Bảng phân tích nhân khẩu học Demographic Analysis Worksheet

Tài liệu Bảng phân tích nhân khẩu học Demographic Analysis Worksheet: Bảng phân tích nhân khẩu học Demographic Analysis Worksheet Bảng phân tích nhân khẩu học mẫu này sẽ giúp bạn xác định đối tượng trọng tâm bằng cách miêu tả các thông tin về nhân khẩu học. Sau khi hoàn thành bảng này, vui lòng so sánh bảng nhân khẩu học với các đối tượng trên thị trường của bạn để xác định số lượng đối tượng phù hợp với thông tin nhân khẩu học của bạn. Nếu bạn bán hàng cho nhiều nhóm nhân khẩu khác nhau, vui lòng miêu tả các đặc tính nhâu khẩu trong nhiều trang khác nhau Thông tin khách hàng 1. Khách hàng của bạn là cá nhân hay doanh nghiệp? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2. Nếu khách hàng là cá nhân, hãy miêu tả giới tính, độ tuổi, mức thu nhập, và các thông tin nhân khẩu chính khác. ........................................

doc1 trang | Chia sẻ: tranhong10 | Ngày: 09/01/2016 | Lượt xem: 759 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng phân tích nhân khẩu học Demographic Analysis Worksheet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng phân tích nhân khẩu học Demographic Analysis Worksheet Bảng phân tích nhân khẩu học mẫu này sẽ giúp bạn xác định đối tượng trọng tâm bằng cách miêu tả các thông tin về nhân khẩu học. Sau khi hoàn thành bảng này, vui lòng so sánh bảng nhân khẩu học với các đối tượng trên thị trường của bạn để xác định số lượng đối tượng phù hợp với thông tin nhân khẩu học của bạn. Nếu bạn bán hàng cho nhiều nhóm nhân khẩu khác nhau, vui lòng miêu tả các đặc tính nhâu khẩu trong nhiều trang khác nhau Thông tin khách hàng 1. Khách hàng của bạn là cá nhân hay doanh nghiệp? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2. Nếu khách hàng là cá nhân, hãy miêu tả giới tính, độ tuổi, mức thu nhập, và các thông tin nhân khẩu chính khác. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Nếu khách hàng là doanh nghiệp, hãy miêu tả ngành nghề kinh doanh, mức doanh thu và các thông tin chính về doanh nghiệp là khách hàng tiềm năng bạn đang hướng tới. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thông tin địa lý 1. Trụ sở và khu vực khách hàng hoạt động ở đâu? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2. Có bao nhiêu khách hàng trên thị trường của bạn? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Có bao nhiêu sản phẩm, dịch vụ được bán hàng năm trên thị trường của bạn? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 4. Giá trị doanh thu hàng năm trên thị trường của bạn là bao nhiêu? ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBang-phan-tich-nhan-khau-hoc.doc
Tài liệu liên quan