Bài giảng Thêm một vị trí module mới vào template

Tài liệu Bài giảng Thêm một vị trí module mới vào template: Thêm một vị trí module mới vào template Đối với Joomla 1.5.x Mở file chứa template của bạn chẳng hạn "\templates\vinaora\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau: countModules('vinaora_new_position')) : ?> Tiếp theo, mở file "\templates\vinaora\templateDetails.xml", thêm vào mục đoạn mã sau: vinaora_new_position Trong đó thuộc tính "style" có thể là: rounded, none, table, horz, xhtml, outline Đối với Joomla 1.0.x Mở file chứa template của bạn chẳng hạn "\templates\vinaora\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau: 0) { ?> Trong đó tham số thứ hai của hàm mosLoadModules là một trong 5 số nguyên: 1 = horizontal, 0 = normal, -1 = raw, -2 = XHTML và -3 = extra divs. Tham khảo thêm: What is module chrome? Applying custom module chrome mosLoadModules Keyword: module, vị trí, template Phần 1: Căn bản về vị trí các module và component Trước khi tìm hiểu về template ...

doc11 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thêm một vị trí module mới vào template, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thêm một vị trí module mới vào template Đối với Joomla 1.5.x Mở file chứa template của bạn chẳng hạn "\templates\vinaora\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau: countModules('vinaora_new_position')) : ?> Tiếp theo, mở file "\templates\vinaora\templateDetails.xml", thêm vào mục đoạn mã sau: vinaora_new_position Trong đó thuộc tính "style" có thể là: rounded, none, table, horz, xhtml, outline Đối với Joomla 1.0.x Mở file chứa template của bạn chẳng hạn "\templates\vinaora\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau: 0) { ?> Trong đó tham số thứ hai của hàm mosLoadModules là một trong 5 số nguyên: 1 = horizontal, 0 = normal, -1 = raw, -2 = XHTML và -3 = extra divs. Tham khảo thêm: What is module chrome? Applying custom module chrome mosLoadModules Keyword: module, vị trí, template Phần 1: Căn bản về vị trí các module và component Trước khi tìm hiểu về template Joomla chúng ta cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa 2 khái niệm module và component và vị trí xuất hiện của chúng trong template. Trong hình vẽ sau, bạn hãy chú ý các khối được đánh dấu màu da cam. Chúng mô tả các vị trí của module và component mà template này cung cấp. Chú ý: Trên một trang bất kỳ các module có thể có nhiều (cả về số lượng và vị trí) hoặc không có module nào nhưng luôn có duy nhất một component (trừ 1 vài trường hợp đặc biệt) Làm thế nào để biết template đang sử dụng cho phép những vị trí nào? Thật đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào trang quản trị (VD: Sau đó, mở menu Extension >>> Modules Manager bạn sẽ trông thấy các vị trí có thể dùng được trong danh sách có dòng chữ "Select Position" như hình dưới đây Chúng ta hãy quay trở lại trang chủ Joomla và bạn sẽ nhận thấy rằng, các module, component đã được bố trí như sau: Keyword: joomla, template thiết kế, trang chủ, vị trí Phần 2: Tìm hiểu về vị trí của các module khi viết mã Chúng ta cần xem xét những đoạn mã nào đã tạo ra các vị trí dành cho module và component. Bạn hãy quan sát hình sau: Chú ý: Tất cả các module bên trái đều sử dụng duy nhật một đoạn mã có dạng như sau: Chú ý: Tất cả các module bên phải đều sử dụng duy nhật một đoạn mã sau: Keyword: joomla, template, module thiết kế, trang chủ Phần 3: Tạo những file cơ bản cho template Bước 3.1: Mở thư mục [Joomla]/templates và tạo một thư mục có tên là "vinaora_template" Bước 3.2: Mở thư mục "vinaora_template" vừa tạo ở trên và tạo 2 file có tên là: "index.php" và "templateDetails.xml" Bước 3.3: Mở file "templateDetails.xml" và gõ vào nội dung sau: Hoặc copy đoạn mã sau:     vinaora_template     1.0.0     12/12/07     VINAORA     admin.vinaora.com             GNU/GPL     TPL_VINAORA_TEMPLATE             index.php         templateDetails.xml                 breadcrumbs         left         right         top         user1         user2         user3         user4         footer         debug         syndicate     Bước 3.4: Mở file "index.php" và gõ vào nội dung sau: Keyword: joomla, template thiết kế, trang chủ Phần 4: Kích hoạt Template mới tạo Để kích hoạt Template vừa tạo mới, bạn thực hiện các bước sau: Bước 4.1: Đăng nhập vào trang quản trị (VD: Bước 4.2: Mở menu "Extensions" >>> "Template Manager" Bước 4.3: Chọn template "vinaora_template" mà bạn mới tạo Bước 4.4: Nhấn nút [Default] trên thanh công cụ để kích hoạt "vinaora_template" làm template mặc định. Bước 4.5: Mở trang chủ và kiểm tra xem template mới đã được nạp chưa. Keyword: joomla, template thiết kế, trang chủ Phần 5: Tạo Layout Bước 5.1: Phác thảo trên giấy về bố cục (layout) của template. Giả sử chúng ta có giao diện với layout như sau: Bước 5.2: Viết mã HTML để tạo layout nói trên. Trước đây người ta hay sử dụng kỹ thuật dàn trang bằng bảng (dùng thẻ ). Việc dàn trang bằng bảng có ưu điểm là dễ làm nhưng lại có nhược điểm là tốc độ nạp trang chậm và không tối ưu cho các máy tìm kiếm. Do vậy ngày nay chúng ta sử dụng kỹ thuật dàn trang bằng thẻ . Mở file "index.php" của template "vinaora_template" và gõ vào nội dung sau: Hoặc copy đoạn mã sau:             WELCOME TO VINAORA.COM                 |-TOP-|                                     |-USER3-|             |-USER4-|                                             |-LEFT-|             |-COMPONENT-|             |-RIGHT-|                                 |-FOOTER-|     Bước 5.3: Kiểm tra lại layout Mở trang web và xem template vừa được tạo. Keyword: joomla, template, layout, div, module, modules, component, user, head, jdoc, include thiết kế, thẻ, phần tử, giao diện, dàn trang Phần 6: Nhúng mã của Joomla! Joomla! xây dựng một loại thẻ riêng cho việc thiết kế Template, đó là thẻ . Thẻ được dùng để nạp các phần tử riêng biệt của Joomla, chẳng hạn như: Nạp "Head", nạp "Module", nạp "Component". Thẻ này được khai báo như sau: Bây giờ hãy mở file "index.php" của template và nhúng vào các đoạn mã của Joomla! Bước 6.1: Nhúng đoạn mã nạp phần HEAD: Bước 6.2: Nhúng các đoạn mã để nạp MODULE và COMPONENT: Thay |-TOP-|, |-USER3-|, |-USER4-|... bằng các đoạn mã giống như hình dưới: Hoặc copy đoạn mã đầy đủ sau: Bước 6.3: Kiểm tra kết quả Mở Website của bạn và kiểm tra kết quả. VD: Keyword: joomla, template, layout, div, module, modules, component, user, head, jdoc, include thiết kế, thẻ, phần tử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTemp.doc
Tài liệu liên quan