Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

Tài liệu Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________ , ngày.tháng.năm ĐƠN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH Ngày.thángnămBộ trưởng Bộđã ký quyết định thành lập Công ty tài chính trong Tổng công ty.., có tên là : Nay Hội đồng quản trị Tổng công ty ..đề nghị Ngân hàng Nhà nước xét cấp giấy phép hoạt động cho Công ty tài chính : 1. Tên của Công ty tài chính : - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt :.Tên gọi tắt:.. - Tên gọi bằng tiếng Anh:..Tên gọi tắt: 2. Trụ sở chính tại :.... - Trụ sở của các chi nhánh :.. 3. Địa bàn hoạt động . 4. Nội dung hoạt động . 5. Thời hạn hoạt động. 6. Vốn điều lệ : - Đã có :. - Còn thiếu phải nộp tiếp :.. 7. Tài khoản phong tỏa đã mở tại Ngân hàng Nhà nước :.......... - Số hiệu :.. - Số vốn đã gửi :... 8. Giá trị bất động sản và các phương tiện hoạt động khác đã có : Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện đủ các điều kiện còn thiếu, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký ngày khai t...

doc2 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 10/01/2016 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________ , ngày.tháng.năm ĐƠN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH Ngày.thángnămBộ trưởng Bộđã ký quyết định thành lập Công ty tài chính trong Tổng công ty.., có tên là : Nay Hội đồng quản trị Tổng công ty ..đề nghị Ngân hàng Nhà nước xét cấp giấy phép hoạt động cho Công ty tài chính : 1. Tên của Công ty tài chính : - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt :.Tên gọi tắt:.. - Tên gọi bằng tiếng Anh:..Tên gọi tắt: 2. Trụ sở chính tại :.... - Trụ sở của các chi nhánh :.. 3. Địa bàn hoạt động . 4. Nội dung hoạt động . 5. Thời hạn hoạt động. 6. Vốn điều lệ : - Đã có :. - Còn thiếu phải nộp tiếp :.. 7. Tài khoản phong tỏa đã mở tại Ngân hàng Nhà nước :.......... - Số hiệu :.. - Số vốn đã gửi :... 8. Giá trị bất động sản và các phương tiện hoạt động khác đã có : Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện đủ các điều kiện còn thiếu, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký ngày khai trương trong thời hạn quy định. Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước và điều lệ của tổ chức; nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỒ SƠ GỬI KÈM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdonxincapphephdcty_taichinh.doc
Tài liệu liên quan