Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A

Tài liệu Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CCA ---oOo--- Đơn vị cơ sở dùng để đo thông tin là gì ? Bit Bộ mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit ? 8 bits Một máy tính bắt buộc phải có ? Ổ dĩa cứng Khi một máy tính bị nhiễm vi rút ta phải làm gì ? Khởi động máy lại bằng dĩa mềm sạch, dùng các chương trình diệt vi rút để diệt. Một chương trình diệt vi rút có thể diệt ? Tùy theo phần mềm sử dụng Khi trên bàn phím không có nút Window (khởi động Start) ta bấm tổ hợp phím ? Ctrl + Esc. Nút Reset trên Case máy dùng để ? Khởi động máy lại Tổ hợp phím nào dùng để tắt máy hoặc đóng một chương trình ứng dụng ? Alt + F4 Lệnh Refresh có công dụng ? Cập nhật lại màn hình hoặc làm tươi lại các đối tượng. Trong Windows Explorer ta có thể ? Tạo, hủy, đổi tên, sao chép, di chuyển một đối tượng Nút Power trên Case máy dùng để ? Tắt máy. Để quá trình tắt máy được an toàn ta phải ? Đóng tất cả các chương trình ứng dụng lại và vào Start chọn Shutdown. Thiết bị nhập của máy vi tính là ? Bàn phím, chuột, má...

doc19 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 24/10/2013 | Lượt xem: 722 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CCA ---oOo--- Đơn vị cơ sở dùng để đo thông tin là gì ? Bit Bộ mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit ? 8 bits Một máy tính bắt buộc phải có ? Ổ dĩa cứng Khi một máy tính bị nhiễm vi rút ta phải làm gì ? Khởi động máy lại bằng dĩa mềm sạch, dùng các chương trình diệt vi rút để diệt. Một chương trình diệt vi rút có thể diệt ? Tùy theo phần mềm sử dụng Khi trên bàn phím không có nút Window (khởi động Start) ta bấm tổ hợp phím ? Ctrl + Esc. Nút Reset trên Case máy dùng để ? Khởi động máy lại Tổ hợp phím nào dùng để tắt máy hoặc đóng một chương trình ứng dụng ? Alt + F4 Lệnh Refresh có công dụng ? Cập nhật lại màn hình hoặc làm tươi lại các đối tượng. Trong Windows Explorer ta có thể ? Tạo, hủy, đổi tên, sao chép, di chuyển một đối tượng Nút Power trên Case máy dùng để ? Tắt máy. Để quá trình tắt máy được an toàn ta phải ? Đóng tất cả các chương trình ứng dụng lại và vào Start chọn Shutdown. Thiết bị nhập của máy vi tính là ? Bàn phím, chuột, máy quét. Thiết bị nhập chuẩn của máy vi tính là ? Bàn phím. Thiết bị xuất của máy vi tính là ? Màn hình, máy in. Thiết bị xuất chuẩn của máy vi tính là ? Màn hình Rom ( Read only memory) là gì ? Là bộ nhớ chỉ đọc. Ram (Random Access memory)là gì ? Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Trong Powerpoint để trình diễn các slide ta ? Vào View à Slide show hoặc Vào Slide showàView show hoặc bấm F5 Trong Powerpoint để chèn một slide mới ta ? Vào InsertàNewSlide (Ctrl + M) Ta có thể tạo một Shortcut ở ? Trên Desktop, trong Folder, hoặc trong các ổ dĩa. Nhóm lệnh dùng để xử lí tập tin nằm trong menu lệnh ? File Nhóm lệnh dùng để sửa chữa, thao tác trên dữ liệu của tập tin nằm trong menu lệnh ? Edit Nhóm lệnh dùng để ấn định chế độ khung nhìn nằm trong menu lệnh ? View Nhóm lệnh dùng để chèn một đối tượng nằm trong menu lệnh ? Insert Nhóm lệnh dùng để định dạng đối tựong nằm trong menu lệnh ? Format Nhóm lệnh dùng để chèn và xử lí bảng biểu nằm trong menu lệnh ? Table Nhóm lệnh dùng để thao tác trên dữ liệu trong Excel nằm trong menu lệnh ? Data Khi thực hiện thao tác sao chép một đối tượng nó được chứa trong ? Clipboard Trong Excel khi bắt đầu một công thức phải có ? Dấu = Trong Excel có bao nhiêu WordSheet ? 