Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “Thống kê” cho học sinh Lớp 10 Trung học Phổ thông - Phạm Thị Hồng Hạnh

Tài liệu Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “Thống kê” cho học sinh Lớp 10 Trung học Phổ thông - Phạm Thị Hồng Hạnh: VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 221 Email: hanhpth@hpu2.edu.vn TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “THỐNG KÊ” CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Phạm Thị Hồng Hạnh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đinh Tiến Công, Nguyễn Phương Thảo - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngày nhận bài: 11/5/2019; ngày chỉnh sửa: 20/6/2019; ngày duyệt đăng: 06/7/2019. Abstract: Integrating career education into the subject to increase the effectiveness of career training in high schools which has been regulated by the Government Directive and the documents of Ministry of Education and Training. This task has been recently implemented in a number of subjects such as Technology, Citizen Education, Geography, Physics, Biology, Chemistry, Information Technology, but it is not often; however, it is hardly integrated in teaching mathematics. One of the reasons is that math teachers at high school do not know how to integrate care...

pdf6 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 18/01/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “Thống kê” cho học sinh Lớp 10 Trung học Phổ thông - Phạm Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 221 Email: hanhpth@hpu2.edu.vn TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “THỐNG KÊ” CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Phạm Thị Hồng Hạnh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đinh Tiến Công, Nguyễn Phương Thảo - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngày nhận bài: 11/5/2019; ngày chỉnh sửa: 20/6/2019; ngày duyệt đăng: 06/7/2019. Abstract: Integrating career education into the subject to increase the effectiveness of career training in high schools which has been regulated by the Government Directive and the documents of Ministry of Education and Training. This task has been recently implemented in a number of subjects such as Technology, Citizen Education, Geography, Physics, Biology, Chemistry, Information Technology, but it is not often; however, it is hardly integrated in teaching mathematics. One of the reasons is that math teachers at high school do not know how to integrate career-oriented teaching into Mathematics. This article presents some theories on integrating career education in teaching the topic Statistics in Mathematics Grade 10 at high schools; we also propose some measures to integrate career education in teaching Statistics with the aim of contributing to innovating and improving the quality of teaching mathematics at high school in the direction of current teaching. Keywords: Integration teaching, vocational education, topic Statistics in Maths grade 10. 1. Mở đầu Giáo dục trung học phổ thông (THPT) là giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, giai đoạn quan trọng đối với học sinh (HS) trong việc tiếp nhận, khám phá các tri thức khoa học và ảnh hưởng quyết định nghề nghiệp trong tương lai. Có 4 hình thức thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp (GDHN) ở nhà trường THPT, trong đó hình thức tích hợp hướng nghiệp qua các môn học có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, một số giáo viên (GV) còn ít chú trọng nhiều đến tích hợp GDHN trong dạy học, trong đó có môn Toán. Nhiều HS chưa có biểu tượng rõ ràng về các ngành nghề đang phát triển tại địa phương và trong xã hội, thiếu cơ sở khoa học trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Bài viết này đề xuất các biện pháp tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê (Đại số 10) nhằm giúp GV toán THPT đạt được mục tiêu kép trong dạy học là vừa nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, vừa góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Tích hợp, dạy học tích hợp Theo Từ điển Giáo dục học, “tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học [1; tr 384]. