Bài giảng Thai ngoài tử cung chưa vỡ - Phan Thanh Bạch Tuyết

Tài liệu Bài giảng Thai ngoài tử cung chưa vỡ - Phan Thanh Bạch Tuyết: Thai ngồi tử cung ch ư a vỡ (Ectopic Pregnancy) Điều trị Methotrexate Bs Phan Thanh Bạch Tuyết Case report Cas1: -Bịnh nhân 32 tuổi ,trể kinh:1 tuần đ au vùng hạ vị,ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngồi tử cung vị trí tai vịi trái ch ư a vỡ - ßHCG/máu 994 mUI/mL ßHCG:994 mUI/mL ßHCG:748mUI/mL(24h) ßHCG:593mUI/mL( N5) ßHCG252mUI/mL(N8) ßHCG30mUI/mL(N21) Case report CAS 2: -BN:37tuổi para:0000,trể kinh 1 tháng ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngồi tử cung vị trí tai vịi phải ch ư a vỡ -ßHCG:9819mUI/mL ßHCG9819mUI/mL ßHCG:9306mUI/mL(24h) ßHCG2869mUI/mL(N14) Case 3 Nữ 28 tuổi, ch ư a con . Trể kinh 1 tuần ra huyết âm đ ạo. Đau bụng đ ã 10h HCG : 754mU/ml HCG: 974mU/mL Sau 10ngày Sau 1 tháng Sau 1 tháng N ă m 2000 Tổng số: 10 cas -07 cas kết quả tốt -02 cas thất bại -01 cas khơng chỉ đ ịnh đ iều trị Ngày 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 12300 Sẩy qua loa voì 9284 141 Vị trí eo 994 748 252 ...

