Đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y

Tài liệu Đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y: TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số :ĐKNK Độc lập - Tự do - Hạnh Phú| Tel: Fax: Email: Địa chỉ: (Địa danh), ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y Căn cứ vào Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và PTNT ; Căn cứ nhu cầu nhập khẩu cho mục đích: * Sử dụng  * Quà biếu, tặng  * Kinh doanh  * Tham dự hội chợ triển lãm  * Kiểm nghiệm  * Hàng mẫu  * Thử nghiệm  * Dùng cho vật nuôi nhập khẩu  Chúng tôi xin được phép nhập khẩu các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau đây: TT Tên sản phẩm Nhà sản xuất; nhà phân phối Nước sản xuất Số ĐKNK Đơn vị tính Số lượng nhập Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 (Cột này kê theo thứ tự sau: - Nguyên liệu làm thuốc - Dược phẩm - Vắc xin , chế phẩm sinh học - Dụng cụ) (Nếu thuốc, nguyên liệu chưa có tên trong danh mục yêu cầu: - Giấy chứng nhận GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc – G...

pdf3 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 14/01/2016 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số :ĐKNK Độc lập - Tự do - Hạnh Phú| Tel: Fax: Email: Địa chỉ: (Địa danh), ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y Căn cứ vào Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và PTNT ; Căn cứ nhu cầu nhập khẩu cho mục đích: * Sử dụng  * Quà biếu, tặng  * Kinh doanh  * Tham dự hội chợ triển lãm  * Kiểm nghiệm  * Hàng mẫu  * Thử nghiệm  * Dùng cho vật nuôi nhập khẩu  Chúng tôi xin được phép nhập khẩu các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc sau đây: TT Tên sản phẩm Nhà sản xuất; nhà phân phối Nước sản xuất Số ĐKNK Đơn vị tính Số lượng nhập Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 (Cột này kê theo thứ tự sau: - Nguyên liệu làm thuốc - Dược phẩm - Vắc xin , chế phẩm sinh học - Dụng cụ) (Nếu thuốc, nguyên liệu chưa có tên trong danh mục yêu cầu: - Giấy chứng nhận GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc – Good Manufacturing Practice) của nhà sản xuất - Giấy chứng nhận được phép lưu hành (Marketing Authosization tại nước sản xuất và các nước khác (nếu có). - Phiếu phân tích (Certificate of Analysis). - Tóm tắt đặc tính của sản phẩm (SPC) - Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có Tổng giá trị đơn hàng:........ (Bằng chữ):. Ý KIẾN CỤC THÚ Y THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdon_xin_nhap_khua_thuoc_nguyen_lieu_lam_thuoc_thu_y_0827.pdf
Tài liệu liên quan