Talk about changes that you like in this city and some changes that you don’t like, why?

Tài liệu Talk about changes that you like in this city and some changes that you don’t like, why?: 1. TALK ABOUT CHANGES THAT YOU LIKE IN THIS CITY AND SOME CHANGES THAT YOU DON’T LIKE, WHY? HCM city has changed. As well as the positive changes, there are some negative ones. Hiện nay, thành phố HCM có nhiều thay đổi. bên cạnh những thay đổi mang tính tích cực, thì cũng có nhiều thay đổi còn hạn chế + The changes that I like. - There are many regional entertaiments Có nhiều khu vui choi giải trí - Sopping centers, internaional standard hotels Trung tâm mua sắm, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế - Civilized city, clean Thành phố văn minh, sạch đẹp - Women working more than before Phụ nữ đi làm nhiều hơn trước - Many univercities, research centers + The changes that I don’t like: - Overcrowding Dân số đông đúc - Environmental pollution Ô nhiễm môi trường - High prices Giá cả cao - Too many cars Tình trạng kẹt xe 2. PEOPLE OFTEN SAY LIFE IS GETTING FASTER EVERY YEAR. DOES FASTER MEAN BETTER? + The pace of life is getting faster. Faste...

pdf7 trang | Chia sẻ: Khủng Long | Ngày: 02/11/2016 | Lượt xem: 1283 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Talk about changes that you like in this city and some changes that you don’t like, why?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. TALK ABOUT CHANGES THAT YOU LIKE IN THIS CITY AND SOME CHANGES THAT YOU DON’T LIKE, WHY? HCM city has changed. As well as the positive changes, there are some negative ones. Hiện nay, thành phố HCM có nhiều thay đổi. bên cạnh những thay đổi mang tính tích cực, thì cũng có nhiều thay đổi còn hạn chế + The changes that I like. - There are many regional entertaiments Có nhiều khu vui choi giải trí - Sopping centers, internaional standard hotels Trung tâm mua sắm, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế - Civilized city, clean Thành phố văn minh, sạch đẹp - Women working more than before Phụ nữ đi làm nhiều hơn trước - Many univercities, research centers + The changes that I don’t like: - Overcrowding Dân số đông đúc - Environmental pollution Ô nhiễm môi trường - High prices Giá cả cao - Too many cars Tình trạng kẹt xe 2. PEOPLE OFTEN SAY LIFE IS GETTING FASTER EVERY YEAR. DOES FASTER MEAN BETTER? + The pace of life is getting faster. Faster is good but this also has limitations (su han chee) Cuộc sống của chúng ta mỗi năm ngày càng nhanh hơn. Nhanh hơn là tốt tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế. + Faster is better because - In moder life, we must work quickly to get more done Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm nhanh để có kết quá gấp đôi - The cost of living is increasing, so we must make more money Cuộc sống ngày càng cao, chúng ta phải kiếm nhiều tiền - People are increasingly dynamic Con người ngày càng năng động - Social development is not backward in comparison with the rest of the world Xã hội phát triển, không lạc hậu so với thế giới + Limitations: - we do not have time for caring for family or relatives Chúng ta không có thời gian chăm sóc gia đình, nguời thân - No time for enjoying ourselves Không có thời gian vui chơi - we feel stress and pressure (suc ep) Chúng ta cảm thấy căng thắng và áp lực 3. THE GENERAL GAP IN THE MODERN VIETNAMESE FAMILY More and more big modern families have a generation gap khoảng cách thể hệ trong gia đình VN hiện đại ngày càng lớn + Cause Parents and childeren do not have time to learn about eacin other Cha mẹ và con cái không có thời gian tìm hiểu nhau - Different ways of thingking, parents support the old coneepts, their children like new Khác nhau về cách nghĩ, cha mẹ ủng hộ quan niệm cũ, con cái thì tích cái mới - Busy parents do not have time to take an intertest in children and the family cha mẹ bận rộn làm việc không có thời gian quan tâm con cái trong gia đình - Children leave home or take refuge from their parents Con cái bỏ nhà ra đi hoặc trốn tránh cha mẹ - Interests, think how diffrencentall make between parents and children