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp HS phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng [2; tr 36]. Như vậy, dạy học tích hợp là quan điểm dạy học; trong đó, GV tổ chức, hướng dẫn để HS biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập, thông qua đó hình thành và phát triển ở HS những kiến thức, kĩ năng mới, những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống [3], [4]. 2.2. Hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp Có nhiều quan niệm khác nhau về hướng nghiệp. Theo Từ điển tiếng Việt, hướng nghiệp là thi hành những biện pháp nhằm đảm bảo sự phân bố tối ưu (có chú ý tới năng khiếu, năng lực, thể lực) nội dung theo ngành và loại lao động giúp đỡ hợp lí lựa chọn ngành nghề [5; tr 739]. Hướng nghiệp là hệ thống các biện pháp giúp đỡ HS làm quen tìm hiểu nghề, lựa chọn, cân nhắc nghề nghiệp với nguyện vọng năng lực sở trường của mỗi người với nhu cầu và điều kiện thực tế khách quan của xã hội [1; tr 205]. GDHN bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho HS, từ đó giúp HS lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội [2; tr 29]. Như vậy, có thể hiểu, GDHN là hệ thống tác động sư phạm nhằm làm cho HS lựa chọn được một nghề hợp lí, hay GDHN là quá trình tác động nhiều mặt nhằm chuẩn bị cho HS chọn nghề nghiệp tương lai hợp lí để đi vào cuộc sống cho phù hợp với năng lực của bản thân và sự VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 222 phân công lao động và nhu cầu nhân lực của xã hội. GDHN không chỉ định hướng cho HS chọn nghề mà còn giúp cho HS thực sự hiểu nghề, thích nghề và có năng lực theo đuổi nghề mà mình lựa chọn, hơn nữa còn là nhận thức về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của bản thân mình với nghề đó. 2.3. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê (Đại số 10) trung học phổ thông 2.3.1. Chương trình giáo dục hướng nghiệp lớp 10 trung học phổ thông Mục đích của GDHN trong trường THPT là giúp HS có những kiến thức nhất định về những thông tin, tình hình phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương, có kiến thức cơ bản về các nhóm ngành nghề và định hướng nghề nghiệp trong tương lai; HS đánh giá được năng lực, sở trường của bản thân để chọn nghề trong tương lai cho phù hợp. Bộ GD-ĐT quy định chương trình GDHN cấp THPT gồm 27 tiết, mỗi năm 9 tiết, học kì I: 5 tiết, học kì II: 4 tiết. Nội dung GDHN lớp 10 cụ thể như sau (bảng 1): Bảng 1. Nội dung GDHN lớp 10 THPT [6; tr 2] Chủ đề Tên chủ đề Số tiết 1 Em thích nghề gì? 1 2 Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình 1 3 Tìm hiểu nghề dạy học 1 4 Vấn đề giới trong chọn nghề 1 5 Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp 1 6 Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Y và Dược 1 7 Tìm hiểu thực tế một số cơ sở sản xuất công nghiệp 1 8 Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng 1 9 Nghề tương lai của tôi 1 Với quy định thời lượng như trên, việc tích hợp GDHN trong dạy học các môn học khác là hợp lí, nhằm vừa đạt hiệu quả dạy học bộ môn, vừa góp phần GDHN. 2.3.2. Nội dung chủ đề Thống kê (Đại số 10) trong chương trình giáo dục môn Toán Mục đích chủ đề Thống kê (Đại số 10) là cung cấp cho HS một cách hệ thống những kiến thức, kĩ năng ban đầu về các phương pháp trình bày số liệu thống kê, phương pháp thu gọn các số liệu thống kê nhờ các số đặc trưng, góp phần giáo dục ý thức và kĩ năng vận dụng thống kê vào cuộc sống. Theo phân phối chương trình hiện hành, nội dung chủ đề này được thực hiện trong 7 tiết, cụ thể: Bảng 2. Nội dung Chương V: Thống kê (Đại số 10) THPT [7] Bài Tên bài Số tiết 1 Bảng phân bố tần số và tần suất 1 2 Biểu đồ 1 3 Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt 2 4 Phương sai và độ lệch chuẩn 1 5 Ôn tập chương V 1 6 Kiểm tra chương V 1 Thống kê ngày càng có vai trò quan trọng đối với toàn xã hội. Những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên trong mọi ngành nghề, trên mọi bình diện, lĩnh vực của đời sống. Do đó, GV khi dạy chương này, cần thiết phải thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học sao cho HS nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học trong chương trình lớp 10 và trong thực tiễn. 2.3.3. Mức độ tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề thống kê toán 10 trung học phổ thông Theo nhóm tác giả, dạy học tích hợp GDHN trong chủ đề Thống kê (môn Toán 10 THPT) là: căn cứ vào nội dung Thống kê được quy định trong chương trình, GV sử dụng các phương pháp dạy học thích hợp khai