Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ: năm học: 200 - 200

Tài liệu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ: năm học: 200 - 200: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG Số : /BC-Chi đoàn: Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. BÁO CÁO Kết quả và Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học kỳ: năm học: 200 - 200 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác chuyên môn: Công tác tham gia hoạt động phong trào: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn: Tổng số đoàn viên ..; (nam ., nữ .) Tổng số thanh niên .; (nam ., nữ .) Trình độ: Chuyên môn nghiệp vụ: . Lý luận chính trị: Tin học, ngoại ngữ: . Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: .. Tổng số đối tượng Đảng: Số đoàn viên chuyển đi: ; chuyển đến ; kết nạp mới: Số đoàn viên đăng ký “Chương trình rèn luyện đoàn viên”:.. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng: Đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đơn vị. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: Được cử đi học lớp cảm tình Đảng: Đang được xác minh lý lịch: .. Đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam: PHƯƠNG HƯỚNG: Công...

doc3 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 13/01/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ: năm học: 200 - 200, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG Số : /BC-Chi đoàn: Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. BÁO CÁO Kết quả và Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học kỳ: năm học: 200 - 200 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác chuyên môn: Công tác tham gia hoạt động phong trào: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn: Tổng số đoàn viên ..; (nam ., nữ .) Tổng số thanh niên .; (nam ., nữ .) Trình độ: Chuyên môn nghiệp vụ: . Lý luận chính trị: Tin học, ngoại ngữ: . Tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn: .. Tổng số đối tượng Đảng: Số đoàn viên chuyển đi: ; chuyển đến ; kết nạp mới: Số đoàn viên đăng ký “Chương trình rèn luyện đoàn viên”:.. Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng: Đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đơn vị. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: Được cử đi học lớp cảm tình Đảng: Đang được xác minh lý lịch: .. Đã được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam: PHƯƠNG HƯỚNG: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác chuyên môn: Công tác tham gia hoạt động phong trào: KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: TM. BCH CHI ĐOÀN BÍ THƯ Nơi nhận: - BTV Đoàn trường (báo cáo) - UBKT Đoàn trường (báo cáo) - Đ/c - Lưu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmaubcaoquy_1793.doc
Tài liệu liên quan