tiếp thu những khái niệm khoa học. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để tiếp thu những kinh nghiệm. Ngôn ngữ cho phép chúng ta chia sẻ ý nghĩ, đặt 158 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non câu hỏi, bày tỏ ý tưởng và tham gia tranh luận cùng người khác. Càng biết nhiều về ngôn ngữ và vốn từ vựng càng rộng thì trẻ càng linh hoạt và càng có nhiều khả năng để tạo lập và tái tạo các nội dung học tập [2], [6]. Nói một cách khác, ngôn ngữ tạo ra điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ khiếm thính khám phá về loài bướm, trẻ sẽ học về tên gọi các giai đoạn phát triển của bướm như trứng, sâu, kén, các từ mô tả đặc điểm như sặc sỡ, to, nhỏ... Học những từ vựng này và những khái niệm có liên quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc học và đánh giá về khoa học của trẻ. Giáo viên không thể vì mức độ ngôn ngữ thấp của trẻ khiếm thính mà không dạy cho trẻ những thuật ngữ khoa học cần thiết. Trẻ khiếm thính cần có các cơ hội để trao đổi, nói chuyện về những vấn đề có liên quan đến khoa học với những người khác. Các hoạt động khám phá khoa học không thể thiếu các cuộc trò chuyện, trao đổi kĩ lưỡng về một vấn đề gì đó mà trẻ quan tâm ở một thời điểm thích hợp [4, 8]. Các cuộc trao đổi, tương tác với người lớn và với bạn cùng lứa tuổi là rất quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ và kỹ năng xã hội của trẻ khiếm thính. Trong suốt quá trình tham gia vào các hoạt động khám phá khoa học, trẻ nên được khuyến khích phát biểu để giúp các em có thể tạo lập, xây dựng suy nghĩ về một khái niệm khoa học nào đó. Trẻ em nghe được bình thường thực hiện hoạt động này khá tự nhiên, một phần do trẻ có khả năng nghe nên trẻ vừa có thể nói chuyện với người khác khi quan sát sự vật. Còn đối với trẻ khiếm thính thì tương tác bằng mắt là rất quan trọng, do vậy trẻ khiếm thính thường phải dành thời gian cho việc nói chuyện và quan sát hoặc làm thí nghiệm. Song song với nhu cầu nói chuyện về khoa học khi đang khám phá, quan sát là nhu cầu để kích thích trí tuệ và khuyến khích suy nghĩ của trẻ về một vấn đề cụ thể. Việc tạo ra các cơ hội để nói chuyện sẽ giúp trẻ mở rộng vốn từ, và đến lượt nó, vốn từ này sẽ giúp mở rộng các cơ hội nói chuyện về khoa học của trẻ khiếm thính. 2.3. Vài nét thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non Khảo sát thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học được tiến hành trên 24 giáo viên và 10 trẻ mẫu giáo khiếm thính tại trường phổ thông cơ sở Xã Đàn và trường mầm non Lâm Nhi, thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy, ngôn ngữ của trẻ khiếm thính còn nhiều hạn chế. Cụ thể, vốn từ cơ bản của trẻ rất ít về cả số lượng từ trẻ chỉ hiểu và số lượng từ trẻ hiểu và nói được. Số lượng từ trẻ chỉ hiểu dao động từ 37 – 49 từ; số lượng từ trẻ hiểu và nói được dao động từ 23- 34 từ. Phần lớn trẻ hiểu và nói được các từ về đơn giản về các sự vật như chó, mèo, gà, cá, màu cam, màu xanh, màu đen,... Về khả năng phát âm, phần lớn các từ trẻ phát âm chưa đúng, chỉ hiểu được trong các tình huống giao tiếp cụ thể. Lỗi phát âm thường gặp nhất ở trẻ khiếm thính làm cho người giao tiếp khó hiểu là các phát âm của trẻ thường bị mất hoặc sai phụ âm đầu. Ví dụ như bé N.