Giấy ủy quyền (dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm …..) (dùng cho cổ đông là tổ chức)

Tài liệu Giấy ủy quyền (dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm …..) (dùng cho cổ đông là tổ chức): CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ỦY QUYỀN (Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ..) (Dùng cho cổ đông là tổ chức) 1. Tên tổ chức: .. Mã cổ đông số: .. Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:do . cấp ngày .. Địa chỉ trụ sở chính: . Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : Bằng chữ : . Người đại diện quản lý phần vốn góp: . 2. Ủy quyền cho: Ông (bà) ... Mã cổ đông số (nếu có): .. CMND số:..cấp ngày:tại: .. Thay .(tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm . của Công ty Cổ phần  và đại diện biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.   , ngày tháng năm 20 Người nhận ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Đại diện quản lý phần vốn góp (Ký và ghi rõ họ tên) Đại diện theo pháp luạt của tổ chức ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: -          Giấy ủy quyền phải gửi trước ch...

doc1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 10/01/2016 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy ủy quyền (dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm …..) (dùng cho cổ đông là tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ỦY QUYỀN (Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ..) (Dùng cho cổ đông là tổ chức) 1. Tên tổ chức: .. Mã cổ đông số: .. Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:do . cấp ngày .. Địa chỉ trụ sở chính: . Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : Bằng chữ : . Người đại diện quản lý phần vốn góp: . 2. Ủy quyền cho: Ông (bà) ... Mã cổ đông số (nếu có): .. CMND số:..cấp ngày:tại: .. Thay .(tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm . của Công ty Cổ phần  và đại diện biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.   , ngày tháng năm 20 Người nhận ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Đại diện quản lý phần vốn góp (Ký và ghi rõ họ tên) Đại diện theo pháp luạt của tổ chức ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: -          Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 3 ngày trước khi Đại hội khai mạc -          Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND và tài liệu dự họp -          Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiay-uy-quyen-du-dai-hoi-co-dong-cho-to-chuc.doc
Tài liệu liên quan