Tính tóan kiến trúc cầu thang

Tài liệu Tính tóan kiến trúc cầu thang: CHƯƠNG 2 TÍNH TỐN CẦU THANG ********************** DT DT Chiếu tới dưới Chiếu tới trên 2.1 MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT CẦU THANG Hình 2.1 Mặt bằng và mặt cắt cầu thang Từ mặt bằng cầu thang ta bố trí mặt bằng kết cấu như sau: Mặt bằng và mặt cắt kết cấu CẤU TẠO BẬC THANG Kích thước bậc thang h = 175 (mm), b = 260 (mm) Lớp đá mài d=1cm Lớp vữa lĩt d=2cm Bậc thang d=8cm Bản thang Vữa trát d=1.5cm 5 1 4 3 2 Hình 2.2 Cấu tạo bậc thang 2.3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN Cầu thang thiết kế là cầu thang bê tơng cốt thép, bản thang khơng cĩ limon Ta chọn kích thước sơ bộ như sau: Chọn: Dầm sàn đã được chọn sơ bộ ở chương 1 (300x700) 2.4 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG Tĩnh tải : Tĩnh tải được thể hiện trong bảng : Bảng 2.1 Bảng tính trọng lượng bản thang TẢI TRỌNG CẦU THANG Các lớp cấu tạo Chiều dày (m) Bề dày bản (m) Trọng lượng (kG/m3) Hệ số Tải tiêu chuẩn (kG/m) Tải tính tốn (kG/m) Lớp đá mài (m) 0.01 1 2000 1.1 20 22 Lớp vữa lĩt (m)...

doc6 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 31/12/2013 | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính tóan kiến trúc cầu thang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2 TÍNH TỐN CẦU THANG ********************** DT DT Chiếu tới dưới Chiếu tới trên 2.1 MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT CẦU THANG Hình 2.1 Mặt bằng và mặt cắt cầu thang Từ mặt bằng cầu thang ta bố trí mặt bằng kết cấu như sau: Mặt bằng và mặt cắt kết cấu CẤU TẠO BẬC THANG Kích thước bậc thang h = 175 (mm), b = 260 (mm) Lớp đá mài d=1cm Lớp vữa lĩt d=2cm Bậc thang d=8cm Bản thang Vữa trát d=1.5cm 5 1 4 3 2 Hình 2.2 Cấu tạo bậc thang 2.3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN Cầu thang thiết kế là cầu thang bê tơng cốt thép, bản thang khơng cĩ limon Ta chọn kích thước sơ bộ như sau: Chọn: Dầm sàn đã được chọn sơ bộ ở chương 1 (300x700) 2.4 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG Tĩnh tải : Tĩnh tải được thể hiện trong bảng : Bảng 2.1 Bảng tính trọng lượng bản thang TẢI TRỌNG CẦU THANG Các lớp cấu tạo Chiều dày (m) Bề dày bản (m) Trọng lượng (kG/m3) Hệ số Tải tiêu chuẩn (kG/m) Tải tính tốn (kG/m) Lớp đá mài (m) 0.01 1 2000 1.1 20 22 Lớp vữa lĩt (m) 0.02 1 1800 1.3 36 46.8 Bậc xây gạch (m) 0.08 1 1800 1.2 144 172.8 Bản thang BTCT (m) 0.14 1 2500 1.1 350 385 Lớp trát trần (m) 0.015 1 1800 1.3 27 35.1 Tổng tải trọng 661.7 Hoạt tải tính tốn: Theo TCVN 2737 – 1995 hoạt tải tiêu chuẩn ptc = 400 (kG/m2); ptt = ptcxnp = 400x1.2 = 480 (kG/m2). 2.5 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 2.5.1 Sơ đồ tính Bản thang bê tơng cốt thép, khơng cĩ limon, bản chịu lực. Ta cắt 1 dãy bản cĩ bề rộng b=1m theo phương liên kết để tính. Liên kết bản thang với dầm sàn khơng phải là ngàm tuyệt đối, cũng khơng là khớp tuyệt đối. Chính vì thế thiên về an tồn ta chọn sơ đồ tính bản thang là khớp. Để tìm Moment nhịp lớn nhất Mnhmax Sơ đồ 1: Hình 2.3 Sơ tính và biểu đồ moment Tuy nhiên để an tồn hơn trong tính tốn ta lựa chọn thêm sơ đồ tính bản thang là ngàm. Để tìm Moment lớn nhất ở gối Mgối Sơ đồ 2: Hình 2.4 Sơ tính và biểu đồ moment 2.5.2.Nội lực: Sơ đồ 1: q= KG/m Sơ đồ 2: 2.6 TÍNH TỐN CỐT THÉP Dùng bê tơng mác 300, ; . Cốt thép CII: ;; ; -. -; Chọn a = 1.5 cm, h0 = 14 -1.5 = 12.5 cm; Bề rộng bản tính tốn b= 100 cm Kiểm tra hàm lượng cốt thép : Với mmin = 0.05 % Bảng 2.2 Tính tốn cốt thép bản thang TÍNH TỐN CỐT THÉP BẢN THANG M b h0 A g Fatt Thép Fac m% KGm cm cm Nhịp 5021.3 100 12.5 0.26 0.85 18.83 f16a100 20.1 1.61 Gối 3467.5 100 12.5 0.17 0.91 11.72 f14a130 11.84 0.95 CHI TIẾT KẾT CẤU VÀ MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG BẢN VẼ KC-2/6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC2-CAU_THANG.DOC
Tài liệu liên quan