Bài giảng TCP/IP - Chapter 17 BOOTP and DHCP

Tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 17 BOOTP and DHCP: Chapter 17BOOTPandDHCPCONTENTS BOOTP DHCPBOOTP17.1Figure 17-1BOOTP packet formatFigure 17-2Option formatFigure 17-3BOOTP operationDHCP18.1Figure 17-4DHCP packetFigure 17-5DHCP transition diagramFigure 17-6: Part IExchanging messagesFigure 17-6: Part IIExchanging messages...

ppt11 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 19/03/2018 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng TCP/IP - Chapter 17 BOOTP and DHCP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chapter 17BOOTPandDHCPCONTENTS BOOTP DHCPBOOTP17.1Figure 17-1BOOTP packet formatFigure 17-2Option formatFigure 17-3BOOTP operationDHCP18.1Figure 17-4DHCP packetFigure 17-5DHCP transition diagramFigure 17-6: Part IExchanging messagesFigure 17-6: Part IIExchanging messages

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch17_4481.ppt
Tài liệu liên quan