Giáo án lớp 4 môn khoa học: Ánh sáng cần cho sự sống

Tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học: Ánh sáng cần cho sự sống: KHOA HỌC Bài 47 : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết : Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật. Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó trong trồng trọt. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình trang 94, 94 SGK. Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 57 VBT Khoa học. GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với sự sống của thực vật Mục tiêu : HS biết vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật. Cách tiến hành : Bước 1 : - Yêu cầu HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 94, 95 SGK. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 94, 95 SGK. Bước 2 : - Yêu ...

doc10 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 3122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn khoa học: Ánh sáng cần cho sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC Bài 47 : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết : Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật. Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó trong trồng trọt. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình trang 94, 94 SGK. Phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 57 VBT Khoa học. GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với sự sống của thực vật Mục tiêu : HS biết vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật. Cách tiến hành : Bước 1 : - Yêu cầu HS quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 94, 95 SGK. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các hình và trả lời câu hỏi trang 94, 95 SGK. Bước 2 : - Yêu cầu các nhóm thực hành. GV theo dõi và giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn. - HS làm việc theo yêu cầu của GV. Thư kí ghi lại ý kiến của nhóm. Bước 3 : - Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Kết luận: Như mục Bạn cần biết trang 95 SGK. Hoạt động 2 : TÌM HIỂU NHU CẦU VỀ ÁNH SÁNG CỦA THỰC VẬT Mục tiêu: HS biết liên hệ thực tế, nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó trong trồng trọt. Cách tiến hành : Bước 1 : GV đặt vấn đề: Cây xanh không thể sống thiếu ánh sáng mặt trời nhưng có phải mọi loài cây đều cần một thời gian chiếu sáng như nhau và đều có nhu cầu được chiếu sáng mạnh hoặc yếu như nhau không? Bước 2 : - GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận: + Tại sao có một số loài cây chỉ sống được ở những nơi rừng thưa, các cánh đồng…được chiếu sáng nhiều? Một số loài cây khác lại sống được ở trong rừng rậm, trong hang động? + Hãy kể tên một số cây cần nhiều ánh sáng và một số cây cần ít ánh sáng ? + Nêu một số ứng dụng về nhu cầu ánh sáng của cây trong kĩ thuật trồng trọt. - HS thảo luận theo nhóm. - Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Kết luận: Tìm hiểu nhu cầu về ánh sáng của mỗi loài cây, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp kĩ thuật trồng trọt để cây được chiếu sáng thích hợp sẽ cho thu hoạch cao. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò -Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : KHOA HỌC Bài 48 : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (tiếp) I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có thể : Nêu ví dụ chứng tỏ vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người và động vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình vẽ trang 96, 97 SGK. Phiếu học tập. Một khăn tay sạch có thể bịt mắt. Các tấm phiếu bằng bìa có kích thước bằng một nửa hoặc 1/3 khổ giấy A4. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động (2’) : - GV cho HS chơi trò Bịt mắt bắt dê. - Kết thúc trò chơi GV hỏi: + Những bạn đóng vai người bịt mắt cảm thấy thế nào? + Các bạn bị bịt mắt có dễ dàng bắt được “dê” không? Tại sao? - GV giới thiệu bài học mới. 2. Bài mới (30’) Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người Mục tiêu : Nêu ví dụ chứng tỏ vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV yêu cầu HS cả lớp mỗi người tìm ra một ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người. - HS viết ý kiến của mình vào một tấm bìa hoặc vào một nửa tờ giấy A4. khi viết xong dùng băng keo dán lại. Bước 2 : - Sau khi thu thập được các ý kiến của HS cả lớp, GV gọi một vài HS lên đọc, sắp xếp các ý kiến vào các nhóm. - HS phân loại các ý kiến. Kết luận: Như mục Bạn cần biết trang 96 SGK Hoạt động 2 : Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với đới sống của động vật Mục tiêu: - Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống động vật. - Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loại động vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó trong chăn nuôi. Cách tiến hành : Bước 1 : - GV phát phiếu ghi các câu hỏi thảo luận cho các nhóm. - Làm việc theo nhóm. Câu hỏi thảo luận nhóm : Kể tên một số động vật mà bạn biết. Những con vật đó cần ánh sáng để làm gì? Kể tên một số động vật kiếm ăn vào ban đêm, một số động vật kiếm ăn vào ban ngày? Bạn có nhận xét gì về nhu cầu ánh sáng của các động vật đó? Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng? Bước 2 : - HS thảo luận các câu hỏi trong phiếu. Thư kí ghi lại ý kiến của các nhóm. Bước 3 : - Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Mỗi nhóm chỉ trả lời một câu hỏi. Các nhóm khác bổ sung. Kết luận: Như mục Bạn cần biết trang 97 SGK Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò -Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết. - 1 HS đọc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKH TUAN 24.doc
Tài liệu liên quan