Sở thích khác nhau, cách nghĩ khác nhautất cả tạo nên khoảng cách giữa cha mẹ và con cái 4. TEENAGE DRUG ADDICTION IN HCM CITY. Many yuong people take drung in HCM city. + Causes: - They like to do antisocial things - They are not well – educated Họ không được giáo dục - Family has a lack (thieu) of interests in their children Gia đình thiêu1 sự quan tâm con cái - They steal (cap) money to buy drugs Họ trộm cắp để có tiền mua ma túy - Social evils in growing up Tệ nạn xã hội ngày càng tăng lên - Lack of knowledge about drug Thiếu kiến thức về ma túy 5. DESCRIBE (diễ tả) WHAT CAN BE DONE TO PREVENT (ngăn cản, ngăn chặn) POLLUTION IN COUNTRY - Environment pollution are important issues not only in VN but tin world. In VN, the environmental pollution in HCM city is serious Ô nhiễm môi trường là vấn đề quan trọng không chí ở VN mà còn cả ở trên thế giới. ở VN môi trường tại TPHCM đang bị ô nhiễm quan trọng + Solutions to prevent environmental pollution Giải pháp ngăn chặn ô nhiễm môi trường - Limit the immigrants to the city Hạn chế người nhập cư vào thành phố - Building a satellite (manh hon) city Xây dựng thành phố vệ tinh - Moving the industrial zone outside the city Di dời các khu công nghiệp ra ngoài thành phố - Building a factory procsess waste water of industries Xây dựng nhà máy xứ lý nước thái của các khu công nghiệp - Do not litter on the stree Không xá rác trên đường phố - Advoccacy for people on environmental protection Tuyên truyền cho mọi người về việc bảo vệ môi trường 6. WHAT IS YOUR LUCKY NUMBER? ARE YOU SUPERSTITIOUS? (MÊ TÍN) - Each person has his own (cua rieng minh) belief(long tin, niem tin). - I’ m not superstitions (su me tin). It’s just psychology (tâm lý) - My lucky is number 9. It’s a lucky number of most people in the world. - It’s number 9 that has broungt me a lot of luck in my life and in many fields (lĩnh vực) such as study, work, and even love. - I think that number 9 always makes me more confident (tin tưởng) of myself. It influences (ảnh hưởng) my psychology very much. - In my opinion a lucky number can not decide every thing in our life. It can’t bring us all success without, our effert and abinty (năng lực) My lucky number is 8 because: - No, 8, gave me a lot of luck - On 8 years 8 months before I get to know you a lot of good - Usually on Day 8 I get more joy - Especially my birthday gifts by friends. + My lucky color is white, I like it - When I wear white I ‘ll have more luck as When I always wear a white shrit. - I hope today I will pass examination When I pass wear white clothers. - Last year, I wore a white shirt When I won the first prize I am not superstitions because I do not believe in: god, ghosts 7. WHAT DO YOU THINK PEOPLE COULD BE AFRAID (sợ hãi) OF WHEN THEY THINK ABOUT THE FUTURE? - When I thinking about the future, We fear many things. In oarticular, old age and unemployment Khi nghĩ về tương lai chúng ta sợ rất nhiều thứ. Trong đó, có tuổi già và thất nghiệp + We fear old age because: - We are a burden on the family Chúng ta là gánh nặng gia đình - We can not go to work or play, because we will be very tired Chúng ta không thể đi làm việc, vui chơi - We will be in a nursing home Chúng ta se được đưa vào viện dưỡng lão + We fear unemployment because: - We will not have money to spend each month Chúng ta không đi làm sẽ không có tiền chi tiêu hàng tháng - No money, we cannot buy: new clothes, everything we need, cannot travel. Không có tiền chúng ta sẽ không có tiền mua quần áo mới, mua mọi thứ cần thiết, đi du lịch - We can not feed themselves and our family Chúng ta không thể nuôi sống chính mình và gia đình - So unemployment is haunting those people Vì thể thất nghiệp là nỗi ám ánh đổi với mọi người 8. WHAT ARE YOUR THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT COMPUTERS? I think there are many computer gadgets, such as Tôi nghĩ máy tính có nhiều tiện ích như: - Arehive documents necessry Lưu trứ những tài liệu cần thiết - Text editor Soạn thảo văn bản - Especially when you work in needs to complete their work Đặc biệt khi đi làm bạn rất cần nó, để hoàn thành công việc của minh - In addition, computers are also used to watch movies, read newspapers online Ngoài ra, máy tính còn được dùng dể xem phim , đọc báo trực tuyển, chơi gam, misic - Send an email to friends and relatives overseas. Gữi thư điện tứ cho bạn bè và người thân ở nước ngoài 9. