Giấy xác nhận

Tài liệu Giấy xác nhận: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc --------*--------- GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TY có địa chỉ tại: , tại đây xác nhận: CÔNG TY đã giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm phần mềm “. " cho tác giả là: Ông: : . Giới tính :.. Bút danh : .............. Ngày/tháng/năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam. CMND số : Cấp ngày: Nơi cấp: Nơi đăng ký HKTT : Chỗ ở hiện tại : Tác giả sáng tạo tác phẩm phần mềm “ ” theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương của Công ty. Vì vậy, chủ sở hữu tác phẩm này là CÔNG TY .. theo quy định của pháp luật. Các tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam, việc công bố này được thực hiện vào ngàytháng .. năm 20 Giấy xác nhận được lập tại trụ sở chính Công ty Ngày . tháng .. năm 20 CÔNG TY Giám đốc (ký, đóng dấu) ...

doc1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 10/01/2016 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc --------*--------- GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TY có địa chỉ tại: , tại đây xác nhận: CÔNG TY đã giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm phần mềm “. " cho tác giả là: Ông: : . Giới tính :.. Bút danh : .............. Ngày/tháng/năm sinh : Quốc tịch : Việt Nam. CMND số : Cấp ngày: Nơi cấp: Nơi đăng ký HKTT : Chỗ ở hiện tại : Tác giả sáng tạo tác phẩm phần mềm “ ” theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương của Công ty. Vì vậy, chủ sở hữu tác phẩm này là CÔNG TY .. theo quy định của pháp luật. Các tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam, việc công bố này được thực hiện vào ngàytháng .. năm 20 Giấy xác nhận được lập tại trụ sở chính Công ty Ngày . tháng .. năm 20 CÔNG TY Giám đốc (ký, đóng dấu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiayXacnhan.doc
Tài liệu liên quan