DreamWeaver 8 - Bài 4

Tài liệu DreamWeaver 8 - Bài 4: DREAMWEAVER 8 STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL BÀI 4 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.STATUS BAR ( Thanh Trạng Thái ): Undo : Ctrl+Z – REDO : CTRL+Y. Nhập Text vào . Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ): Nhấp là chọn toạn bộ nội dung trang . Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu > Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí mà bạn đang nhấp > Nhấp lên Thẻ nầy > Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó trong Properties. ( H1). Góc Đáy Phải : Công cụ Select – Hand – Zoom – Tỉ lệ % đang hiển thị - Kích cở của cửa sổ đang hiển thị ( Kế bên có nút xổ xuống để chọn Size của cửa sổ có sẵn ) – Ô chót : Ước tính thời gian mà trình duyệt Download trang nầy .Nếu không thích 2 Ô cuối cùng nầy , bạn có thể thay đổi bằng cách chọn Edit Sizes từ Menu bật lên . H2). II.PROPERTY INSPECTOR : Căn cứ những gì được chọn trong cửa sổ tài liệu , các tùy chọn mô tả sẽ xuất hiện trong cửa sổ nầy . Bôi đen chọn AUGUST 3.2006 . (H3). Bôi đen chữ THURSDAY . (H4). Chọn 1 Ản...

doc8 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu DreamWeaver 8 - Bài 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DREAMWEAVER 8 STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL BÀI 4 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.STATUS BAR ( Thanh Trạng Thái ): Undo : Ctrl+Z – REDO : CTRL+Y. Nhập Text vào . Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ): Nhấp là chọn toạn bộ nội dung trang . Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu > Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí mà bạn đang nhấp > Nhấp lên Thẻ nầy > Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó trong Properties. ( H1). Góc Đáy Phải : Công cụ Select – Hand – Zoom – Tỉ lệ % đang hiển thị - Kích cở của cửa sổ đang hiển thị ( Kế bên có nút xổ xuống để chọn Size của cửa sổ có sẵn ) – Ô chót : Ước tính thời gian mà trình duyệt Download trang nầy .Nếu không thích 2 Ô cuối cùng nầy , bạn có thể thay đổi bằng cách chọn Edit Sizes từ Menu bật lên . H2). II.PROPERTY INSPECTOR : Căn cứ những gì được chọn trong cửa sổ tài liệu , các tùy chọn mô tả sẽ xuất hiện trong cửa sổ nầy . Bôi đen chọn AUGUST 3.2006 . (H3). Bôi đen chữ THURSDAY . (H4). Chọn 1 Ảnh các tùy chọn xuất hiện . PROPERTY INSPECTOR được sử dụng vừa xem , vừa chỉnh sửa .(H5). Nhấp Tam giác nầy để thu hẹp hay mở rộng Inspector . (H6). III.PANEL : Bên Phải màn Hình là các Panel Các Panel có khi bị mất , chọn Menu Window > Arrange Panels để chúng xuất hiện lại . Thường mặc định hiện hữu là : Application – Tag Inspector – CSS – File . (H7). Không xuất hiện các Panel : Frames – History – Results – Code Inspector - Time Lines . Chỉ xuất hiện khi bạn mở chúng ra ( Menu Windown > Nhấp các panel liệt kê trên ) . (H8). Mỗi Panel có tính năng riêng của nó , giúp dễ dàng khảo sát – chỉnh sửa những đối tượng liên quan đến chúng . Các Panel có chung vài thứ như sau : Nhấp Nút xổ để mở nội dung Panel. Kẹp Panel : Rê Panel đến nơi khác . Thanh Tiêu Đề : Nhấp Tab mở nội dung của nó . Nút Panel Options : Mở Menu để chọn. Nút Panel chứa 2 hay nhiều Tab.(H9). Khung xem Category : Nhấp Tag > Tab Attributes : Có 2 Khung xem là Category và List . Xem Category . (H10 ). Xem List ( H11 ) Nút Panel Options sẽ xuất hiện Menu dựa vào Panel và Tab mà bạn đang làm việc.(H12). Ví Dụ : Sử dụng Panel CSS : Mở Panel CSS : Nhấp Thẻ CSS – Menu Window > CSS Styles. Nhấp Phải lên CSS Styles bật ra Menu để bạn có thể : Group CSS with – Close CSS – Rename – Maximize – Close Panel Options . (H13). Nhấp Tab Layers > Nút Panel Options > Group Layer with Panel khác .Có thể chọn trong Menu bật ra hoặc tạo New Panel Group. (H14). Đóng các Tab – Di chuyển các Tab từ Panel nầy đến Panel khác sẽ xác lập Dreamweaver để làm việc theo cách mà bạn mong muốn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc4.Statu bar,property Inspector- Panel.doc
Tài liệu liên quan