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MOBILE PHONES. In modern lfe, mobile phone more convenient but also inconvenience. Trong cuộc sống hiện đại, diện thoại di động có nhiều thuận tiện nhưng cũng có nhiều bất tiện + Convenience of a mobile phone - You can contact your friends and your relatives all the time wherever they are. Bạn có thể liên lạc với bạn bè và người thân của mình mọi lúc mọi nơi - You can view information online, wiew reports Bạn có thể online xem tin tức, xem báo - Deside that, mobile phone is a mean of entertainment with some function as: listenning to music, radio, we can chat by some messeges, taking photographs Bên cạnh đó, điện thoại là một vật trung gian của sự giải trí với nhiều chức năng như: nghe nhac, ra đio. + Disadvantanges: Mobile phone can bother people in bublic places, especially in meeting or in aclass Mobile phone có thể làm phiền mọi người ở nơi công cộng, đặc biệt trong cuộc hop hoặc trong lớp - Mobile phone can bother we need some rest - You feel the troubles other people call you at midnight Bạn cảm thấy phiền toái khi người khác gọi bạn lúc nữa đêm - Using mobile phone heips us contact with people quicly, but there are many disadvan tage for user, so we don’t abuse too much 10. DO YOUNG PEOPLE TODAY MAKE GOOD USE OF THEIR TIME? I think, young peole today do not use time well because: Tôi nghĩ, người trẻ hôm nay chưa sữ dụng tốt thời gian của mình vì: - They spend their time in recreation Thời gian của họ dùng để giải trí - Together go out with friends Cùng với bạn bè đi dã ngoại - They like to buy things Họ thích đi mua sắm - They do not like school, do not like reading Họ không thích đi học, không thích đọc sách - They play games, approve cleanup, cinema Họ thích chơi gam, tán ngẫu, xem phim - Do not like to particpate in social activities such as helping poor children and orphans Họ không thích tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn như: giúp đỡ trẻ em nghèo, đến thăm trẻ em mồ côi - Young people most make good use of their time. They have to spend most of the time working or studying. They most make good use of their leisure time, too. During their free time yuong people should play sprots, read, waching They should n’t worste their time, drinking beer or gambling 11. THE DIFFERENCES BETWEEN YOUR OWN LIFE – STYLE AND THAT OF YOUR PARENTS ARE INTERESTING. TALK ABOUT THE DIFFERENCES BETWEEN YOUR LIFE AND YOUR PARENTS’? - My parents and I have differences, because we are two different generations, bor in two different time periods. Cuộc sống của tôi và ba mẹ tôi có sự khác nhau. Bởi vì, chúng tôi là hai thể hệ khác nhau, sinh ra ở hai thời điểm khác nhau. + First is the different way to think about, for example: Trước hết khác nhau về cách suy nghĩ, ví dụ: sau khi hoàn thành chương trình ĐH tôi muốn ở lại Tp để phát triển sự nghiệp của mình nhưng họ muốn tôi về HT làm việc - after completibg the university I want to stay in HCM to develop my career but they want me to go to HT to work. + I love the city because the city has many prospects. They like HT because there is not noise as in HCM. Tôi thích HCM vì ở đây năn động, co hội thăng tiến cao. Họ thích HT vì nơi đây không òn ào như ở TP, gần nhà - Beside that: amusement and entertainment my parents like classical music an documentary fiml. At weekend, they like staying at home to do we always respect (tôn trông) each other, understand each other, listen to and ready share the viewpoint each other in file. The differents are intersing Finally, I agree to do as they want. I go to HT please them.gadening. White, I like pop music, thriller fiml. At weekend, I like making a short pinic with my frients . Althought our life styles and viwpoint are rather different, 12. WHAT CAN BE DONE TO IMPROVE THE QUANTITY OF PUBLIC