Giáo án Toán tiết 158: Phép cộng

Tài liệu Giáo án Toán tiết 158: Phép cộng: Tuần: Môn: toán phép cộng (158) I. MỤC TIấU: - Củng cố kĩ năng thực hành phộp cộng cỏc số tự nhiờn, cỏc số thập phõn, phõn số và ứng dụng tớnh nhanh trong giải bài toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi túm tắt như SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: ễn tập phộp cộng và cỏc tớnh chất của phộp cộng (6’) - GV dỏn phộp tớnh: a + b = c + Em hóy nờu cỏc thành phần của phộp tớnh? + (a + b) cũn được gọi là gỡ? (GV ghi như SGK) + Hóy nờu tớnh chất giao hoỏn của phộp cộng? GV ghi: a + b = b + a - HS trả lời. + Hóy nờu tớnh chất kết hợp của phộp cộng? GV ghi: (a + b) + c = a + (b + c) - HS trả lời. + Hóy lấy 1 số bất kỳ cộng với số 0, em hóy nờu nhận xột? GV ghi: a + 0 = 0 + a - HS trả lời. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc yờu cầu BT1. - HS làm vở. - 2 HS lờn bảng làm. - HS nối tiếp nhau đọc bài làm. - GV cho HS nờu qui tắc cộng 2 phõn số cựng mẫu số - khỏc mẫu số. - HS...

doc5 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán tiết 158: Phép cộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: Môn: toán phép cộng (158) I. MỤC TIấU: - Củng cố kĩ năng thực hành phộp cộng cỏc số tự nhiờn, cỏc số thập phõn, phõn số và ứng dụng tớnh nhanh trong giải bài toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi túm tắt như SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: ễn tập phộp cộng và cỏc tớnh chất của phộp cộng (6’) - GV dỏn phộp tớnh: a + b = c + Em hóy nờu cỏc thành phần của phộp tớnh? + (a + b) cũn được gọi là gỡ? (GV ghi như SGK) + Hóy nờu tớnh chất giao hoỏn của phộp cộng? GV ghi: a + b = b + a - HS trả lời. + Hóy nờu tớnh chất kết hợp của phộp cộng? GV ghi: (a + b) + c = a + (b + c) - HS trả lời. + Hóy lấy 1 số bất kỳ cộng với số 0, em hóy nờu nhận xột? GV ghi: a + 0 = 0 + a - HS trả lời. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc yờu cầu BT1. - HS làm vở. - 2 HS lờn bảng làm. - HS nối tiếp nhau đọc bài làm. - GV cho HS nờu qui tắc cộng 2 phõn số cựng mẫu số - khỏc mẫu số. - HS đỏi vở chữa bài. + Cỏch đặt tớnh phộp cộng số tự nhiờn – số thập phõn. - HS nhận xột bài làm. - GV nhận xột. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - GV chia 2 dóy. - HS làm vở. + Tổ 1 và tổ 2 (cột 1) - 2 HS lờn bảng làm. + Tổ 3 và tổ 4 (cột 2) - HS nhận xột bài làm trờn bảng. - GV nhận xột và chốt ý Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HS làm bảng con. 2HS làm bảng lớp. - GV yờu cầu HS giải thớch kết quả tớnh. - HS khỏc nhận xột. - GV nhận xột. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4. - 1HS túm tắt. - 1HS lờn bảng giải. - Lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dũ (2’) - 2HS đọc lại bảng túm tắt. - GV treo bảng phụ ghi cỏc tớnh chất của phộp cộng. - Dặn học sinh về nhà ụn tập phộp trừ (159). Tuần: Môn: toán phép trừ (159) I. MỤC TIấU: Giỳp HS: - Củng cố kĩ năng thực hiện phộp trừ cỏc số tự nhiờn,cỏc số thập phõn, phõn số, tỡm thành phần chưa biết của phộp cộng và phộp trừ, giải toỏn cớ lời văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi túm tắt như SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: ễn tập phộp trừ và tớnh chất (6’) - GV dỏn phộp tớnh: a - b = c + Em hóy nờu cỏc thành phần của phộp tớnh? + (a + b) cũn được gọi là gỡ? (GV ghi bảng) - HS trả lời. GV ghi: a – a = ... a – 0 = ... - HS điền vào chỗ chấm. - GV yờu cầu HS phỏt biểu thành lời. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc yờu cầu BT1. - Yờu cầu HS giải thớch bài mẫu. - Bài tập 1. - GV nhắc HS thực hiện phộp tớnh làm theo mẫu. - 2 HS lờn bảng làm bài 1a. - HS lớp nhận xột. - GV nhận xột. - GV yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi bài mẫu rồi làm. - 3 HS lờn bảng làm bài 1b. - HS làm vào vở. - HS nhận xột bài làm. - GV nhận xột, chốt ý. - Yờu cầu HS giải thớch bài mẫu. - 2 HS lờn bảng. - Lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. - Cho HS nờu quy tắc trừ 2 số thập phõn. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - Gv viết đề lờn bảng. - Yờu cầu HS xỏc định thành phần chưa biết trong cỏc phộp tớnh và nờu cỏch tỡm. - 2 HS lờn bảng. - Lớp làm vào vở. - HS nhận xột chữa bài. - GV nhận xột. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - 1HS túm tắt đề. - 1HS làm bảng gải. - HS lớp làm vở. - HS nhận xột chữa bài. - GV nhận xột kết quả. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dũ (2’) - Gv treo bảng phụ yờu cầu HS đọc. - Dặn học sinh về vừa ụn lại quy tắc và tớnh chất của phộp trừ. Chuẩn bị ụn tập phộ cộng và phộp trừ để làm bài luyện tập (160). Tuần: Môn: toán Luyện tập (160) I. MỤC TIấU: - ễn cỏc qui tắc cộng, trừ số tự nhiờn, phõn số, số thập phõn. - CỦng cố và vận dụng kĩ nămg cộng, trừ trong thực hành tớnh và giải toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành ụn luyện (35’) Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - 3 HS lờn bảng làm bài 1a. - Lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. - 2 HS lờn bảng làm bài 1b. - Lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột. Bài tập 2: - 1HS đọc yờu cầu BT2. - 4HS lờn bảng làm. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề. - Yờu cầu HS túm tắt đề toỏn. - HS lờn bảng giải. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dũ (2’) - GV nhận xột tiết học. - Về nhà ụn tập cỏch tớnh tỉ số phần trăm của 2 số và tỡm giỏ trị phần trăm của 1 số cho trước. Chuẩn bị bài phộp nhõn (161). Tuần: Môn: toán phép nhân (161) I. MỤC TIấU: Củng cố kĩ năng thực hành phộp nhõn số tự nhiờn, số thập phõn, phõn số và vận dụng để tớnh nhẩm giải toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vẽ mụ hỡnh phộp nhõn như SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: ễn tập về phộp nhõn và tớnh chất của phộp nhõn (8’) - GV dỏn phộp tớnh lờn bảng. a x b = c + EM hóy nờu cỏc thành phần của phộp nhõn? + Hóy nờu cỏc tớnh chất về phộp nhõn đó học. - HSTL nhúm đụi, ghi ra giấy cỏc tớnh chất. - Đại diện cỏc nhúm nờu kết quả thẩo luận. - GV ghi bảng. + Tớnh chất giao hoỏn: a x b = b x a (GV mụ hỡnh như SGK) Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (28’) Bài tập 1: - 1HS đọc yờu cầu BT1. - 1a/ 2HS lờn bảng làm, lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. - 1b/ HS nờu qui tắc nhõn 2 phõn số. - 1 HS lờn bảng làm. - GV nhận xột. - Lớp làm vở - HS chữa bài. - 1c/ 2HS lờn bảng làm, lớp làm vở. - HS nờu cỏch thực hiện. - HS chữa bài. - GV nhận xột. Bài tập 2: - 1HS đọc yờu cầu bài tập 2. - HS thảo luận nhúm đụi – nờu miệng. - GV nhận xột. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HS lớp làm vở. - 2HS lờn bảng làm. - GV nhận xột. - HS chữa bài. Bài tập 4: - 1 HS đọc đề. - Gv vẽ hỡnh túm tắt. - 1HS lờn bảng làm. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột. - HS đọc nội dung ghi cỏc tớnh chất SGK. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dũ (2’) - GV nhận xột tiết học. - Chuẩn bị bài ụn tập luyện tập (162). Tuần: Môn: toán Luyện tập (162) I. MỤC TIấU: Giỳp HS củng cố về ý nghĩa phộp nhõn, vận dụng kĩ năng thực hành phộp nhõn trong tớnh giỏ trị của biểu thức và giải toỏn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yờu cầu bài tập 1. - 3 HS lờn bảng làm, HS lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS nhận xột. Bài tập 2: - 1HS đọc yờu cầu BT2. - 2HS lờn bảng làm. - HS lớp làm vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - 1HS nờu túm tắt. - 1HS lờn bảng giải, HS lớp làm vào vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. Bài tập 4: - 1 HS đọc đề bài tập 4. - 1HS túm tắt đề bài. - 1 HS lờn bảng. - HS làm bài vào vở. - GV nhận xột. - HS chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dũ (2’) - GV nhận xột tiết học. - Dặn HS chuẩn bị ụn tập phộp chia (163).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan tuan 31.doc
Tài liệu liên quan