Công tác đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một – thành tựu và triển vọng

Tài liệu Công tác đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một – thành tựu và triển vọng: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014 43 CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG Phan Nguyễn Quỳnh Anh Trường Đại học Thủ Dầu Một TĨM TẮT Thực hiện sứ mệnh của một trường đại học mới trên đất Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã cĩ bước phát triển mạnh về quy mơ, bước đầu định hình một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời cũng trở thành trung tâm tập hợp đồn viên thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương. Qua 5 năm hoạt động, cơng tác Đồn và phong trào thanh niên, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một đã cĩ bước chuyển động tích cực trong việc tập hợp, đồn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên học tập, rèn luyện, gĩp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Trong tương lai, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục là trung tâm tập hợp đồn viên thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương. Cơng tác Đồn, Hội cần nỗ lực đổi mới để hồn thành nhiệm vụ của mình, gĩp phần nâng cao chất lượng đà...

pdf8 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 01/02/2021 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một – thành tựu và triển vọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014 43 CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT – THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG Phan Nguyễn Quỳnh Anh Trường Đại học Thủ Dầu Một TĨM TẮT Thực hiện sứ mệnh của một trường đại học mới trên đất Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã cĩ bước phát triển mạnh về quy mơ, bước đầu định hình một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực đồng thời cũng trở thành trung tâm tập hợp đồn viên thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương. Qua 5 năm hoạt động, cơng tác Đồn và phong trào thanh niên, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một đã cĩ bước chuyển động tích cực trong việc tập hợp, đồn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên học tập, rèn luyện, gĩp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Trong tương lai, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục là trung tâm tập hợp đồn viên thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương. Cơng tác Đồn, Hội cần nỗ lực đổi mới để hồn thành nhiệm vụ của mình, gĩp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng "thương hiệu" Trường Đại học Thủ Dầu Một. Từ khĩa: đồn viên, sinh viên, học tập, phong trào * 1. Trường Đại học Thủ Dầu Một - trung tâm tập hợp đồn viên thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương Trong quá trình cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa, tỉnh Bình Dương đã và đang là nơi hoạt động của nhiều trường đại học, cao đẳng. Theo số liệu thống kê sơ bộ, hiện nay, tỉnh cĩ tám trường đại học, cao đẳng với hơn 40.000 sinh viên. Bên cạnh đĩ, tỉnh Bình thu hút một lực lượng lớn lao động trẻ trong các ngành nghề, các doanh nghiệp, song trường Đại học Thủ Dầu Một vẫn là một trong những đơn vị cĩ số lượng đồn viên thanh niên, sinh viên lớn nhất. Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập tại Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo và phục vụ cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa tỉnh Bình Dương, các tỉnh miền Đơng Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, trong 5 năm qua (2009 - 2014), trường Đại học Thủ Dầu Một đã thu hút hơn 10.000 sinh viên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đến học tập. Quy mơ đào tạo của trường khơng ngừng tăng nhanh theo từng năm. Từ 2.000 sinh viên năm 2009 đến nay, trường Đại học Thủ Dầu Một cĩ gần 14.000 sinh viên với nhiều hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, liên thơng cao đẳng - đại học). Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014 44 Đại bộ phận sinh viên trước khi đến học tập tại trường Đại học Thủ Dầu Một đã là đồn viên ở các trường trung học phổ thơng và ở các địa phương. Vì vậy, cùng với sự phát triển quy mơ của nhà trường, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng nhanh chĩng lớn mạnh cả về số lượng và tổ chức. Năm 2010, khi đại hội Đồn trường lần thứ nhất được tổ chức, trường Đại học Thủ Dầu Một cĩ gần 2.000 đồn viên, sinh hoạt trong 6 cơ sở đồn với gần 40 chi đồn. Đến năm 2014, trường cĩ 19 cơ sở đồn (18 Đồn Khoa và một chi đồn khối chuyên viên), 218 chi đồn (trong đĩ cĩ 18 chi đồn cán bộ giảng viên) với tổng số hơn 9.000 đồn viên. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập năm 2010, tập hợp đơng đảo sinh viên tham gia. Kể từ khi Hội được thành lập, Đồn - Hội với vai trị hai trong một, hai tổ chức đều cùng một mục tiêu, nhiệm vụ là xây dựng phong trào thanh niên, sinh viên ở trường Đại học Thủ Dầu Một. Trong năm 2014, Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện kế hoạch tuyển sinh gần 6.000 chỉ tiêu. Theo kế hoạch chiến lược của trường, đến năm 2020, trường sẽ đào tạo 52 chuyên ngành với tổng số 24.000 sinh viên. Với quy mơ này, trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trọng điểm của tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng là nơi tập hợp đơng đảo nhất thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Với vị thế của mình, Đồn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thủ Dầu Một hồn tồn cĩ cơ sở và trọng trách phải trở thành trung tâm tập hợp thanh niên, sinh viên ở tỉnh Bình Dương. 2. Chuyển động bước đầu trong cơng tác Đồn, Hội ở trường đại học mới Trong 5 năm qua, cơng tác Đồn và phong trào thanh niên trên cả nước cĩ nhiều chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, cơng tác đồn và phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một ngày càng khởi sắc với nhiều nội dung phong phú: tập hợp, đồn kết sinh viên trong học tập, rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống, pháp luật... 2.1. Tập hợp, đồn kết sinh viên trong học tập, rèn luyện Để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đồn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ trong học tập, rèn luyện, hồn thành nghĩa vụ của người sinh viên, thanh niên, gĩp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, Đồn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một đã cĩ nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình là việc hưởng ứng các phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội" và "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Với cuộc vận động "Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội", Đồn trường và Hội Sinh viên xác định tập trung vào vào việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ. Trong cơng tác giảng dạy, phần lớn giảng viên trẻ đều áp dụng Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014 45 phương pháp giảng dạy tiên tiến (lấy người học làm trung tâm), sử dụng các phương tiện dạy học trực quan, sinh động gĩp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Phương pháp học tập của sinh viên cũng được quan tâm, từng bước tạo thĩi quen tự nghiên cứu tài liệu, tự học thơng qua các hình thức như: giao các vấn đề, đề tài để thuyết trình trước lớp, chia nhĩm để giải quyết các vấn đề, các nhĩm tự tranh luận để nhận thức được nội dung bài giảng. Đầu mỗi năm học, Đồn khoa đã chủ động tổ chức các buổi trao đổi về phương pháp học tập ở mơi trường đại học, chương trình chào đĩn tân sinh viên nhằm tạo mối giao lưu thân thiết và cung cấp thêm các thơng tin về ngành học, cách học đồng thời giải đáp một số thắc mắc của sinh viên. Đối với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Đồn trường và Hội Sinh viên chú trọng tổ chức, vận động đồn viên thanh niên quyên gĩp ủng hộ nhân dân tỉnh Lào Cai, ủng hộ Hội Người mù tỉnh Bình Dương, tham gia “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”, tham gia các ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh. Các cơ sở Đồn đã