Đơn xin nhập học cao học

Tài liệu Đơn xin nhập học cao học: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trườngthuộc Đại học .. Tên tôi là: . Sinh ngày: Nơi sinh.... Hộ khẩu thường trú:... Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập). Số điện thoại: Nhà riêng .Cơ quan: Di động:......... Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày tháng năm .. của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010. Chuyên ngành đào tạo: ... Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường.. - Đại học . cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm . Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học .. Xác nhận của cơ quan chủ quản (hoặc UBND xã, phường, thị trấn) Ngày . tháng . năm 2010 Người làm đơn Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. ...

pdf1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 10/01/2016 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học cao học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trườngthuộc Đại học .. Tên tôi là: . Sinh ngày: Nơi sinh.... Hộ khẩu thường trú:... Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập). Số điện thoại: Nhà riêng .Cơ quan: Di động:......... Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày tháng năm .. của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010. Chuyên ngành đào tạo: ... Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường.. - Đại học . cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm . Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học .. Xác nhận của cơ quan chủ quản (hoặc UBND xã, phường, thị trấn) Ngày . tháng . năm 2010 Người làm đơn Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1272256190_donnhaphoc_chuan_5224.pdf
Tài liệu liên quan