Đơn xin xác nhận

Tài liệu Đơn xin xác nhận: CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: .. Tên tôi là: Nam (Nữ) Năm sinh là sinh viên có mã số Lớp Khoa Khóa Trường Thời gian khóa học: từ tháng năm đến.tháng .năm. Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật): Địa chỉ: Thôn (Ấp) Xã (Phường, Thị trấn) Huyện (Quận) Tỉnh (Thành phố) Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng. , ngày......tháng......năm....... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường . xác nhận anh (chị) hiện nay đang là sinh viên lớp khoa. Khóa. của nhà trường. ...

doc1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 10/01/2016 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: .. Tên tôi là: Nam (Nữ) Năm sinh là sinh viên có mã số Lớp Khoa Khóa Trường Thời gian khóa học: từ tháng năm đến.tháng .năm. Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật): Địa chỉ: Thôn (Ấp) Xã (Phường, Thị trấn) Huyện (Quận) Tỉnh (Thành phố) Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng. , ngày......tháng......năm....... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường . xác nhận anh (chị) hiện nay đang là sinh viên lớp khoa. Khóa. của nhà trường.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXN-vay-von-ngan-hang.doc
Tài liệu liên quan