255 Trong 1 tâp tin Excel có bao nhiêu ô có địa chỉ A1 ? 255 Trong word để ghép các ô chọn liên tiếp ta ? Vào TableàMerge Cells Trong word để tách một ô chọn thành nhiều ô ta ? Vào TableàSplit Cells Trong Excel dấu để ngăn cách giữa các thành phần công thức là ? Tùy theo sự chọn lựa của người dùng trong Start/Setting/Control Panel/Regional Options. Khi thực hiện copy công thức từ ô này đến ô khác thì ? Địa chỉ tương đối sẽ bị thay đổi. Để copy một đối tượng đang chọn ta ? Vào EditàCopy (Ctrl + C) hoặc nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo đối tượng dời đi chổ khác. Trong word để chuyển từ chữ hoa sang chữ thường ta ? Vào FormatàChange Case Trong windows dấu nào cho biết đối tượng nằm phía sau nó còn chứa các đối tượng khác ? Dấu + Lệnh FileàSave As dùng để ? Lưu tập tin lại với tên khác hoặc nơi lưu trữ khác Phần Excel học kỹ các hàm sau : Lý thuyết : int, round, mod, produc, left, right, mid, len, if, and, or, sum, sumif, count, countif, average, max, min, match, sqrt. Thực hành : if, and , or, vlookup, hlookup, match, int, mod, left, right, mid, dsum, dcounta, daverage,…Rút trích, định dạng dữ liệu. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : WINDOWS Trong máy tính đơn vị thấp nhất dùng để đo thông tin là: byte c. bit Cả 2 câu trên đều đúng d. Cả 2 câu trên đều sai Một Byte bằng bao nhiêu bit : 4 bits c. 8 bits 16 bits d. 32 bits Trong máy tính thông tin được biểu diễn dưới dạng : Am thanh b. Hình ảnh Văn bản d. Tất cả các câu trên đều đúng 2 KB bằng : 1024 Bytes c. 3072 Bytes 2048 Bytes d. Tất cả các câu trên đều đúng Quá trình xử lí thông tin trong máy tính điện tử bao gồm bước : Xử lí dữ liệu, Nhập dữ liệu, Xuất dữ liệu Nhập dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Xuất dữ liệu Cả 2 câu trên đều đúng. Cả 2 câu trên đều sai. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là chữ viết tắt của : Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Mỹ. Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Nhật. Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Anh. Hệ chuyển đổi thông tin theo mã chuẩn của Trung Quốc. Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit : 7 bits 10 bits 12 bits 8 bits Một máy vi tính được cấu tạo bởi : Phần cứng. Phần mềm. Cả 2 ý trên. Tất cả các ý trên đều đúng. Thiết bị nhập chuẩn của máy vi tính là : Bàn phím. Chuột. Máy quét. Tất cả các ý trên đều đúng. Trong máy vi tính ROM(Read Only Memory) được định nghĩa là: Bộ nhớ chỉ đọc. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Bộ nhớ trong. Bộ nhớ ngoài. Phần cứng(hardware) máy tính gồm có : Chương trình ứng dụng, bộ nhớ, máy scan, chuột, bàn phím. Hệ điều hành, đĩa cứng, màn hình, chuột, bàn phím. Bộ nhớ, bộ xử lí trung ương(CPU), các thiết bị nhập xuất. Các câu trên đều đúng. Phầm mềm (software) máy tính là: Là những bộ phận trong máy tính mà ta có thể uốn cong tuỳ thích. Là một bộ chương trình các chỉ thị điện tử ra lệnh cho máy tính thực hiện một công việc nào đó theo yêu cầu người sử dụng. Hai câu trên đúng. Hai câu trên sai. Trong máy tính RAM ( Random Access Memory) được định nghĩa là : Bộ nhớ. Bộ nhớ chỉ đọc. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Khác Bộ nhớ trong gồm có : Rom và các thiết bị lưu trữ khác. Ram và các thiết bị lưu trữ khác. Rom và Ram. Rom, Ram và các thiết bị lưu trữ khác. Thiết bị lưu trữ bên ngoài của máy vi tính phổ biến nhất hiện nay gồm : Đĩa A, đĩa B, đĩa C, đĩa D. Đĩa cứng(Hard disk), đĩa mềm(Floppy disk), đĩa quang(Compact disk). Ngoài những loại kể trên. Các câu trên đều sai. Thiết bị nhập của máy tính bao gồm : Bàn phím, chuột, máy quét, máy in, màn hình. Màn hình, máy in, máy quét, chuột. Chuột, bàn phím, máy quét. Máy in, chuột, màn hình, đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa quang. Thiết bị xuất của máy vi tính bao gồm : Màn hình, máy in, chuột bàn phím. Chuột, bàn phím, máy quét, đĩa cứng, đĩa mềm. Máy in, màn hình. Ngoài những thiết bị trên. Có thể chia bàn phím máy vi tính thành 3 nhóm : Nhóm phím chữ, nhóm phím số và nhóm phím điều khiển. Nhóm phím chức năng, nhóm phím đánh maý và nhóm phím đệm số. Cả 2 câu trên đều đúng. Cả 2 câu trên đều sai. Chọn phát biểu đúng : Windows là phần mềm ứng dụng đa chức năng. MS – Dos là hệ điều hành khai thác đĩa. Máy vi tính được chế tạo đầu tiên tại Trung Quốc. Máy vi tính thông minh hơn con người. Virus máy tính là gì ? Là các loài vi sinh vật kí sinh trong cơ thể sinh vật sống lây vào máy tính. Là những chương trình máy tính do con người tạo ra nhầm mục đích xấu. Cả 2 câu trên đều đúng. Cả 2 câu trên đều sai. Máy vi tính bị nhiễm virus là do : Việc trao đổi thông tin qua mạng giữa các máy tính. Việc trao đổi thông tin qua các thiết bị lưu trữ(đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang,…) giữa các máy tính. Virus từ con truyền vào máy vi tính. Câu a,b đúng. Một phần mềm diệt virus có thể : Diệt được B-virus(Boot record virus). Diệt được F-virus(File record virus). Diệt được tất cả các loại virus. Tùy theo loại phần mềm sử dụng. Khi máy bị nhiễm virus ta : Tắt máy (ngắt điện) một lúc cho virus chết hết rồi khởi động máy lại. Format ổ đĩa và cài lại máy. Cứ để mặc kệ không làm gì hết. Dùng đĩa mềm sạch khởi động lại máy và dùng các chương trính diệt virus để diệt. Trong Windows, khái niệm bộ nhớ ảo dùng để chỉ bộ nhớ nằm trong: RAM Đĩa cứng Một thiết bị ảo Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai Thông tin được lưu trữ trong đĩa mềm dưới dạng: Từ Điện Quang Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai Virus lây nhiễm qua các tệp của Word và Excel thuộc loại: B Virus F Virus Cả 2 câu (a), (b) đều đúng Cả 2 câu (a), (b) đều sai Chọn phát biểu sai : Có nhiều cách để khởi động (mở) một chương trình. Ta có thể phục hồi (restore) một đối tượng bị xóa. Trong hệ điều hành Windows ta không thể thao tác nếu không có chuột. Ta có thể thay đổi biểu tượng của một shorcut. Cho biết công việc có thể thực hiện được nhờ chương trình Windows Explorer : Sao chép, di chuyển, đặt thuộc tính cho thư mục và tập tin. Đổi tên , xóa thư mục và tập tin. Xem kích thước(size) của thư mục, tập tin; đổi nhãn(label) ổ đĩa. Tất cả các ý trên đều đúng. Shortcut có thể được tạo trong : Tập tin và thư mục Ổ đĩa, desktop và thư mục. Thư mục Trên Desktop. Trong một số thông báo của Windows, nút CANCEL dùng để làm gì ? Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện. Lặp lại thao tác vừa thực hiện. Yêu cầu một xác nhận của người dùng. Phục hồi lại thao tác trước đó. Thoát khỏi Window và tắt máy an toàn bằng cách: Shut down the computer? Restart the computer? Restart the computer in MS-DOS mode? Close all Program and log on as a different user? Để làm sạch ổ cứng ta chọn : File, Restore. Click phải biểu tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle Bin. File, Empty Recycle Bin. Câu b, c đúng. Để đóng cửa sổ ứng dụng ta chọn: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4. File, Close. Chọn