Đ.T nói thường mất phụ âm đầu như: “màu xanh” thành “àu anh”, “chào cô” thành “ào ô”,. . . hoặc bé P.V.H thì sai phụ âm đầu như: “bố Thi” thành “bố si”, “gấu bông” thành “gấu nhông”. . . Về khả năng hiểu nghĩa từ, trẻ khiếm thính gặp khó khăn và lúng túng khi hiểu từ và thường phải gắn từ vào các tình huống cụ thể. Về khả năng sử dụng đúng từ đã học vào trong lời nói, trong 100 câu nói của trẻ được ghi chép lại thì số lượng từ được sử dụng phù hợp với bối cảnh chỉ chiếm 61,5%. Trẻ hay nhầm lẫn các từ, đặc biệt là tính từ như nhầm giữa “dài” và “xa”... Kết quả khảo sát thực trạng biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học cho thấy, các giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng của 159 Bùi Thị Lâm và Bùi Ánh Ngọc việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính qua hoạt động khám phá khoa học. Biện pháp được giáo viên sử dụng nhiều nhất là sử dụng các trò chơi thí nghiệm đơn giản trong quá trình tổ chức hoạt động khám phá khoa học (chiếm 37,5%); sử dụng đồ dùng trực quan để khuyến khích trẻ trò chuyện, trao đổi (chiếm 33,3%). Các biện pháp khác được đề cập đến song tỉ lệ sử dụng rất ít như kết hợp trò chơi, bài hát trong hoạt động khám phá khoa học vào các giờ chơi; viết từ cùng với tranh ảnh của chủ đề khám phá... Giáo viên cũng gặp một số khó khăn khi phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính qua hoạt động khám phá khoa học như thiếu kĩ năng, thiếu biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động khám phá khoa học, thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể. Điều này đòi hỏi cần nghiên cứu, hướng dẫn cho giáo viên các biện pháp cụ thể giúp giáo viên tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ tốt hơn và tận dụng hoạt động này để phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính. 2.4. Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non Bản thân hoạt động khám phá khoa học có thể thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ khiếm thính, tuy nhiên, để phát huy hết lợi ích của hoạt động này, giáo viên cần chú ý hỗ trợ cho trẻ khiếm thính trong suốt quá trình trình tổ chức hoạt động khám phá. Sau đây là một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non. • Giới thiệu cho trẻ khiếm thính từ ngữ sử dụng trong hoạt động khám phá khoa học. Do những hạn chế về vốn từ mà trẻ khiếm thính có thể gặp nhiều từ mới hơn trong các hoạt động khám phá. Trước khi tổ chức hoạt động khám phá, giáo viên nên xây dựng bảng từ vựng có liên quan đến chủ đề của các hoạt động khám phá và giới thiệu cho trẻ. Bảng từ này là những từ vựng cơ bản do giáo viên đưa ra phù hợp với khả năng của trẻ. Các từ này nên là những từ chính trong hoạt động khám phá khoa học của chủ đề và cũng là những từ mà trẻ có thể có cơ hội sử dụng trong quá trình khám phá cũng như các hoạt động củng cố sau đó. Giáo viên hãy dự đoán những từ mà trẻ khiếm thính có thể hiểu. Nếu đó là những từ quan trọng đối với hoạt động thì hãy liệt kê chúng vào bảng từ vựng. Nếu trẻ sử dụng các kí hiệu, thì hãy rà soát lại bảng từ và đánh một dấu vào bên cạnh những từ giáo viên biết kí hiệu. Đối với những từ giáo viên không biết thì hãy dùng sách tham khảo để tra cứu hoặc gặp ai đó để yêu cầu giúp đỡ nếu có quá nhiều từ giáo viên không biết kí hiệu. Có rất nhiều cách để giới thiệu từ vựng cho trẻ khiếm thính, một cách phổ biến là bảng từ gồm cả từ và hình ảnh và được treo trong lớp học hoặc góc hoạt động trong suốt thời gian thực hiện chủ đề. Bảng từ được xem như là nguồn chất liệu để định hướng cho trẻ học về các nội dung khác nhau liên quan đến chủ đề/hoạt động khám phá. Giáo viên cũng cần suy nghĩ xem sẽ sử dụng những từ này vào các hoạt động của trẻ như thế nào. Giáo viên cũng cần chú ý rằng làm quen với từ mới là một hoạt động cần nhiều công sức, sự tập trung đối với một số trẻ khiếm thính và có thể là không có hiệu quả nếu không có sự củng cố thông qua các hoạt động khác. Vì vậy, giáo viên cũng hãy nghĩ về cách làm thế nào để trẻ có thể sử dụng ngẫu nhiên các từ này trong suốt các hoạt động trong ngày. Việc sử dụng lặp đi lặp lại một từ trong những ngữ cảnh khác nhau là rất quan trọng và hoạt động này nên được lập kế hoạch. Hãy nghĩ đến điều này bằng cách kết nối các hoạt động khám phá khoa học