Bài giảng Viễn thám và GIS - Chương 4. Phân tích không gian

Tài liệu Bài giảng Viễn thám và GIS - Chương 4. Phân tích không gian: 10/10/2014 1 VIỄN THÁM VÀ GIS CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN Khái niệm về Phân tích không gian Khả năng truy vấn (Query) Khả năng phân cấp (Reclassification) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng Chồng xếp (Overlay) Khả năng Liên kết (Conectivity) Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Được coi là sức mạnh của GIS:  Sử dụng dữ liệu địa lý.  Phân tích dữ liệu không gian.  Dựa trên các cấu trúc dữ liệu & mối quan hệ không gian. Để làm việc này:  Cần một CSDL GIS.  Các công cụ phân tích không gian.  Kiến thức chuyên môn. 10/10/2014 2 Các phép phân tích không gian Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG BOOLEAN Khả năng truy vấn (Query) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG BOOLEAN 10/10/2014 3 Khả năng phân cấp lại (Rec...

pdf6 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 20/03/2018 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Viễn thám và GIS - Chương 4. Phân tích không gian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/10/2014 1 VIỄN THÁM VÀ GIS CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN Khái niệm về Phân tích không gian Khả năng truy vấn (Query) Khả năng phân cấp (Reclassification) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng Chồng xếp (Overlay) Khả năng Liên kết (Conectivity) Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Khả năng phân tích không gian là gì? Được coi là sức mạnh của GIS:  Sử dụng dữ liệu địa lý.  Phân tích dữ liệu không gian.  Dựa trên các cấu trúc dữ liệu & mối quan hệ không gian. Để làm việc này:  Cần một CSDL GIS.  Các công cụ phân tích không gian.  Kiến thức chuyên môn. 10/10/2014 2 Các phép phân tích không gian Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) Khả năng truy vấn (Query) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG BOOLEAN Khả năng truy vấn (Query) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG BOOLEAN 10/10/2014 3 Khả năng phân cấp lại (Reclassification) Khả năng phân cấp (Reclassification) Generationalization Ranking Reselection Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) 10/10/2014 4 Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng tái cấu trúc lớp phủ (Coverage rebuilding) Khả năng chồng xếp (Overlay) Khả năng chồng xếp (Overlay) Khả năng chồng xếp (Overlay) 10/10/2014 5 Khả năng chồng xếp (Overlay) Khả năng chồng xếp (Overlay) Khả năng chồng xếp (Overlay) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TOÁN TỬ ĐẠI SỐ Cho phép cộng, trừ, nhân, chia hai raster, con số hoặc kết hợp cả hai. Khả năng chồng xếp (Overlay) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TOÁN TỬ SO SÁNH  Xác định những điều kiện quan hệ.  Nếu điều kiện đúng TRUE, giá trị ô lưới raster gán 1  Nếu điều kiện sai FALSE giá trị ô lưới raster gán 0.  Những toán tử điều kiện : ==, >, , >=, <= Khả năng chồng xếp (Overlay) THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TOÁN TỬ SO SÁNH Khả năng phân tích liên kết (Conectivity) 10/10/2014 6 Khả năng phân tích liên kết (Conectivity) BUFFER Khả năng phân tích liên kết (Conectivity) Phân tích khoảng cách Khả năng phân tích liên kết (Conectivity) Phân tích mạng lưới

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgis_bai_giang_chuong_4_8755.pdf