nút Close bên phải thanh tiêu đề. Tất cả đều đúng. Để phóng to cửa sồ ta chọn: Maximize. Minimize. Close. Tất cả đều đúng. Để thu nhỏ cửa sồ ta chọn: Maximize. Minimize. Close. Tất cả đều đúng. Để chuyển qua lại giữa các cửa sổ ta chọn: Shift + Tab. Crtl + Tab. Crtl + Shift + Tab. Alt + Tab. Để khởi động chương trình ứng dụng ta chọn: Start, Program, chọn chương trình ứng dụng cần khởi động. Click phải tại biểu tượng của chương trình chọn Open. Double Click tại biểu tượng chương trình. Tất cả đều đúng. Trên Windows 2000 để tìm một tập tin trong tất cả các ổ đĩa ta chọn: Start, Search, File or Folders. Start, Find, File or Folders. Câu a, b đúng. Câu a, b sai. Để tạo một thư mục trong Window ta chon: Click phải trên cửa sổ Window chọn New, Shotcut. Click phải trên cửa sổ Window chọn New, Folders. Câu a đúng, b sai. Câu a sai, câu b đúng. Để đổi tên thư mục ta chọn: Click phải tại thư mục chọn Rename. Click phải tại thư mục chọn Delete. Click phải tại thư mục chọn Propertices. Click phải tại thư mục chọn Open. Để gán thuộc tính chỉ đọc, không cho phép xóa sửa chữa tập tin ta chọn: Read Only. c.Archive. Hidden. d.System. Để gán thuộc tính ẩn cho tập tin ta chọn:. Read Only. Archive. Hidden. System. Khi xóa dữ liệu trong ổ cứng (lúc xóa không nhấn SHIFT) dữ liệu được chứa trong : Recycle Bin. Mất vĩnh viễn. Cả hai câu trên đúng . Cả hai câu trên sai. Khi xóa dữ liệu trong ổ mềm (lúc xóa không nhấn giữ SHIFT) dữ liệu : Chứa trong Recycle Bin. Mất vĩnh viễn. Cả hai câu trên đúng. Cả hai câu trên sai. MICROSOFT WORD Trong Word, lệnh File\Save As có công dụng Lưu dữ liệu lại với tên mới hoặc nơi lưu trữ mới. Giống như khi ta click vào biểu tượng hình dĩa trên thanh công cụ Thoát khỏi Word Cả 3 câu trên đều sai Virus macro của Word và Excel: Chỉ lây vào các tệp của Word và Excel Lây vào mọi tệp Lây vào Boot sector của đĩa khởi động Cả 3 câu trên đều sai Trong Word, ta chỉ có thể đọc được một tệp từ đĩa khi tên của nó có phần mở rộng là: .DOT .DOC .TXT Cả 3 câu trên đều sai Trong Word, biểu tượng hình dĩa từ trên thanh công cụ (toolbar) dùng để: Lưu (save) tất cả các tài liệu đang mở Chỉ lưu tài liệu hiện hành Lưu tài liệu vào một nơi khác an toàn hơn nơi hiện hành. Cả 3 câu trên đều sai Khi cần xem lại một tệp đã soạn thảo ngày hôm qua, trong Microsoft Word ta dùng lệnh: File, Open File, New Cả 2 câu (a), (b) đều đúng Cả 2 câu (a), (b) đều sai Trong Word, biểu tượng máy in trên thanh công cụ dùng để: In tất cả các trang của tài liệu hiện hành. Chỉ in trang hiện hành ra máy in Xem trên màn hình trước khi in (Print preview) Cả 3 câu a), b), c) đều sai. Trong Word, muốn canh một chuỗi ký tự nằm giữa một ô trong bảng (table), ta phải: Chọn ô, nhấn Ctrl + E Chọn ô đó, click vào biểu tượng canh giữa trên thanh công cụ Cả 2 câu a), b) đều đúng Cả 2 câu a), b) đều sai Trong Word, số lượng tệp có thể mở cùng lúc để là việc là: 1 Không quá 4 Tuỳ ý, không có giới hạn Cả 3 câu trên đều sai Trong Word, để chèn nội dung của một tệp trong đĩa vào tệp đang soạn thảo, ta phải: Mở menu File, chọn lệnh Open Mở menu File, chọn lệnh Save As Mở menu Insert, chọn File Cả 3 câu a), b), c) đều đúng Trong Word, để đổi font chữ mặc định, ta có thể: Chọn toàn bộ văn bản và chọn font trên thanh công cụ Chọn Tools\Options\General\Standard font Chọn Format\Font, chọn tên font, chọn OK Cả 3 câu trên đều sai Trong Word, mỗi 1 đoạn chấm dứt khi ta nhấn: Dấu chấm (.) Phím Enter Ctrl + Enter Cả 3 câu trên