thác các kiến thức về GDHN trong dạy học. Khi đó, việc dạy học chú trọng củng cố kiến thức môn Toán, rèn luyện cho HS khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn, đảm bảo các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ, cơ hội hình thành và phát triển các năng lực cho HS, đồng thời đảm bảo khai thác tốt những yếu tố liên hệ, liên môn với GDHN. Tùy theo nội dung trong chủ đề Thống kê mà GV có thể tích hợp GDHN ở các mức độ khác nhau như: mức độ kết hợp (liên hệ, lồng ghép), mức độ tích hợp bộ phận (liên môn). Khi tích hợp, GV cần xem xét các mức độ tích hợp một cách cẩn thận, tránh khiên cưỡng. Qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất các nội dung và mức độ tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê lớp 10 (bảng 3) như sau: Bảng 3. Các mức độ tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê cho HS lớp 10 THPT Bài Nội dung GDHN tích hợp trong chủ đề Thống kê 10 Mức độ tích hợp Bảng phân bố tần số và tần suất - Em thích nghề gì? Kết hợp VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 223 - Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình - Thống kê một số làng nghề truyền thống - Tìm hiểu về một số nghề được quy định giới thiệu trong GDHN lớp 10 Biểu đồ Tìm hiểu về vấn đề Giới trong chọn nghề; một số nghề thuộc ngành Xây dựng. Kết hợp, Bộ phận Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt Tìm hiểu nghề dạy học; một số ngành nghề thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Bộ phận Phương sai và độ lệch chuẩn Tìm hiểu một số ngành nghề thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Bộ phận Ôn tập chương V Tìm hiểu một số ngành nghề thuộc lĩnh vực Y và Dược Bộ phận 2.4. Một số biện pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông GV Toán THPT nên thực hiện các biện pháp sau để tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê cho HS lớp 10 ([3], [4], [9]), nhằm đạt mục tiêu dạy học. Biện pháp 1: Cung cấp cho HS những hiểu biết, ý nghĩa của kiến thức Thống kê (trong chương V, Đại số 10) với các nghề nghiệp trong thực tế, đặc biệt các ngành nghề có trong nội dung GDHN lớp 10. Ví dụ 1: Khi tổ chức hoạt động thực hành, luyện tập; vận dụng, tìm tòi mở rộng trong dạy học bài 1: Bảng phân bố tần số và Tần suất, GV chiếu Slide và đặt các câu hỏi (CH) sau: Câu hỏi 1: Khi điều tra “điểm trúng tuyển của 14 ngành của Trường Đại học Xây dựng năm 2019”, ta được các số liệu thống kê trong Bảng 4. Hãy xác định: đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra, giá trị của dấu hiệu, mẫu số liệu. Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp của điểm trúng tuyển trên. Câu hỏi 2: Chỉ ra điểm thấp nhất, cao nhất trong bảng. Qua đó, nếu đăng kí xét tuyển thì ngành nào dễ trúng tuyển nhất? HS: Trả lời câu hỏi. GV: Chính xác câu trả lời của HS, sau đó giới thiệu một số ứng dụng, ý nghĩa của bài học trong ngành Xây dựng. Chiếu slide và giới thiệu HS tìm hiểu ngành Xây dựng theo sơ đồ (hình 1, trang bên). GV: Em nào thích làm nghề thuộc ngành Xây dựng? Em có nghĩ rằng mình có thể thi vào trường Đào tạo ngành Xây dựng không? Vì sao? Kế hoạch sắp tới của em là gì để lựa chọn được nghề em thích. Trong ví dụ minh hoạ trên, chúng tôi chọn ngành Xây dựng, tuy nhiên các GV cũng có thể tìm cơ hội để liên hệ, lồng ghép với các nghề khác: Nghề dạy học; một số ngành nghề thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp; một số ngành nghề thuộc lĩnh vực Y và Dược. Khi giới thiệu một nghề cụ thể nào đó, GV cần lưu ý cung cấp cho HS hoặc yêu cầu HS tự tìm hiểu đầy đủ về nghề đó như: Tên nghề, đặc điểm hoạt động của nghề (bao gồm: đối tượng lao động, nội dung lao động, điều kiện lao động, công cụ lao động,), các yêu cầu của nghề đối với người lao động, nơi đào tạo nghề và triển vọng phát triển nghề. Qua đó, giáo dục lòng yêu lao động và con người lao động và giúp HS có cơ hội tìm hiểu sở thích cá nhân, xác định năng lực cá nhân, để có định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi các nghề mình định lựa chọn hay không. Bảng 4. Điểm trúng tuyển của 14 ngành Trường Đại học Xây dựng năm 2019 STT Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú 1 Kiến trúc 19,5 2 Kiến trúc nội thất 19 3 Kiến trúc công nghệ 16,5 4 Quy hoạch vùng và đô thị 16 5 Quy hoạch - Kiến trúc 16 6 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 