Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 4: Phân tích các mạch khuếch đại - Trịnh Lê Huy

Tài liệu Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 4: Phân tích các mạch khuếch đại - Trịnh Lê Huy: Chương 4 CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ Phân tích các mạch khuếch đại  Mạch khuếch đại căn bản  Mạch khuếch đại CE  Mạch khuếch đại CB  Mạch khuếch đại CC  Bài tập TRỊNH LÊ HUY 1 Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 2 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 3 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 4 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 5 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap khi biến trở RE thay đổi từ 0 đến 100 Phân tích mạch khuếch đại CC TRỊNH LÊ HUY 6 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CC TRỊNH LÊ HUY 7 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Thank you! TRỊNH LÊ HUY 8 ...

pdf8 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 4: Phân tích các mạch khuếch đại - Trịnh Lê Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ Phân tích các mạch khuếch đại  Mạch khuếch đại căn bản  Mạch khuếch đại CE  Mạch khuếch đại CB  Mạch khuếch đại CC  Bài tập TRỊNH LÊ HUY 1 Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 2 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 3 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 4 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CE TRỊNH LÊ HUY 5 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap khi biến trở RE thay đổi từ 0 đến 100 Phân tích mạch khuếch đại CC TRỊNH LÊ HUY 6 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Phân tích mạch khuếch đại CC TRỊNH LÊ HUY 7 Tính IE, IC, VE, VB, VC? Tính Rin(base), Rin, Av, Ai, Ap? Thank you! TRỊNH LÊ HUY 8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_thiet_bi_va_mach_dien_tu_chuong04_1136_809_2132301.pdf