đều sai Trong Word, phần mở rộng mặc nhiên của 1 tệp là: .DOT .DOC .TXT .XLS Trong Word, muốn đổi nhiều chữ liên tiếp từ chữ thường thành chữ hoa, ta dùng chức năng: Drop cap Change case Cả 2 câu a) và b) đều đúng Cả 2 câu a) và b) đều sai Trong Word, đối với đoạn (paragraph): Ta chỉ có thể sử dụng 1 chế độ canh lề Kết thúc khi ta nhấn phím Enter Cả 2 câu a) và b) đều đúng Cả 2 câu a) và b) đều sai Trong Word, nội dung ta copy trước hết sẽ được chứa trong Clipboard CPU Đĩa cứng Cả 3 câu trên đều sai Trong một đoạn văn bản có thể có bao nhiêu font chữ ? Chỉ duy nhất 1 font. c. Tối đa là 2 font. Nhiều font. d. Các câu trên đều sai. Hãy chỉ ra thao tác sai trong các thao tác sau : Khi kết thúc dòng thì bấm Enter. Hết đoạn(paragraph), muốn sang đoạn mới bấm Enter. Chưa hết đoạn muốn xuống dòng bấm Shift – Enter. Chưa hết trang(page) muốn sang trang mới bấm Ctrl – Enter. Muốn copy một đối tượng vào clipboard dùng : Ctrl – C c. Edit/Copy Nhấp vào biểu tượng copy trên thanh công cụ d. Các câu trên đều đúng. Một đối tượng trong Clipboard có thể được dán ra văn bản bao nhiêu lần ? 1 lần c. Tối đa 3 lần 2 lần d. Nhiều lần. Muốn tách 1 đoạn văn bản(paragraph) thành 2 đoạn, di chuyển con trỏ đến nơi cần tách, nhấn : Enter c. Backspace Delete d. Spacebar Thực hiện thay đổi font chữ khi đang nhập văn bản, font chữ mới sẽ thể hiện: Trong đoạn văn bản hiện hành. c. Từ vị trí con trỏ trở về sau Trong toàn bộ văn bản d. Một từ(word)sau vị trí con trỏ Để tạo một bản sao nội dung của một tập tin đang mở, trong Word ta thực hiện bằng cách Edit/Copy c. File/Save As Insert/File d. Không thực hiện được Để chọn khối văn bản ta có thể dùng : Thiết bị chuột Gõ Ctrl – A Phím Shift kết hợp với các phím mũi tên và phím khác Các câu trên đều đúng. Muốn chuyển đổi giữa các loại CHỮ HOA – chữ thường – Hoa Các Ký Tự Đầu của từ: Nhấn Ctrl - F3 c. Nhấn Shift – F3 Nhấn Alt – F3 d. Nhấn F5 Muốn kết hợp nhiều ô liên tiếp trong bảng(Table), bôi đen các ônày sau đó vào : Table/Merge Cells c. Table/Delete Cells Table/Split Cells d. Table/Autofit Phím Ctrl+ A được dùng để: Xoá phần văn bản đang được chọn Chọn toàn bộ văn bản Chọn một đoạn văn bản Cả ba câu a, b, c đều sai Lệnh File\Open có công dụng: Tương đương phím Ctrl+O Mở một tập tin mới Lưu một tập tin vào đĩa Cả hai câu a và b đều đúng Trình đơn File: Chứa các lệnh xử lý tập tin Chứa các lệnh thường dùng nhất của Word Chứa các lệnh định dạng văn bản Câu a và b đúng Phím Delete và Backspace có công dụng: Xoá ký tự gần con trỏ nhất Giống nhau Ngược nhau Câu a và b đúng Lệnh Edit\Undo có công dụng: Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện Thực hiện lại lệnh vừa thực hiện Huỷ bỏ thao tác chọn khối văn bản Tương tự phím Insert. Để sao chép một khối văn bản, có thể thực hiện theo trình tự nào: Chọn khối, nhấn Ctrl+C, nhấn Ctrl+V Chọn khối, nhấn Ctrl+X, nhấn Ctrl+V Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+C Chọn khối, nhấn Ctrl+V, nhấn Ctrl+X Muốn in đậm một khối văn bản, thực hiện: Chọn khối văn bản đó Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B Nhấp vào nút lệnh Kết hợp câu a và b hoặc câu a và c Muốn chèn các ký hiệu B, ", (, [, 1, <, O,…vào vị trí con trỏ, dùng lệnh: Insert\Symbol Insert Symbol Symbol\Insert Symbol Câu a hoặc b đều được Muốn chèn các ký hiệu ©, ®,… vào vị trí con trỏ, dùng lệnh: Insert\Symbol Insert\Special Characters Symbol\Insert Symbol Câu a hoặc b đều được Muốn chuyển phần văn bản đang chọn sang dạng chỉ số