Bài giảng Nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

Tài liệu Bài giảng Nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN: Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN Chương V: Những vấn đề chính trị – xã hội trong cách mạng XHCN Chương VI: CNXH hiện thực và triển vọng SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Và CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chương V I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân II. Cách mạng XHCN III. Phương thức sản xuất CSCN I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a) Khái niệm b) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân c) Điều kiện khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2. Vai trò của đảng cộng sản a. Khái niệm giai cấp công nhân  Sử dụng công cụ máy móc  Bán SLĐ b. nội dung SMLS của GCCN  Lật đổ CNTB  Xây dựng CNCS  Xóa bỏ chế độ người bóc lột người; giải phóng con người c. Những đk kq qui định SMLS của GCCN  Là gc mang tính cách mạng  Là gc thực hiện cách mạng triệt để  Là gc có năng lực thực hiện cách mạng ...

pdf9 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 22/03/2018 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ nghĩa xã hội khoa học Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN Chương V: Những vấn đề chính trị – xã hội trong cách mạng XHCN Chương VI: CNXH hiện thực và triển vọng SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Và CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chương V I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân II. Cách mạng XHCN III. Phương thức sản xuất CSCN I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a) Khái niệm b) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân c) Điều kiện khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2. Vai trò của đảng cộng sản a. Khái niệm giai cấp công nhân  Sử dụng công cụ máy móc  Bán SLĐ b. nội dung SMLS của GCCN  Lật đổ CNTB  Xây dựng CNCS  Xóa bỏ chế độ người bóc lột người; giải phóng con người c. Những đk kq qui định SMLS của GCCN  Là gc mang tính cách mạng  Là gc thực hiện cách mạng triệt để  Là gc có năng lực thực hiện cách mạng II. CM XHCN 1.Khái niệm 2.Nguyên nhân 3.Mục tiêu 4.Nội dung 5.Động lực 6.Liên minh giai cấp III. Hình thái kt – xh CSCN 1. Xuất hiện hình thái kt-xh CSCN là xu thế tất yếu 2.Các giai đoạn phát triển của CNCS → thời kì quá độ → chủ nghĩa xã hội → chủ nghĩa cộng sản

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch_ing_iv_0163.pdf