Bài giảng Can thiệp tim thai - Đỗ Quang Huân

Tài liệu Bài giảng Can thiệp tim thai - Đỗ Quang Huân:  CAN THIỆP TIM THAI  TS.BS.ĐỖ QUANG HUÂN, FACC, FSCAI  Viện Tim tpHCM 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN - - SÂ tim thai hiện nay đã được thực hiện thường quy tại các nước - phát triển, và ngày càng nhiều tại các nước đang phát triển - - Cha mẹ yên tâm nếu KQ bình thường - - KQ bất thường  lo lắng: - * Cha, mẹ - * Gia đình - * Bác sĩ - - KQ bất thường: - * Có thể làm gì cho thai ? - * Cha mẹ nên chọn giài pháp như thế nào? - 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN PHÁT HIỆN BỆNH TIM MẠCH THAI - 1/ Chấm dứt thai kỳ - 2/ Can thiệp tim thai: còn ít trung tâm thực hiện, số lượng BN ít - 3/ Không can thiệp thai, nhưng có phương án điều trị tích cực sau - sinh - 4/ Chấp nhận dị tật của thai và của con sau khi sinh 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Cha mẹ nên chọn giài pháp như thế nào - 1/ Duy trì cuộc sống thai và trẻ sau sinh: - * Phòng ngừa chết thai - * Kéo dài cuộc sống trẻ sau sinh - * Phòng ngừa và cải thiện phù thai - - 2/ Sau sinh ...

pdf60 trang | Chia sẻ: quangot475 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Can thiệp tim thai - Đỗ Quang Huân, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CAN THIỆP TIM THAI  TS.BS.ĐỖ QUANG HUÂN, FACC, FSCAI  Viện Tim tpHCM 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN - - SÂ tim thai hiện nay đã được thực hiện thường quy tại các nước - phát triển, và ngày càng nhiều tại các nước đang phát triển - - Cha mẹ yên tâm nếu KQ bình thường - - KQ bất thường  lo lắng: - * Cha, mẹ - * Gia đình - * Bác sĩ - - KQ bất thường: - * Có thể làm gì cho thai ? - * Cha mẹ nên chọn giài pháp như thế nào? - 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN PHÁT HIỆN BỆNH TIM MẠCH THAI - 1/ Chấm dứt thai kỳ - 2/ Can thiệp tim thai: còn ít trung tâm thực hiện, số lượng BN ít - 3/ Không can thiệp thai, nhưng có phương án điều trị tích cực sau - sinh - 4/ Chấp nhận dị tật của thai và của con sau khi sinh 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Cha mẹ nên chọn giài pháp như thế nào - 1/ Duy trì cuộc sống thai và trẻ sau sinh: - * Phòng ngừa chết thai - * Kéo dài cuộc sống trẻ sau sinh - * Phòng ngừa và cải thiện phù thai - - 2/ Sau sinh cải thiện: - * Cấu trúc tim - * Chức năng tim 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN CAN THIỆP TIM THAI  - Bất thường :  * Áp lực  * Dòng chẩy :   Thay đổi cấu trúc các buồng tim  suy tim  - Rối loạn nhịp  Suy tim    Tử vong thai hoặc tử vong sớm trẻ sơ sinh 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN  - Bất thường :  * Áp lực: t/d  Tràn dịch màng phổi thai   giảm máu về tim thai   phù thai   tử vong thai  24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN  - Bất thường :  * Áp lực: t/d  Hội chứng truyền máu song thai  Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS)  Feto-Fetal Transfusion Syndrome (FFTS)  24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN - Xẩy ra trước 26 tuần thai: thường tử vong cả 2 - 1/30 : đa thai ( 3% có TTTS) ( 2005 –US: 4.138.349 trường hợp sinh  139.816 song sinh và nhiều hơn  4.500 TTTS  - Bất thường :  * Áp lực: t/d  Hội chứng truyền máu song thai  Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS)  Feto-Fetal Transfusion Syndrome (FFTS)  24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Thay đổi thể tích, áp lực cả 2 thai Suy tim Tử vong thai  - Bất thường :  * Áp lực: t/d  Hội chứng truyền máu song thai  Fetoscopy and laser ablation 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 80% sống 1 thai 50% sống 2 thai Dr. Julian DeLia: 1983-laser fetal surgery 1988 fetoscopic placental laser surgery University of Utah, Salt Lake City. - Bất thường : * Dòng chẩy Hẹp van ĐMC  thiểu sản thất T Không lỗ van ĐMP, VLT nguyên vẹn  thiểu sản nặng thất P 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 1992-2004 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 1992-2004 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN  TULZER  •Fetal aortic valvuloplasty 27 patients 2001-2011  –19 technical success  –10 biventricular circulation  •8 patients biventricular circulation  –Median follow-up 48.4 months (12-71 months)  –All except one needed Ross-Konno  24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Tulzer et al.AEPC 2011 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN  - Bất thường :  * Dòng chẩy : t/d  Hẹp van ĐMC  thiểu sản thất T  Không lỗ van ĐMP, VLT nguyên vẹn  Sau sinh?  24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN HC thiểu sản thất T , lỗ bầu dục nhỏ 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN RỐI LOẠN NHỊP TIM THAI RỐI LOẠN NHỊP CHẬM Nhịp xoang chậm ( <110 nhịp/ph ) (American College of Obstetrics and Gynecology -2009) + QT dài  tử vong cao Fetal atrioventricular block: 3rd degree + phù thai  tử vong Điều trị : nếu nhịp < 55 nh/ph ( suy tim, phù thai) Terbutaline  Pacing ( b/c: rối loạn nhịp tràn dịch màng tim Steroids : con trước bị AV block 3rd degree +con sau có PR > 150ms  Sterois 2nd degree AV block 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN RỐI LOẠN NHỊP TIM THAI RỐI LOẠN NHỊP NHANH Nhịp nhĩ nhanh , cuồng nhĩ ( có thể nhịp nhĩ > 400 nh/ph) Nhịp nhanh trên thất * Digoxine (US) , Flecainide ( Europe) : 1st * Amiodarone : 2nd Nhịp thất nhanh: > 220 nh/ph Điều trị : nếu có xoắn đỉnh  Mg, Lidocain, propanolol nếu không có xoắn đỉnh  Sotalol, Amiodarone, Flecainide -Gián tiếp qua đường uống của me - Tiêm TM nhau - Tiêm bắp nhau Tác dụng nhanh hơn ( digoxine) PHẪU THUẬT THAI 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Non Rx: 10% sống Rx: 50% sống Chỉ định : tỷ lệ vòng ngực/ đầu < 1 24/10/2009 24/10/2009 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN Can thiệp thai : cần đánh giá lợi ích Vs Nguy cơ Nguy cơ cho mẹ ? Nguy cơ và lợi ích cho thai nhi Lợi ích sau sinh cho thai nhi Nguy cơ cho mẹ khi sinh lần sau 24/10/2009 TS. BS.DO QUANG HUAN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfts_huan_can_thiep_tim_thai_1997_2176103.pdf