trên, trong hộp thoại Font, đánh dấu vào: Mục Subscript Superscript Cả a và b đều đúng Cả a và b đều sai Để định dạng hoa thị đầu dòng cho khối văn bản đang chọn: Dùng lệnh Format\Border and Shading Thực hiện lệnh Format\Bullet Dùng lệnh Format\Bullet and Numbering Dùng lệnh Format\Bullets and Numbering Lệnh Format\Columns có thể chia văn bản thành: Tối đa 3 cột Tối đa 5 cột Nhiều cột và có thể có đường gạch giữa Câu a và c đúng Khi dùng lệnh Format\Borders and Shading để định dạng khung bao quanh văn bản, khung này có thể: Có màu tuỳ ý Có độ rộng tuỳ ý Cả hai câu a và b đều đúng Cả hai câu a và b đều sai Để xoá các ô đang chọn trong một bảng (table), dùng lệnh: Lệnh Table\ Delete Cells Lệnh Table\Delete\Cells Edit\Delete Cells Câu b và c đều đúng Muốn chèn một bảng (table) vào văn bản, dùng lệnh: Insert\Table Table\Insert\Table Insert Table Table\Insert Table Trong Table nếu sử dụng lệnh Tab ta cần sử dụng thêm phím nào: Ctrl-Tab Shift-Tab Alt-Tab Câu b và c đều đúng Để di chuyển giữa các ô trong bảng, có thể dùng: Chuột Phím Tab Các phím mũi tên Câu a, b và c đều được Muốn chèn một hoặc nhiều ô vào trong một bảng, dùng lệnh: Insert\Cells Table\Insert\Cells Table\Insert\Column Table\Insert Cell Muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô, dùng lệnh: Table\Split Cells Table\Merge Cells Nhấp vào nút lệnh Câu a và câu c đúng Muốn ghép nhiều ô trong bảng thành một ô: Table\Split Cells Table\Merge Cells Nhấp vào nút lệnh Câu b và câu c đúng Muốn chèn hình ảnh vào văn bản, có thể dùng lệnh: Insert\Picture\Clip art Insert\Picture File Insert\Picture\From File Câu b và c đều được Muốn định dạng ký tự đầu của đoạn lớn và nằm trên nhiều dòng, dùng lệnh: Format\Drop Cap Tăng kích cỡ (size) ký tự này lên Insert\Drop Cap Câu a và b đều được Tiêu đề và hạ mục của trang văn bản: Chỉ có thể chèn số trang Có thể nhập các thông tin tuỳ ý Không thể canh chỉnh nếu nhập sai. Câu a va câu c đúng. EXCEL Để khởi động Excel ta chọn: Nhấp đúp trỏ chuột lên biểu tượng lối tắt của Excel. Nhấp chọn Start, Program, Microsoft Office, Excel. Từ mành hình Dos, gõ Excel. Câu a, b đúng. Để thoát khỏi Excel ta chọn: Nhấp menu điều khiển chọn Close. Chọn File, Close. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4. Tất cả đều đúng. Trong Excel muốn bật tắt thanh công cụ ta chọn: Chọn Tool, Option, General. Chọn View, Formular Bar. Chọn View, Toolbars, đánh dấu chọn hoặc không chọn các thanh công cụ. Tất cả các cách trên đều đúng. Muốn xóa sheet, ta chọn sheet đó rồi: Chọn Edit, Delete sheet. Nhấn tổ hợp phím Alt + E, L. Nhấp chuột phải trên tên sheet để mở menu tắt rồi chọn Delete. Tất cả đều đúng. Trong Excel để mở tập tin có trong đĩa ta dùng: Chọn File, Open. Tổ hợp phím Ctrl + N. Tổ hợp phím Ctrl + O. Hai câu a và c đúng. Trong Excel để lưu một tập tin vào đĩa ta dùng: Tổ hợp phím Ctrl + S. Tổ hợp phím Alt + S. Tổ hợp phím Alt + Shift + S. Cả ba câu trên đều sai. Nhấn phím F12 là để: Thực hiện lệnh Open. Thực hiện lệnh Save As. Thực hiện lệnh Close. Thực hiện lệnh Print. Trong Excel để đóng một tập tin ta dùng: Tổ hộp phím Alt + F + C. Chọn menu File, Close. Tổ hợp phím Ctrl + W. Hai câu a và b đúng. .Theo mặt định ký tự dạng chuỗi được: Canh phải trong ô. Canh trái trong ô. Canh đều hai bên. Canh giữa trong ô. .Theo mặt định ký tự dạng số được: Canh phải trong ô. Canh trái trong ô. Canh đều hai bên. Canh giữa trong ô. Chèn dấu (‘) trước khi nhập liệu vào ô là để: Canh chỉnh dữ liệu trong