chủ động tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại giữa sinh viên với các doanh nghiệp, với các doanh nhân trẻ thành đạt để chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội tìm kiếm nơi thực tập, việc làm phù hợp cho các sinh viên. Phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội" gắn liền với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt học tập, thể lực, đạo đức, kỹ năng, hội nhập. Được triển khai từ năm 2010, đến nay, số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là 68 sinh viên, cấp tỉnh là 20 sinh viên và cấp trung ương là 3 sinh viên. Với danh hiệu này, sinh viên cĩ sự trang bị tồn diện về tất cả các mặt và những định hướng phấn đấu lâu dài để duy trì và giữ vững danh hiệu qua các năm. Các “Sinh viên 5 tốt” khi ra trường luơn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực chuyên mơn và kỹ năng nghề nghiệp. Với phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", Đồn trường và Hội Sinh viên xác định rõ nội dung hoạt động là: đồng hành với đồn viên, hội viên trong học tập, trong lập thân, lập nghiệp, trau dồi kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống văn hĩa. Quán triệt những nội dung này, các Đồn khoa chủ động tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi thơng tin, hướng dẫn và từng bước định hướng cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học, phương pháp học tập hiệu quả đối với bậc cao đẳng, đại học. Năm 2013, thực hiện chủ trương của nhà trường về tăng cường cơng tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Đồn trường và Hội Sinh viên phối hợp chặt chẽ với Phịng Khoa học cơng nghệ của trường tổ chức hội thi sinh viên với nghiên cứu khoa học năm học 2012 – 2013 và xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một” lần thứ nhất năm 2013. Với sự vào cuộc, vận động của các tổ chức Đồn, Hội, chủ trương của nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các khoa, ngành học, với 181 sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu, 50 giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu. Sau 8 tháng nỗ lực của cả trị và thầy, 45 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được đánh giá nghiệm thu ở cấp khoa. Sau hội nghị cấp khoa, 14 Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014 46 đề tài được xét chọn tham gia giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ trường Đại học Thủ Dầu Một” lần thứ nhất. Ban tổ chức giải thưởng đã tổ chức đánh giá và kết quả đạt được gồm: 4 đề tài đạt giải nhì, 6 đề tài đại giải ba, 3 đề tài đạt giải khuyến khích. Về chất lượng khoa học, nhìn chung, các đề tài đều cĩ tính khoa học và thực tiễn, phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và định hướng hoạt động khoa học của nhà trường; trong số đĩ, một đề tài đã được tĩm tắt thành bài báo khoa học và được đăng tải trên tạp chí khoa học của trường. Từ kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học 2012 - 2013, nhà trường tiếp tục bổ sung, hồn thiện quy chế và phát động giải thưởng "Tài năng trẻ Trường Đại học Thủ Dầu Một" năm học 2013 - 2014. Đến nay, đã cĩ 120 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được trường xét duyệt, với 404 sinh viên đăng ký tham gia. Song song với cuộc vận động sinh viên nghiên cứu khoa học, Đồn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức Hội thi Olympic các mơn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013 thu hút được 12 đội tuyển đến từ các khoa tham gia. Kết thúc Hội thi đã tuyển chọn 2 đội tuyển tham gia Hội thi Olympic các mơn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ II (Năm 2013) – Chủ đề “Mặt trời chân lý” do Tỉnh Đồn tổ chức, kết quả hai giải nhất cá nhân, một giải nhì và một giải ba tập thể. Ở nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, Đồn trường đã tích cực phối hợp với các khoa tổ chức nhiều hoạt động nhằm cung cấp thơng tin và nâng cao nhận thức cho đồn viên thanh niên về nghề nghiệp đang được đào tạo, cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân như: cung cấp các thơng tin tuyển dụng làm việc bán thời gian, thực tập của các tổ chức, cá nhân; tham gia Ngày hội việc làm do Tỉnh Đồn tổ chức; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường tổ chức lớp học và thi lái xe hạng A1. Ở nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hĩa, Đồn trường và các Đồn khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động văn – thể – mỹ, tạo sân chơi văn hĩa tinh thần bổ ích cho đồn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động văn nghệ tại trường được các cơ sở đầu tư, tổ chức đa dạng và diễn ra sơi nổi ở các cấp. Đồn – Hội đã hỗ trợ tốt cho đội văn nghệ của trường tham gia nhiều liên hoan văn nghệ các cấp và đạt được các giải thưởng cao như cuộc thi: “Nét đẹp sinh viên – MISS TDMU”, “Duyên dáng sinh viên Bình Dương”; Hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cơ”, Hội thi “Tiếng hát tiếng Anh TDMU OPEN” Nhiều hoạt động giúp đồn viên, thanh niên rèn luyện thể dục, thể thao được tổ chức phong phú từ các cấp đã tạo được làn sĩng mạnh mẽ trong việc nâng cao sức khỏe, thể chất cho sinh viên, trong đĩ cĩ một số đã trở thành hoạt động truyền thống như giải bĩng đá “Cúp sinh viên Đại học Thủ Dầu Một”, Ngày hội sinh viên khỏe thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia. 2.2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống và ý thức pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đồn, Hội. Nhiệm vụ này được Đồn Trường và các cơ sở Đồn thực hiện đều ở các mảng, thơng qua nhiều hình thức tổ chức sang tạo, thu hút Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014 47 đơng đảo sinh viên tham gia, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và chuyển biến tích cực trong tư tưởng đồn viên, thanh niên. Trong giáo dục lý tưởng, trọng tâm hoạt động của Đồn trường và Hội Sinh viên triển khai sâu rộng nhất trong 5 năm qua là Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác”. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị tồn diện hướng sinh viên đến những giá trị chuẩn mực của con người mới, vừa cĩ đức vừa cĩ tài. Thơng qua nhiều hình thức phong phú như các buổi sinh hoạt chuyên đề, thực hiện bảng đăng ký nội dung phấn đấu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, viết bài cảm nhận những mẩu chuyện kể về Bác Hồ sinh viên cĩ nhiều cơ hội để tìm hiểu, để tự soi mình qua đĩ hình thành ý thức tự giác thay đổi trong nhận thức và trong ứng xử hàng ngày. Tháng ba hàng năm, tháng sinh nhật Đồn – Tháng Thanh niên là dịp đặc biệt với rất nhiều các hoạt động tập trung thể hiện sức trẻ, tinh thần và trí tuệ của Đồn viên – Thanh niên Việt Nam. Cùng với thanh niên trong tồn tỉnh, trong khoảng thời gian này, phong trào Đồn – Hội tại trường diễn ra với nhiều hoạt động sơi nổi: Ngày hội Sinh viên khỏe (với hơn 1.000 đồn viên tham gia), tổ chức các hoạt động du khảo về nguồn (Chiến khu D, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích Mộ cụ Phĩ bảng Nguyễn Sinh Sắc, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng); các lớp tập huấn dành cho Cán bộ Đồn – Hội; thực hiện các “Ngày Chủ nhật xanh”; tuyên dương “Cán bộ Đồn xuất sắc”; tổ chức “Hội trại truyền thống Mừng sinh nhật Đồn” Cĩ thể nĩi, các hoạt động của Tháng Thanh niên hàng năm đã trở thành một dịp “lễ hội” với nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, khơi dậy trong thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đồn, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trị năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Dương vì dân giàu nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh” và “Khuyến học khuyến tài”được triển khai ngày càng hiệu quả trong đồn viên, sinh viên. Trong năm 2011, số học bổng được trao là 16 suất với giá trị 500.000 đồng/ suất, đến năm học 2012 – 2013, số lượng học bổng đã tăng cả về chất và lượng với 30 suất được trao cĩ giá trị 1.000.000 đồng/ suất. Đây là nguồn động viên to lớn, khích lệ các sinh viên cĩ thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào, đồng thời cũng là