TRANSPORT IN HCM CITY. Hcm city is most crowded city in VN, so traffic has many difficul problems Currently, the quality of traffic in HCM is very bad. Hiện nay chất lượng giao thông ở thành TPHCM rất tồi tệ - The traffic in HCM is a most heavy all day. There are often traffic jams in the rush hour - Traffic jams at the intersections Kẹt xe ở các ngã tư - The road are often small so traffic jam occurs Con đường nhỏ nên thường xảy ra kẹt xe + Measures to improve the quality of traffic in cities: - Do not drive in the rush hours Không cho xe chạy vào các giờ cao điểm - The government should improve enlage old and narrow streets an construct new moder streets - Traffic police are often present at the intersection, the Highway Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt ở các ngã tư và giao lộ - The traffic flows Phân luồng giao thông - No way to have more vehicles Không đi vào đường có nhiều xe - Moving people out in the city Di dời người dân ra ngoài thành phố - Limit the big cars travelling in the rush hours Hạn chế các loại xe lớn chạy vào giờ cao điềm Beside that: the government has to build or impovent many new bus and improve the use mall bus 13. WHAT DO YOU THINK OF THE NEWLY – BUILT OFFICE BUILDINGS IN THE CITY? Currently, HCM City has many buildings. The building were built everywhere. The consttruction of many buildings have many advantages but also limitations. Hiện nay TPHCM có nhiều cao ốc. các cao ốc được xây dựng khắp nơi. Việc xây dựng cao ốc có nhiều thuận lợi nhưng cũng có hạn chế. + Advantages such as: - City is more modern Thành phố ngày càng hiện đại - The city has many shopping centers, hotels of international standard. Tp có nhiều trung tâm mua sắm, khách sạn đạt chuẩn quốc tế - More and more offices for rent Văn phong cho thuê ngày càng nhiều -There is a need to develop the economy of the city Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Tp + disadvantages - Break architecture of the city Phá vỡ kiến trúc của Tp - Hot temperatures in summer Nhiệt độ nóng hon vào mùa hè - The building will aqueeze out the prarks Cao ốc ngày cang xây nhiều thi công viên bị thu hep - Living space is tight Không gian sống bị thu hep I think that the government should control and manage the building of office buiding better 14. ADVANTAGES AND DISADVATAGES OF BEING A MEMBER OF A LARGE FAMILY. I think that being a member of a large family has many advantages but it is also inconvenient. Tôi nghĩ là một thành viên trong gia đình lớn có nhiều thận lợi tuy nhiên cũng có nhiều bất lợi + Advantages: - When I have problems I can share them with people Khi tôi gặp khó khăn được mọi người chia sẽ - I am more interested in caring for others Tôi được nhiều người quan tâm, chăm sóc - I think my life is happier Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ vui vẻ + Inconveniences: - In families with many members, because of different thinking conflicts can arise Trong gia đình có nhiều thành viên, do khác nhau về cách suy nghĩ dễ tạo nên mâu thuẫn - I do not have a separte living space. Tôi sẽ không có không gian sống riêng 15. YOUNG MOTORCYCLISTS’ FATAL RACES. - Currently, motorcycle racing is a serious problem in the country, young people race because they do not respect social order. Hiện nay đua xe là một vấn đề nghiêm trọng trong cả nước. nguời trẻ đua xe họ không những gây mất trật tự cho xã hội mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người khác - They do like that because of many reason: - They have not jobs are lazy at study or work - Some of them want to imitate (bắt chước) what the actor from action films do - They are not well – educated Họ không được giáo dục - They do not live at home Bỏ nhà ra đi - They disrupt society Làm mất trật tự xã hội - Today they may have good luck and not have an accident but if they do not stop They will have an accident or even be killed. Hôm nay có thể họ gặp may mắn không bị tai nạn nhưng nếu họ không dừng lại thì phải đổi diện với những tai nạn khủng khiếp, thậm chỉ cả chết người.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieu.pdf
Tài liệu liên quan