ô bên trái. Canh chỉnh dữ liệu trong ô bên phải. Canh giữa dữ liệu trong ô. Canh đều hai bên dữ liệu trong ô. Khi độ dài của chuổi dữ liệu lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong các ô ký tự & ^ % # .Dữ liệu loại hàm bắt đầu bằng dấu: + * - = Để chọn toàn bộ bảng tính ta: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A. Di chuyển con trỏ chuột vào ô giao nhau của thanh tiêu đề dọc và thanh tiêu đề ngang rồi nhấp trái chuột. Câu a đúng, b sai. Câu a và b đúng. Trong Excel, để chèn hàng vào một bảng tính ta di chuyển đến ô hiện hành đến vị trí hàng cần thêm rồi: Chọn Format, Cells. Chọn Format, Column. Chọn Insert, Row. Chọn Insert, Columns. Để xóa dữ liệu trong một ô hoặc khối ô trong bảng tính Excel ta chọn: Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím Delete. Không cần chọn ô (hoặc khối ô), chỉ cần nhấn phím Delete. Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím Insert. Chọn ô (hoặc khối ô) cần xóa, rồi nhấn phím bất kỳ. Trong Excel để sắp xếp cơ sở dữ liệu ta chọn : Tool, Sort. Format, Sort. Table, Sort. Data, Sort. Các hàm sau đây hàm nào dùng để điếm giá trị: a) Sum b) Rank c) Count d) Int Trong Excel số lượng tham số của các hàm DMAX, DCOUNT, DSUM là: Khác nhau b)DCOUNT khác với DMAX và DSUM Giống nhau d)DSUM khác với DMAX Cho biết giá trị của công thức sau đây: Len=(“CAN THO”) a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 Cho biết giá trị của công thức sau đây: =AVERAGE(5,8,1,2) 4 b) 5 8 d) 2 Trong Excel cho biết giá trị của công thức sau đây: =MID(“can tho”;2;1) C b) T A d) Cả ba đều sai Muốn vào chế độ sửa chửa (Edit) một công thức trong Excel, ta phải: a) Nhấn phím F7 b) Nhấn F2 c) Cả hai đều đúng d) Cả hai đều sai Giá trị của công thức sau đây trong Excel: =IF(AND(G2,3),9,10) là: 10 Công thức có lỗi cú pháp Còn tùy thuộc vào giá trị chứa trong ô G2 9 Cho biết giá trị của công thức sau đây=MIN(MAX(“5”,2)+7) 9 c. Công thức có lỗi 12 d. Cả ba câu (a),(b),(c) đều sai Cho biết kết quả hàm RIGHT(LEFT(“Trung tâm tin học”,4),3): Tin c. Hoc Tru d. Run Khi thoát khỏi Excel, xuất hiện thông báo “Cannot quit Microsoft Excel” nguyên nhân là do: Ta chưa lưu bảng tính vào đĩa Ta chưa đặt tên tệp cho bảng tính làm việc Công thức ta gõ có lỗi Ta chưa bật chế độ bảo vệ bảng tính trước khi thóat khỏi Excel Cho biết giá trị của công thức sau đây: =AND(1,0,1,1) True False Công thức có lỗi cú pháp Cả ba câu (a),(b),(c) đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =LEN(IF(5>4+1,25,100)) 3 25 100 Cả ba đều sai. Công thức SQRT(4) Cho kết quả là: 4 2 8 6 Trong Excel, 1 worksheet có: 256 cột Không quá 256 cột IV cột Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai Trong Excel, hàm đổi các ký tự ở dạng chữ thường thành chữ hoa là hàm: UPPER CHANGE CASE PROPER Cả 3 câu (a), (b), (c) đều sai Trong excel, ô C2 chứa chuỗi AN BINH, ô D7 chứa công thức =SUM(C2,5). Khi đó giá trị thể hiện trong ô D7 sẽ là: An Binh + 5 5 #VALUE Cả 3 câu trên đều sai Trong Excel, ô C2 chứa số 20.2, ô D7 chứa công thức = RIGHT(LEFT(C2,2),1). Khi đó giá trị thể hiện tại ô D7 sẽ là: #VALUE (vì hàm chuỗi không thể xử lý số) 0 2 Cả 3 câu trên đều sai Trong Excel, cho biết giá trị của công thức sau đây: =IF(6>5,1) 1 TRUE 6 Cả 3 câu trên đều sai Trong Excel, cho biết giá trị của công thức sau đây: =ROUND(936.56,-1) 936.6 940 936 Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: = IF(6>7,8) 8 TRUE FALSE Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =IF(AND(5>3,2>2),2,3) 