với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, dạo chơi, trò chơi, kể chuyện... Nếu giáo viên thường xuyên thực hiện các hoạt động này thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen, và giúp trẻ khiếm thính tiếp thu từ mới nhanh hơn. • Lôi cuốn trẻ khiếm thính nói chuyện trong hoạt động khám phá khoa học Tất cả trẻ em nói chung và trẻ khiếm thính nói riêng đều có tính tò mò, và hoạt động khám 160 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non phá khoa học là hoạt động thúc đẩy điều này ở trẻ. Một phần trong quá trình này bao gồm việc trình bày cho trẻ các từ ngữ khoa học như đã được đề cập đến ở phần trên. Một phần nữa là giúp trẻ phát triển tính tò mò qua những câu hỏi. Và từ những câu hỏi này, hãy giúp trẻ phát triển nhận thức về cách trả lời những câu hỏi đó theo cách mà người khác có thể hiểu được. Để thực hiện được các hoạt động này thì giáo viên nên làm mẫu các câu hỏi được hỏi và được trả lời như thế nào. Hãy phát triển một bảng các câu hỏi cho các phần khác nhau trong các hoạt động khám phá khoa học, hãy cân nhắc những câu hỏi nào giáo viên có thể hỏi khi chuẩn bị cho hoạt động (như giới thiệu hoạt động, vật liệu); để rút ra những kinh nghiệm sau khi quan sát, trao đổi; để làm thoả mãn tính tò mò vốn có của trẻ như “tại sao lại vậy?”,... Bên cạnh đặt câu hỏi thì giáo viên cũng đóng vai trò của một nhà khoa học và trả lời các câu hỏi của trẻ khiếm thính có liên quan đến hoạt động khám phá. Cách này cho phép giáo viên cung cấp mẫu ngôn ngữ liên quan đến việc trả lời các câu hỏi. Nói chuyện về khoa học nên được khuyến khích trong suốt quá trình thực hiện hoạt động khám phá bởi vì nó giúp trẻ cấu trúc suy nghĩ của chúng về một khái niệm khoa học. Trong quá trình tiến hành một hoạt động khám phá, giáo viên có thể yêu cầu trẻ khiếm thính miêu tả những việc chúng đang làm hoặc đang quan sát song song với việc giúp chúng gắn các tranh vẽ và các kí hiệu với những miêu tả đó. Giáo viên cũng có thể yêu cầu trẻ khiếm thính lần lượt thực hiện một hoạt động hoặc thí nghiệm khi một trẻ khác miêu tả lại những gì đang xảy ra. Mục đích của hoạt động này là lôi cuốn trẻ thường xuyên nói chuyện về khoa học. Tăng cường quan sát và suy nghĩ cũng là cách để khuyến khích trẻ khiếm thính nói về khoa học. Để làm được điều này đòi hỏi giáo viên cần tạo ra tình huống bằng cách: Hỏi câu hỏi mở và chấp nhận những câu trả lời khác nhau; khuyến khích trẻ nói lại những ý tưởng một cách cụ thể, rõ ràng; hỏi lại trẻ những kết luận về những gì trẻ quan sát thấy; hỗ trợ trẻ khi diễn đạt ý nghĩ của mình. • Sử dụng sách khoa học để củng cố, mở rộng ngôn ngữ có liên quan đến hoạt động khám phá Phần lớn các lớp học mầm non đều có góc thư viện, góc này cần có sách liên quan đến chủ đề khoa học trẻ đang được khám phá. Giáo viên có thể biến góc này thành một nơi mà trẻ khiếm thính muốn đến bằng cách cho phép trẻ được tham gia vào quá trình sắp xếp và phát triển góc. Góc thư viện nên có các bức tranh về chủ đề khám phá khoa học, các truyện khoa học có tranh vẽ, ít chữ, phù hợp với chủ đề để trẻ xem và cùng nhau trò chuyện. Bên cạnh các sách khoa học có sẵn, góc thư viện cũng cần được phát triển thêm bằng những cuốn sách được trẻ tự làm theo chủ đề. Nội dung quyển sách dựa vào một hoạt động, một kinh nghiệm hay từ thực tế mà trẻ đã quan sát, khám phá trong chủ đề. Phần minh hoạ có thể dùng một loại tranh ảnh do các em vẽ. Phần lời cần đơn giản và liên hệ trực tiếp với phần minh hoạ. Viết phần lời cho các em rất quan trọng vì nó cung cấp hình thức viết mẫu cũng như củng cố lại từ mới. Giáo viên vừa viết câu vừa nói từ, thu hút sự chú ý của các em tập trung vào các từ, các con chữ, âm thanh và cấu trúc câu. Quá trình làm ra quyển sách cùng trẻ cũng quan trọng như khi hoàn tất quyển sách. Sách về hoạt động