19,5 7 Hệ thống kĩ thuật trong công trình 18 8 Tin học xây dựng 17 9 Xây dựng Cầu đường 16 10 Máy xây dựng 15 11 Cơ giới hoá xây dựng 15 12 Kinh tế xây dựng 19 13 Kinh tế và Quản lí đô thị 17 14 Kinh tế và Quản lí Bất động sản 16,5 (Nguồn https://diemthi.tuyensinh247.com/diem- chuan/dai-hoc-xay-dung-ha-noi-XDA.html) Biện pháp 2: Vận dụng có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để tích hợp liên môn Toán (chủ đề Thống kê) với môn GDHN. VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 224 Toán học nói chung và Thống kê nói riêng là công cụ cho các ngành khoa học và các lĩnh vực nghề nghiệp. Do đó, việc tích hợp liên môn Toán (khi dạy học chủ đề thống kê) và môn GDHN đạt được mục tiêu “kép”, vừa giúp HS thấy được ứng dụng của toán học trong thực tiễn (tạo hứng thú học tập Thống kê), vừa góp phần thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho HS lớp 10. Để đảm bảo hiệu quả dạy học tích hợp liên môn, GV cần lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực: dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học trải nghiệm, dạy học theo dự án; các kĩ thuật dạy học, Ví dụ 2: Sử dụng Phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật khăn trải bàn trong dạy học bài Biểu đồ tích hợp GDHN. GV: Cho biểu đồ thống kê về nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2012-2015. Yêu cầu HS phân lớp thành 4-6/ 1 nhóm trả lời các câu hỏi. Câu hỏi 1: Từ biểu đồ hình 2 (trang bên), lập bảng cơ cấu về nhu cầu nhân lực nước ta trong giai đoạn 2012- 2015. Câu hỏi 2: Cho biết cơ hội việc làm của ngành hoá chất, Y dược. Em có liên hệ gì bản thân khi nhìn bảng thống kê về nhu cầu nhân lực và việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai? Ví dụ 3: Sử dụng Phương pháp dạy học dự án dạy học chủ đề Thống kê Tích hợp GDHN Sau khi dạy xong bài phương sai và độ lệch chuẩn, GV chia HS trong lớp thành 8 nhóm và yêu cầu gắp thăm để chọn 1 trong 4 dự án. Sau đó, GV hướng dẫn HS xác định các nội dung chính của các dự án và yêu cầu cần đạt. Sản phẩm của dự án sẽ được trình bày trong 2 tiết (ôn tập chương V và tiết kiểm tra theo phân phối chương trình). Sau đó, căn cứ vào sản phẩm và báo cáo trình bày tại lớp; bảng đánh giá cá nhân, GV đánh giá cá nhân các thành viên trong nhóm và tính điểm 1 tiết. Tên các dự án: Ứng dụng Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt trong một số nghề thuộc ngành nông - lâm - ngư nghiệp; Ứng dụng Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt trong nghề dạy học; Ứng dụng của phương sai và độ lệch chuẩn Hình 1. Thống kê các yếu tố liên quan ngành Xây dựng (nguồn: Tuvanvala.com) VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 225 trong ngành Y, Dược; Ứng dụng của phương sai và độ lệch chuẩn trong ngành Xây dựng. Biện pháp 3: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê (Toán 10). Ngày nay, điện thoại di động, máy tính để bàn, thiết bị cầm tay, thư điện tử và việc sử dụng Internet đã trở thành nhu cầu hàng ngày. Công nghệ thông tin đã tạo nên một xã hội toàn cầu, nơi mà mọi người có thể tương tác, liên lạc với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các Website là kho dữ liệu khổng lồ giúp HS tự học hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin, việc tích hợp GDHN trong dạy học thống kê lớp 10 mang lại hiệu quả cao hơn; các em dễ dàng tìm hiểu ứng dụng của thống kê trong các ngành nghề mà mình muốn biết trên mạng internet; kiểm tra đối chứng với sở thích và khả năng của bản thân, Ví dụ 4: Khi giao cho HS thực hiện các dự án học tập đã nêu ở ví dụ 3, GV có thể cung cấp cho HS các trang web có thể hỗ trợ dự án; hướng dẫn HS lên mạng Internet tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh; HS có thể sử dụng mạng Internet để lập các nhóm học tập, trao đổi các vấn đề, kết quả của dự án. Biện pháp 4: Phối hợp với GV chủ nhiệm, GV hướng nghiệp, GV dạy nghề phổ thông để cung cấp ý nghĩa, tri thức Thống kê (Toán 10) có liên quan tới các ngành nghề chủ yếu trong xã hội, góp phần xây dựng tốt công tác hướng nghiệp trong nhà trường. Hình 2. Biểu đồ thống kê về nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2012-2015 GV Chủ nhiệm Cho HS làm quen với nghề nghiệp theo chương trình GDHN lớp 10 GV môn Toán Cung cấp các tri thức trong chủ đề Thống kê (Toán 10) có liên quan hoặc ứng dụng trong các