Bài giảng Quản lý Công - Các Liên minh

Tài liệu Bài giảng Quản lý Công - Các Liên minh: Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 1 FETP 2014-2015 Quản lý Công Các Liên minh 09 / 7 / 2015 Xây dựng Liên minh & Các Ranh giới Các tiêu chí phân loại của Block cho việc phát triển liên minh là một điển hình của các điều kiện – Các ranh giới giữa mình và người khác có thể được thẩm thấu như thế nào? Xây dựng liên minh là một hoạt động làm cho ranh giới giữa các cá nhân và các tổ chức có thể Xây dựng liên minh – Những lợi ích nào thống nhất các bên để vượt qua các ranh giới, do đó làm cho các ranh giới thẩm thấu nhiều hơn? Nhưng các liên minh có thể được tạo ra bằng cách làm căng thẳng hơn những ranh giới ở phương diện khác Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 2 Xây dựng Liên minh Giống như Việc Hoà giải Người xây dựng liên minh thực sự diễn dịch các đối tác với nhau vượt qua các ranh giới mà chúng tách biệt họ với nhau Thông thường, chính sách được đề ra bởi những người có quy...

pdf4 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 29/03/2018 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý Công - Các Liên minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 1 FETP 2014-2015 Quản lý Công Các Liên minh 09 / 7 / 2015 Xây dựng Liên minh & Các Ranh giới Các tiêu chí phân loại của Block cho việc phát triển liên minh là một điển hình của các điều kiện – Các ranh giới giữa mình và người khác có thể được thẩm thấu như thế nào? Xây dựng liên minh là một hoạt động làm cho ranh giới giữa các cá nhân và các tổ chức có thể Xây dựng liên minh – Những lợi ích nào thống nhất các bên để vượt qua các ranh giới, do đó làm cho các ranh giới thẩm thấu nhiều hơn? Nhưng các liên minh có thể được tạo ra bằng cách làm căng thẳng hơn những ranh giới ở phương diện khác Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 2 Xây dựng Liên minh Giống như Việc Hoà giải Người xây dựng liên minh thực sự diễn dịch các đối tác với nhau vượt qua các ranh giới mà chúng tách biệt họ với nhau Thông thường, chính sách được đề ra bởi những người có quyền lực để định hình nó, trong sự thiếu sự hiểu biết về các động thái của cuộc sống trễn các phương diện khác của ranh giới Người định hình chính sách bị rơi vào bẫy của mô hình tư duy của riêng họ, và không có khả năng hiểu hành vi của con người khi mô hình này ở trong một mô hình tư duy khác Tự Đổi mới Tư duy và Xây dựng Liên minh Tư duy tự đổi mới là loại tư duy mà nó có khả năng áp dụng mô hình tư duy của người khác Chúng ta không thể hiểu biết và giải thích hành vi của người khác nếu không có “tư duy hệ thống” Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 3 Sự Bất an, Tư duy Hệ thống và Xây dựng Liên minh Sự bất an thường có xu hướng đưa chúng ta quay trở lại tình trạng tự vệ Nếu chúng ta muốn có khả năng để duy trì các liên minh, chúng ta phải có khả năng để quan sát các cách thức mà sự bất an có xu hướng củng cố các ranh giới, và làm leo thang xung đột Tư duy tự đổi mới là tư duy mà nó hiểu biết các cách thức mà sự bất an gây khó khăn cho năng lực của chúng ta để hiểu những người khác từ mô hình tư duy của họ, và quản lý sự bất an để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của nó Xây dựng Liên minh và Tư thế Học tập Người xây dựng liên minh thành thật nhìn những người khác mà không bị sự can thiệp của hệ tham chiếu riêng hoặc lập trường tự vệ của bản thân mình Người xây dựng liên minh thành thật luôn trong tư thế học tập: – Để có niềm tin đủ để hành động và để truyền cảm hứng cho người khác hành động – Nhưng cũng có khả năng để điều chỉnh niềm tin đó dưới ánh sáng của những thông tin, dữ liệu, và những mô hình tư duy của người khác – Phát triển sự tin cậy Các Liên minh Quản lý Công Nguyễn Hữu Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn 4 Liên minh và Chiến lược Khu vực Công Giá trị Năng lựcỦng hộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfmpp7_543_l04bv_cac_lien_minh_nguyen_huu_lam_3589.pdf