khám phá khoa học có thể được sử dụng để khuyến khích trẻ củng cố lại các khái niệm, hình ảnh, ngôn ngữ về hoạt động khám phá. 3. Kết luận Ngôn ngữ là một phương tiện quan trọng trong học tập, song nó cũng được phát triển, mở rộng thông qua quá trình học tập, khám phá của trẻ khiếm thính. Sự phát triển ngôn ngữ và nhận thức luôn song hành cùng nhau. Việc lồng ghép các mục tiêu phát triển ngôn ngữ vào các hoạt 161 Bùi Thị Lâm và Bùi Ánh Ngọc động khám phá khoa học của trẻ khiếm thính ở trường mầm non là cần thiết để giúp trẻ học ngôn ngữ một cách tự nhiên, trong accs tình huống thực và có ý nghĩa. Bài viết này đề cập đến các biện pháp khác nhau mà giáo viên có thể áp dụng để phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ ở trường mầm non. Chắc chắn khi giáo viên tạo ra môi trường giàu có với những cơ hội trò chuyện trong hoạt động khám phá khoa học như chơi với nước, nghệ thuật, trò chơi ngoài trời, xây dựng... thì trẻ khiếm thính sẽ có nhiều cơ hội để học và sử dụng ngôn ngữ một cách phù hợp. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bybee, R.W and Hendricks, P.A, 2000. Teaching science concepts to preschool deaf children to aid language development. Education Science Journal, 5, pp. 135- 144. [2] Jenny AitKen et al., 2012. A Sense of wonder: Science in Early Childhood Education. Teaching Solutions. [3] Hồ Lam Hồng, 2011. Trẻ mầm non khám phá khoa học. Nxb Giáo dục Việt Nam. [4] Karen Kearns, 2010. Birth to big School, Pearson Publisher. Australia. [5] Lindsey Jones, 2014. Developing Deaf Children’s Conceptual Understanding and Scientific Argumentation Skills: A Literature Review. Deafness & Education International Journal, 16, pp. 146-160. [6] Mayberry R.I, 2002. Cognitive development in deaf children: The interface of language and perception in neuropsychology. Elsevier Science, 8(2), pp.198- 2011. [7] Maria Hamling and Debora B.Wisneski, 2012. Supporting the scientific thinking and inquiry of toddlers and preschoolers through play. Young Children Jounal, 5, pp. 82-88. [8] McLean, J.K., & McLean, L.S., 1999. How children learn language. London: Singular Publishing. [9] Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Nga, 2013. Các hoạt động khám phá khoa học của trẻ mầm non. Nxb Giáo dục Việt Nam. [10] Shayne B.Piasta, Christina Yaeger Pelatti and Heather Lynnine Miller, 2014. Mathematics and science learning opportunities in preschool classrooms. Jounal of Early Education Development, 25(4), pp. 445-468. [11] Sungmin ML and Okja Kim, 2014. An approach to teach science to students with limited language proficiency: in the case of students with hearing impairment. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(6), pp.1393-1406. [12] Ying Guo, Shayne B.Piasta, Ryan P.Bowles, 2015. Exploring preschool children’s science content knowledge. Jounal of Early Education Development, 26(1), pp.125-146. ABSTRACT Developing language for children with hearing impairment through science experiment activities in preschool Bui Thi Lam and Bui Anh Ngoc Faculty of Special Education, Hanoi National University of Education Science experiment is an exciting activity for preschoolers with hearing impairments and as well as their language development activities. This article presents the way to support language development for prechoolers with hearing impairments in science activities include: introducing children to language of science activities; engaging children in science talk; using science books to expand the language-related to science activities. Keywords: Science expriment, children with hearing impairments, language development, preschool. 162

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4936_btlam_bangoc_8727_2127493.pdf
Tài liệu liên quan