ngành nghề Cho HS làm quen với các nghề cơ bản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh định hướng nghề Minh họa những nguyên tắc chung trên cơ sở những nghề cụ thể Liên hệ với đại diện các Doanh nghiệp và các trường chuyên nghiệp cho HS tham quan Nghiên cứu nhân cách, sở trường HS và tiến hành tư vấn nghề cho HS VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 221-226 226 Khi thực hiện biện pháp, trách nhiệm của mỗi GV rất quan trọng, được thể hiện ở sơ đồ sau: Ví dụ 5: Khi dạy học bài Biểu đồ, trong hoạt động vận dụng và mở rộng, GV có thể yêu cầu HS lập Dự án theo nhóm với đề tài: “Cơ cấu ngành nghề ở địa phương em, vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm”, hay “ Vấn đề giới trong việc chọn nghề”. GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành nghiên cứu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu dự án ở nhà. Sau đó, GV phối hợp với GV dạy môn GDHN để HS có thể tiến hành báo cáo sản phẩm ở 2 tiết Hướng nghiệp: “Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình” và “Vấn đề giới trong việc chọn nghề”. Ví dụ 6: Tổ chức các HĐ trải nghiệm qua việc giao lưu khách mời để HS có cơ hội được giải đáp các thắc mắc về nghề, tăng hiệu quả của tích hợp GDHN. GV dạy Toán kết hợp với GV chủ nhiệm lớp, GV GDHN, cha mẹ HS và các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức buổi thảo luận về “ngành nghề quanh em”. Khách mời có thể là một số người có uy tín, nổi tiếng trong một số lĩnh vực như: kinh doanh, kĩ thuật, giáo dục, 3. Kết luận Nội dung nghiên cứu về Tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê môn Toán lớp 10 THPT đã chỉ rõ các cơ hội tích hợp hướng nghiệp trong môn học. Hình thức dạy học này không những nêu cao vai trò của toán học (Thống kê) với thực tiễn mà còn giúp HS có thêm cơ hội tìm hiểu hoạt động ngành nghề, các yêu cầu của nghề đối với người lao động, những chống chỉ định y học, nơi đào tạo nghề và triển vọng phát triển nghề. Từ đó, có cơ sở khoa học để lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với sở thích và năng lực bản thân. Tuy nhiên, khi tích hợp, GV cần chú ý đến tính vừa sức của HS, không gây cho HS quá tải khi thực hiện các nhiệm vụ học tập; đồng thời không biến tiết học Toán thành tiết học hướng nghiệp. Tích hợp GDHN trong dạy học chủ đề Thống kê môn Toán lớp 10 THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và hiệu quả GDHN cho HS ở trường THPT. Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh phí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho đề tài mã số: C.2019-18-06. Tài liệu tham khảo [1] Bùi Hiền (chủ biên, 2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa. [2] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). [3] Nguyễn Thị Phúc Chỉnh - Trần Thị Mai Lan (2009). Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học vi sinh vật học (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, số 206, tr 44-45. [4] Đỗ Hương Trà (chủ biên, 2015). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1: Khoa học Tự nhiên. NXB Đại học Sư phạm. [5] Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. [6] Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình (2018). Kế hoạch số 50/KH-NTB ngày 28/9/2018 về giáo dục hướng nghiệp năm học 2018-2019. [7] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). [8] Trần Văn Hạo (tổng chủ biên) - Vũ Tuấn (chủ biên, 2007). Đại số 10. NXB Giáo dục. [9] Lindberg, L. - Grevholm, B. (2011). Mathematics in vocational education: Revisiting a developmental researchproject. Adults Learning Mathematics: An International Journal, Vol. 6(1), pp. 41-68. KÍNH MỜI BẠN ĐỌC ĐẶT MUA TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2019 Tạp chí Giáo dục ra 1 tháng 2 kì, đặt mua thuận tiện tại các bưu cục địa phương (Mã số C192) hoặc đặt mua trực tiếp tại Tòa soạn (số lượng lớn) theo địa chỉ: TẠP CHÍ GIÁO DỤC, số 4 Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội. Kính mời bạn đọc, các đơn vị giáo dục, trường học đặt mua Tạp chí Giáo dục năm 2019. Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ trên hoặc liên lạc qua số điện thoại: 024.37345363; Fax: 024.37345363. Xin trân trọng cảm ơn. TẠP CHÍ GIÁO DỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43pham_thi_hong_hanh_dinh_tien_cong_nguyen_phuong_thao_1496_2187041.pdf
Tài liệu liên quan