ppt38 trang | Chia sẻ: Đình Chiến | Ngày: 28/06/2023 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Thai ngoài tử cung chưa vỡ - Phan Thanh Bạch Tuyết, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thai ngồi tử cung ch ư a vỡ (Ectopic Pregnancy) Điều trị Methotrexate Bs Phan Thanh Bạch Tuyết Case report Cas1: -Bịnh nhân 32 tuổi ,trể kinh:1 tuần đ au vùng hạ vị,ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngồi tử cung vị trí tai vịi trái ch ư a vỡ - ßHCG/máu 994 mUI/mL ßHCG:994 mUI/mL ßHCG:748mUI/mL(24h) ßHCG:593mUI/mL( N5) ßHCG252mUI/mL(N8) ßHCG30mUI/mL(N21) Case report CAS 2: -BN:37tuổi para:0000,trể kinh 1 tháng ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngồi tử cung vị trí tai vịi phải ch ư a vỡ -ßHCG:9819mUI/mL ßHCG9819mUI/mL ßHCG:9306mUI/mL(24h) ßHCG2869mUI/mL(N14) Case 3 Nữ 28 tuổi, ch ư a con . Trể kinh 1 tuần ra huyết âm đ ạo. Đau bụng đ ã 10h HCG : 754mU/ml HCG: 974mU/mL Sau 10ngày Sau 1 tháng Sau 1 tháng N ă m 2000 Tổng số: 10 cas -07 cas kết quả tốt -02 cas thất bại -01 cas khơng chỉ đ ịnh đ iều trị Ngày 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 12300 Sẩy qua loa voì 9284 141 Vị trí eo 994 748 252 30 <5 9819 9306 2869 2596 4032 879 17 859 593 533 152 458 703 230 6831 2997 359 1647 825 19373 33380 Theo dỏi ßHCG/trong máu:mUI/mL ßHCG(human chorionic gonadotropin) -1925HIROSE-ASCHEIM-ZODEK:Tìm ra -1960:Phân biệt chuổi phân tử -HCG/máu:N.8 N13# tuần hồn nhau thai thiết lập TVS # GES # 1000-1500 đ v KẾT HỢP .BETA.hCG và TVUS Đ Ư ỢC XEM C Ơ BẢN ĐỂ CHẨN ĐỐN THAI GIAI ĐOẠN SỚM NHẤT LÀ PHÁT HIỆN THAI NGỒI TỬ CUNG(Discriminatory Zone-DZ) METHOTREXATE:50 mg IM -1956 :chất đ iều trị bịnh lý nhau thai(GTD) -1968:ORY-ICHINOE-HOMESLEY-STOVALL(co.o) -113/120BN:-(94.2%)(85%)(96.7)(96%) -35±11.8D -Tim thai:7D[4 12D] -ßHCG:1- 4D[85.8%] -4- 7[3.3%] [Liều 2:N7] -KHƠNG BN SỬ DỤNG LIỀU 3 -5.8%phẩu thuật do vở túi thai CHÚ Ý : -Chẩn đ ốn nội mạc cĩ thai trong giai đ oạn sớm ù rất khĩ (tiền c ă n PID,lutein cyst) -Chú ý BN đ ã cĩ dùng thủ thuật buồng tử cung -BN hiểu rỏ việc ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA MTX Chẩn đ ốn: EP 1.Khối nằm cạnh tử cung và buồng trứng,thấy đư ợc phơi và tuần hồn phơi 2.TỬ CUNG:-nội mạc đ a dạng:mỏng, 3 lớp giai đ oạn chế tiết, hổn hợp ,cĩ tạo dịch 3.BUỒNG TRỨNG:-corpus luteun Cyst vỏ bao buồng trứng 4. COLOR DOPPLER/EP:-T ă ng tuần hồn quanh túi thai (94%),lutein cyst buồng trứng -RI thấp (0.47 ) 5.ßHCG  Kết luận 1/_Ph ươ ng pháp đ iều trị:an tồn ,tiết kiệm thành cơng cao 2/_Ph ươ ng pháp bảo tồn:khơng phẩu thuật 3/_Thuốc khơng ảnh h ư ởng đ ến thai nhi Câu hỏi 1.Thai 33 tuần tuổi, doppler đ ộng mạch rốn ghi nhận abscent end-diastolic(AED) đư ợc tìm thấy : a. huyết áp cao trong thai kỳ b. tim bẩm sinh c. thai chậm phát triển trong tử cung d. đ a ối Câu 2 Thai trên 30 tuần tuổidoppler thai cĩ ghi dạng sĩng reversedend diastolic velocities đ iển hình của: a. thai ng ư ng phát triển b. thiểu ối c. nhau x ơ hĩa d. thai chậm phát triển trong tử cung Câu 3 Doppler đ ộng mạch não giữa trong thai chậm phát triển trong tử cung ghi nhận : a. giảm vận tốc kỳ tâm tr ươ ng b. t ă ng vận tốc kỳ tâm tr ươ ng c. t ă ng vận tốc kỳ tâm thu d. dấu notching Câu 4 Yếu tố chẩn đ ốn thai ngồi tử cung : a. khối u vùng phần phụ+bHCG máu cao b. khối u vùng phần phụ cĩ doppler mmRI thấp (0.37) c. lịng tử cung khơng thấy túi thai +bHCG máu cao d. khối u phần phụ RI mm thấp+bHCG máu cao Câu 5 Khối u buồng trứng bên trong cĩ trở kháng mm thật thấp(RI:025) đ iển hình : a. u buồng trứng lành tính b. nang chức n ă ng buồng trứng c. u ác tính buồng trứng d. cả 3 đ ều đ úng Câu 6 Siêu âm với đ ầu dị âm đ ạo, ghi nhận cĩ mm xung quanh buồng trứng cĩ trở kháng cao , kỳ tâm tr ươ ng thật thấp: a. buồng trứng bình th ư ờng b. buồng trứng cĩ bất th ư ờng c. ung th ư buồng trứng d. khơng ghi nhận đươ c kết quả đ ặc hiệu Thanks you attention very much

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_thai_ngoai_tu_cung_chua_vo_phan_thanh_bach_tuyet.ppt
Tài liệu liên quan