Bài giảng Xử trí bệnh nhân động kinh kháng trị

Tài liệu Bài giảng Xử trí bệnh nhân động kinh kháng trị: XỬ TRÍ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ BS Chonpivat Treepong Khoa Ŷội thầŶ kinh, Trung tâm thầŶ kinh Prasat Khoa Y, Bộ Y Tế Bangkok, Thái Lan ĐịŶh Ŷghĩa độŶg kinh kháng trị • Thất ďại trong việĐ kiểŵ soát độŶg kinh sau khi đã thử điều tƌị với 2 thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh thích hợp và đượĐ dung Ŷạp tốt ngay Đả với đơŶ tƌị liệu hay phối hợp. Vì sao ĐhẩŶ đoáŶ kháng trị sau thử với 2 thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh? • Hiệu Ƌuả Đủa thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh trong dự phòng co giật Nguyên nhân Đủa kháng trị? ĐáŶh giá trướĐ phẫu thuật đượĐ thựĐ hiệŶ Ŷhư thế nào? BệŶh nhân nam, 42 tuổi, độŶg kinh kháng trị với ďiểu hiệŶ ŵất ŶhậŶ thứĐ ĐáŶh giá trướĐ phẫu thuật? Chẩn đoán sai = không phải động kinh Ngất/ƌối loạŶ Ŷhịp tim Rối loạŶ vậŶ độŶg NhữŶg dạŶg vậŶ độŶg sinh lý Co giật Ŷhư là ŵột tƌiệu ĐhứŶg ďệŶh Co giật tâm ĐăŶ không phải độŶg kinh Vv Co giật là ŵột ďiểu hiệŶ lâm sàng • ĐộŶg kinh do tự ŵiễŶ • ThuốĐ ĐhốŶg độŶ gkinh Đhỉ điều tƌị tƌiệu ĐhứŶg • Liệu pháp ŵiễ...

pdf24 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 30/06/2023 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Xử trí bệnh nhân động kinh kháng trị, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XỬ TRÍ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ BS Chonpivat Treepong Khoa Ŷội thầŶ kinh, Trung tâm thầŶ kinh Prasat Khoa Y, Bộ Y Tế Bangkok, Thái Lan ĐịŶh Ŷghĩa độŶg kinh kháng trị • Thất ďại trong việĐ kiểŵ soát độŶg kinh sau khi đã thử điều tƌị với 2 thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh thích hợp và đượĐ dung Ŷạp tốt ngay Đả với đơŶ tƌị liệu hay phối hợp. Vì sao ĐhẩŶ đoáŶ kháng trị sau thử với 2 thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh? • Hiệu Ƌuả Đủa thuốĐ ĐhốŶg độŶg kinh trong dự phòng co giật Nguyên nhân Đủa kháng trị? ĐáŶh giá trướĐ phẫu thuật đượĐ thựĐ hiệŶ Ŷhư thế nào? BệŶh nhân nam, 42 tuổi, độŶg kinh kháng trị với ďiểu hiệŶ ŵất ŶhậŶ thứĐ ĐáŶh giá trướĐ phẫu thuật? Chẩn đoán sai = không phải động kinh Ngất/ƌối loạŶ Ŷhịp tim Rối loạŶ vậŶ độŶg NhữŶg dạŶg vậŶ độŶg sinh lý Co giật Ŷhư là ŵột tƌiệu ĐhứŶg ďệŶh Co giật tâm ĐăŶ không phải độŶg kinh Vv Co giật là ŵột ďiểu hiệŶ lâm sàng • ĐộŶg kinh do tự ŵiễŶ • ThuốĐ ĐhốŶg độŶ gkinh Đhỉ điều tƌị tƌiệu ĐhứŶg • Liệu pháp ŵiễŶ dich là điều tƌị đặĐ hiệu (điều tƌị ďệŶh) PNES • PNES = Co giật không phải độŶg kinh có ŶguồŶ gốĐ tâm ĐăŶ • Không có ďiếŶ đổi điệŶ não tron ĐơŶ • LắĐ lư hông • Đầu quay qua quay về • Mắt Ŷhắŵ • VậŶ độŶg không đồŶg ďộ • Không có sự tiếŶ tƌiễŶ Đủa các tƌiệu ĐhứŶg • . Không có liều tối đa xác địŶh. Chỉ có liều tối ưu có thể đượĐ xem xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_xu_tri_benh_nhan_dong_kinh_khang_tri.pdf
Tài liệu liên quan