2 3 Công thức có lỗi cú pháp Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =SUM(6A,8,”12”) 14 6A812 26 Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =MID(“CANTHO”,2) ANTHO Công thức có lỗi cú pháp CA Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =LEN(“CANTHO”) 6 7 8 Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =COUNT(12,”A2”,”13”) 1 2 Không xác định vì chưa biết nội dung ô A2 Cả 3 câu trên đều sai Khi copy nội dung khối A1:A2 và dán (Paste) vào khối C1:C5 Quá trình copy diễn ra bình thường Lệnh copy không thực hiện được vì khối đích có nhiều ô hơn khối nguồn Chỉ copy được nội dung cho các ô C1, C2, C3, C4 Cả 3 câu trên đều sai Cho biết giá trị của công thức sau đây: =IF(OR(12,2>5),14,15) 14 15 Công thức có lỗi cú pháp Cả ba câu trên đều sai Trong bảng tính điện tử, biết E1 chứa công thức: =A1*2. Tại ô H2 chứa công thức =LEFT(“E1”,1), khi đó giá trị tại ô H2 là: E A 1 Cả 3 câu trên đều sai Trong Excel, tại ô E20 chứa giá trị 30, ô B4 chứa giá trị 6, ô C5 chứa công thức =IF(E20>b4,1,0). Khi xoá hàng chứa ô B20, giá trị tại ô C5 sẽ là: 1 0 Không đổi so với trước đó Cả 3 câu trên đều sai Trong Excel, mỗi tệp có tối đa bao nhiêu ô A1: 1 16 256 255 Tính giá trị của biểu thức 2^3 + (2+12/2)/4 –5 5 b. 2 c. 0 d. 6 Công thức tại ô A2=INT(9,9999), kết quả ô A2 bằng : 10 b. 9 c. 9,0 d. 0,9 Công thức tại ô A2=round(65120; -3), kết quả ô A2 bằng : 65120,000 b. 65000 c. 65 d. 65,120 Giá trị tại ô A3 =11, A4 = 2, công thức tại ô D5 = if(mod(A3;A4)=0;"EVEN";"ODD"), kết quả tại ô D5 sẽ là : EVEN b. ODD c. EVEN ODD d. ODDEVEN Giá trị tại ô A1=30, A2=20, A3=10, A4=17, công thức tại ô C5= sum(A1:A3) - sum(A2:A4), kết quả tại ô C5 sẽ là : 13 b. 3 c. 12 d. 14 Hãy chỉ ra công thức hoặc hàm bị sử dụng sai(không cần tính kết quả) : =MOD(0;100). + Sum(5;6;7;D2:D7). =AVERGE(C1;C9) + MAX(D1:D4). =ROUND(SUM(D1:D19)) + MIN(0,3,1). Công thức tại ô K3=Value(mid("CP2400";3;Len("CP2400")-2)), kết quả tại ô K3 là: 24 b. 2400 c. "2400" d. 400 PHAÀN LYÙ THUYEÁT TRAÉC NGHIEÄM POWER POINT Ñeå chaïy caùc slide ta laøm: nhaán F5 c. view/ slide show caû hai ñeàu ñuùng d. caû hai sai Để tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide ta vào slide show chọn: slide transitiont c. custom animation view show d. câu a, b đúng Để tạo slide mới: nhấn ctrl + M c. nhấn F5 cả hai đúng d. cả hai sai Để lưu các slide ta phải : nhấn ctrl + S c. file / save cả hai đúng d. cả hai sai Số lượng các slide của 1 bài : 5 c. 8 10 d. tuỳ ý Tạo hiệu ứng hoạt hình cho slide ta vào slide show chọn : custom animation c. custom show preset animation d. ca 3 đều sai chọn kiểu slide : format / slide layout c. common tasks/ slide layout cả hai đúng d. cả hai sai Để sử dụng màu nền có sẵn từ các mẫu cho các slide ta vao format chọn : apply design template background cả hai đúng cả hai sai Để thực thi các slide : F5 b) view / slide show click vào d) tất cả đúng Để tạo màu nềncho slide: format / background b) format / font cả hai đều đúng d) cả hai sai Phần Đáp Án Window Word Excel Power Point C D A B D D B C A A B D B A D A D A C A A B C B D D B B B A A B D B D A B A A A A A D C B B A B C C D D A A A C A B D D A D B A A A C B A B B B D B C B D B C C D A B A C B C B A B C A D B D C B D B B A B D C A D C B D D B A C D A A B B B D C A C D A B B D A A A B A A A D D A D A B A B B B C A D D B D C C A C B

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐỀ CƯƠNG ÔN THI CCA.doc
Tài liệu liên quan