sự hỗ trợ kịp thời dành cho các bạn sinh viên cĩ hồn cảnh khĩ khăn. Với nguồn quỹ vận động được, chương trình cũng là biểu tượng cho sự đồng lịng, chung sức của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp dành cho lực lượng trí thức trẻ của tỉnh nhà. 2.3. Xây dựng cơ sở đồn vững mạnh Xác định Đồn cơ sở cĩ vững mạnh thì phong trào Đồn mới đi vào thực tiễn, nên trong các năm qua, Đồn trường và Hội Sinh viên đã tạo mọi điều kiện để các cơ sở Đồn – Hội trực thuộc chủ động đề xuất và thực hiện các hoạt động phù hợp với thế mạnh của mình. Nếu như các khoa thuộc các ngành xã hội cĩ thế mạnh về phong trào văn hĩa văn nghệ thì các khoa trong lĩnh vực tự nhiên, kinh tế cĩ nhiều đĩng gĩp, sáng kiến trong hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học. Biết rõ đặc trưng này, Đồn trường và Hội Sinh viên đã mạnh dạn Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014 48 giao cho các cơ sở đăng cai tổ chức các hoạt động lớn của trường nhằm phát huy tối đa nguồn lực của cơ sở. Bên cạnh việc giao quyền chủ động nhiều hơn cho các Đồn – Hội Sinh viên khoa, một định hướng đúng đắn nữa là phát triển mơ hình các câu lạc bộ, đội nhĩm, tạo nên mặt trận rộng lớn thu hút đa dạng các đối tượng sinh viên tham gia. Cùng với sự đổi mới trong tư duy và phương pháp tiếp cận, hoạt động Đồn ngày càng gần gũi và đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu thực tế của sinh viên từ học tập đến kỹ năng lẫn các hoạt động vui chơi giải trí. Một trong những phương pháp để thực hiện điều đĩ chính là việc ra đời các câu lạc bộ, đội nhĩm hướng đến sở thích và khả năng của từng sinh viên. Đến nay, trường đã cĩ gần 20 câu lạc bộ, đội nhĩm được thành lập và hoạt động hiệu quả như: – Về các hoạt động tình nguyện, Đội Thanh niên xung kích Đại học Thủ Dầu Một được thành lập từ cuối năm 2009 là một điển hình cho hoạt động xung kích của sinh viên trong tồn tỉnh. Với số lượng ban đầu là 30 thành viên đến nay đội đã phát triển hơn 70 thành viên. Thành viên của đội đều là những nhân tố chủ chốt của sinh viên các khoa. Bằng sự năng động, nhiệt huyết và kỹ năng được rèn luyện, Đội luơn đi đầu trong các hoạt động do Đồn Thanh niên – Hội Sinh viên và trường tổ chức, hỗ trợ hiệu quả cho các phịng, ban trong trường mỗi khi cĩ chương trình; là nhân tố tích cực thu hút, vận động các sinh viên khác tham gia vào các hoạt động chung. – Về mặt học thuật, Câu lạc Tiếng Anh, Câu lạc bộ Tin học là những câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Gần đây nhất (tháng 4/2014), Câu lạc bộ Nhà lãnh đạo tương lai (Future leader club – FLC) của khoa Quản trị kinh doanh đã ra đời, hoạt động hướng đến mục tiêu: rèn luyện cho sinh viên sự bản lĩnh và kỹ năng quản trị; làm cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp trong và ngồi tỉnh. Thơng qua đĩ, tạo nhiều cơ hội để sinh viên giới thiệu bản thân, nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, trau dồi kiến thức về tình hình kinh tế xã hội hiện tại, từ đĩ cĩ những định hướng về nghề nghiệp tương sát với năng lực cá nhân cĩ và nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp cần. Chuyển động bước đầu trong cơng tác Đồn, Hội ở trường Đại học Thủ Dầu Một được ghi nhận. Năm năm qua, trường luơn là đơn vị dẫn đầu trong khối trường đại học, cao đẳng của Tỉnh trong cơng tác đồn và phong trào thanh niên, sinh viên. Tổ chức Đồn – Hội của trường đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đồn, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, giấy khen của Tỉnh đồn và Hội Sinh viên tỉnh liên tục 5 năm. Đĩ là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để tổ chức Đồn và Hội Sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một nỗ lực thực hiện vai trị là trung tâm tập hợp thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Dương. 3. Những cơng việc cần làm từ hơm nay Trong những năm tới, trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục phát triển quy mơ sinh viên và quy mơ ngành đào tạo theo hướng tăng tỷ lệ sinh viên đại học chính quy, duy trì hợp lý hệ đào tạo thường xuyên, tổ chức đào tạo bậc sau đại học. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 3 (16) – 2014 49 Đến năm 2020, trường sẽ cĩ 52 ngành đạo tạo với quy mơ 24.000 sinh viên. Như thế sẽ cĩ nhiều ngành học được mở ra trong thời gian tới. Theo sự phát triển của trường, số lượng sinh viên, đồn viên sẽ lớn mạnh. Điều này vừa là thuận lợi đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới trong cơng tác Đồn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đĩ, trong quá trình hội nhập, nhu cầu và nhận thức của thanh niên ngày càng nâng cao, cơng tác thanh niên cĩ nhiều chuyển biến địi hỏi tổ chức Đồn – Hội phải khơng ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, sáng tạo và linh hoạt trong phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của tổ chức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là tổ chức Đồn – Hội phải thường xuyên được củng cố và xây dựng, chú trọng nâng cao tính giáo dục trong định hướng hoạt động. Bên cạnh đĩ, những thủ lĩnh, cán bộ Đồn – Hội phải là đầu tàu trong việc xây dựng hình ảnh sinh viên, giảng viên, chuyên viên trẻ giỏi kỹ năng, vững chuyên mơn, cĩ nếp sống văn hĩa tốt nhằm gĩp phần hiệu quả vào cơng tác đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của nhà trường. Tổ chức Đồn, Hội phải tăng cường xây dựng mơi trường rèn luyện, trau dồi kỹ năng cho sinh viên, tập trung xây dựng "thương hiệu" sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đồn, Tỉnh Đồn và Hội Sinh viên Việt Nam, cơng tác Đồn, Hội ở Trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ là: đẩy mạnh các hoạt động cơng tác giáo dục lý tưởng, truyền thống và đạo đức lối sống, cụ thể hĩa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, các phong trào “xung kích, đồng hành” thơng qua các chương trình hành động cụ thể trong cơng tác, học tập và rèn luyện; đa dạng hĩa các sân chơi học thuật, tăng cường hỗ trợ cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên trong cơng tác, học tập và nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đồn, củng cố và nâng chất hoạt động của cơ sở Đồn, tập trung đầu tư cho chi đồn cán bộ – giảng viên... * UNION WORKS AND STUDENT MOVEMENTS OF THU DAU MOT UNIVERSITY – ACHIEVEMENTS AND POTENTIALS Phan Nguyen Quynh Anh Thu Dau Mot University ABSTRACT Carrying out the mission of a new university in Binh Duong, Thu Dau Mot University has developed dynamically in its scale, forming basically a university with multiple specialties and fields, and become the center for Binh Duong's unions of youths and students to gather around. After 5 years of operation, union works and student movements of Thu Dau Mot University have been active in gathering, uniting, encouraging and helping students to study and train, contributing to the university's powerful growth. In the future, Thu Dau Mot University will continue being the center for Binh Duong Province's unions of youths and students to gather around. Union and League works will try to change for the better to carry out its mission, contributing to build the "brand" of Thu Dau Mot University. Journal of Thu Dau Mot University, No 3 (16) – 2014 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấp hành Đồn trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo tổng kết Thánh thanh niên, năm 2011, 2012, 2013. [2] Ban chấp hành Đồn trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, 2011, 2012, 2013. [3] Ban chấp hành Đồn trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đồn, 2011. [4] Ban chấp hành Đồn trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo cơng tác Đồn và phong trào thanh niên, năm học 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013. [5] Ban chấp hành Đồn trường Đại học Thủ Dầu Một, Báo cáo Sơ kết học kỳ I cơng tác Đồn và phong trào thanh niên, năm học 2013 – 2014.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcong_tac_doan_va_phong_trao_thanh_nien_sinh_vien_truong_dai_hoc_thu_dau_mot_thanh_tuu_va_trien_vong.pdf
Tài liệu liên quan