Đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Tài liệu Đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- o0o ----------- ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI Kính gửi: - UBND xã .................... - Ban quản trị HTX nông nghiệp .................... Tên tôi là: Sinh năm: Tôi là xã viên đội sản xuất số .......... nông nghiệp xã Địa chỉ thường trú: Là hộ nông dân, tôi được biết UBND huyện ............. có Hướng dẫn số ............ ngày ............ của UBND huyện ............ cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vậy tôi làm đơn này, xin với UBND xã ............, Ban quản trị HTX nông nghiệp xin chuyển đổi diện tích ............ m2 trồng cây lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Gia đình chúng tôi làm đơn xin chuyển đổi diện tích ............ m2 tại cánh đồng ............ . Thực hiện mô hình chuyển đổi vườn, ao, chuồng (VAC). Sau khi được chuyển đổi, gia đình tôi xin cam kết: Thực hiện nghiêm chỉnh luật đất đai. ...

doc1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 11/01/2016 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- o0o ----------- ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VẬT NUÔI Kính gửi: - UBND xã .................... - Ban quản trị HTX nông nghiệp .................... Tên tôi là: Sinh năm: Tôi là xã viên đội sản xuất số .......... nông nghiệp xã Địa chỉ thường trú: Là hộ nông dân, tôi được biết UBND huyện ............. có Hướng dẫn số ............ ngày ............ của UBND huyện ............ cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vậy tôi làm đơn này, xin với UBND xã ............, Ban quản trị HTX nông nghiệp xin chuyển đổi diện tích ............ m2 trồng cây lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Gia đình chúng tôi làm đơn xin chuyển đổi diện tích ............ m2 tại cánh đồng ............ . Thực hiện mô hình chuyển đổi vườn, ao, chuồng (VAC). Sau khi được chuyển đổi, gia đình tôi xin cam kết: Thực hiện nghiêm chỉnh luật đất đai. Chấp hành mọi quy định của Nhà nước về giao nộp các khoản theo quy định. Không làm ảnh hưởng về tưới, tiêu đối với các diện tích xung quanh. ............ , ngày ............ tháng ............ năm 20............ Người làm đơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDon_ChuyenDoi_dat_nongnghiep.doc
Tài liệu liên quan