Bài giảng Lý thuyết mạch điện - Chương 6: Mạng hai cửa - Trịnh Lê Huy

Tài liệu Bài giảng Lý thuyết mạch điện - Chương 6: Mạng hai cửa - Trịnh Lê Huy: Chương 6 LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN Mạng hai cửa  Khái niệm  Phương pháp xác định ma trận mạng hai cửa  Cách ghép nối các mạng hai cửa 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 1 Mục tiêu Chương 5 sẽ giới thiệu: • Khái niệm và phân loại mạng hai cửa • Phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa • Cách ghép nối các mạng hai cửa 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 2 Mạng hai cửa Giới thiệu 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 3 Thực tế Kiến thức được học Mạng hai cửa Giới thiệu 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 4 Thực tế Mạng hai cửa Giới thiệu Mạng hai cửa là mạng trao đổi năng lượng, tín hiệu điện từ giữa mạch điện bên trong mạng với mạch điện bên ngoài. Mạng hai cửa còn có tên khác là “Mạng tứ cực”. Mạng hai cửa thường được viết dưới dạng: 𝑋1 = 𝑎1 𝑋3 + 𝑎2 𝑋4 𝑋2 = 𝑏1 𝑋3 + 𝑏2 𝑋4 Với X1, X2, X3, X4 là 1 trong các biến U1, U2, I1, I2 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 5 Mạng hai cửa Phân loại 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 6 𝑈1 𝑈2 = 𝑍11 𝑍12 𝑍21 𝑍22 𝐼1 𝐼2 𝐼1 𝐼2 = 𝑌11 𝑌12 𝑌21 𝑌22 ...

pdf12 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết mạch điện - Chương 6: Mạng hai cửa - Trịnh Lê Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6 LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN Mạng hai cửa  Khái niệm  Phương pháp xác định ma trận mạng hai cửa  Cách ghép nối các mạng hai cửa 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 1 Mục tiêu Chương 5 sẽ giới thiệu: • Khái niệm và phân loại mạng hai cửa • Phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa • Cách ghép nối các mạng hai cửa 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 2 Mạng hai cửa Giới thiệu 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 3 Thực tế Kiến thức được học Mạng hai cửa Giới thiệu 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 4 Thực tế Mạng hai cửa Giới thiệu Mạng hai cửa là mạng trao đổi năng lượng, tín hiệu điện từ giữa mạch điện bên trong mạng với mạch điện bên ngoài. Mạng hai cửa còn có tên khác là “Mạng tứ cực”. Mạng hai cửa thường được viết dưới dạng: 𝑋1 = 𝑎1 𝑋3 + 𝑎2 𝑋4 𝑋2 = 𝑏1 𝑋3 + 𝑏2 𝑋4 Với X1, X2, X3, X4 là 1 trong các biến U1, U2, I1, I2 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 5 Mạng hai cửa Phân loại 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 6 𝑈1 𝑈2 = 𝑍11 𝑍12 𝑍21 𝑍22 𝐼1 𝐼2 𝐼1 𝐼2 = 𝑌11 𝑌12 𝑌21 𝑌22 𝑈1 𝑈2 𝐼1 𝑈2 = 𝐺11 𝐺12 𝐺21 𝐺22 𝑈1 𝐼2 𝑈1 𝐼2 = 𝐻11 𝐻12 𝐻21 𝐻22 𝐼1 𝑈2 𝑉1 𝐼1 = 𝐴11 𝐴12 𝐴21 𝐴22 𝑈2 −𝐼2 𝑈2 𝐼2 = 𝐵11 𝐵12 𝐵21 𝐵22 𝑈1 −𝐼1 Mạng hai cửa Phân loại 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 7 𝑈1 𝑈2 = 𝑍11 𝑍12 𝑍21 𝑍22 𝐼1 𝐼2 𝐼1 𝐼2 = 𝑌11 𝑌12 𝑌21 𝑌22 𝑈1 𝑈2 𝑈1 𝐼1 = 𝐴11 𝐴12 𝐴21 𝐴22 𝑈2 −𝐼2 Phương pháp tính ma trận của mạng hai cửa Ma trận trạng thái Z 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 8 𝑈1 𝑈2 = 𝑍11 𝑍12 𝑍21 𝑍22 𝐼1 𝐼2 𝑍11 = 𝑈1 𝐼1 𝐼2 = 0 𝑍21 = 𝑈2 𝐼1 𝐼2 = 0 𝑍12 = 𝑈1 𝐼2 𝐼1 = 0 𝑍22 = 𝑈2 𝐼2 𝐼1 = 0 : Trở kháng vào của cửa 1 khi hở mạch cửa 2 : Trở kháng tương hỗ của cửa 2 đối với cửa 1 khi hở mạch cửa 2 : Trở kháng tương hỗ của cửa 1 đối với cửa 2 khi hở mạch cửa 1 : Trở kháng vào của cửa 2 khi hở mạch cửa 1 Phương pháp tính ma trận của mạng hai cửa Ma trận trạng thái Y 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 9 𝐼1 𝐼2 = 𝑌11 𝑌12 𝑌21 𝑌22 𝑈1 𝑈2 𝑌11 = 𝐼11 𝑈1 𝑈2 = 0 𝑌21 = 𝐼2 𝑈1 𝑈2 = 0 𝑌12 = 𝐼1 𝑈2 𝑈1 = 0 𝑌22 = 𝐼2 𝑈2 𝑈1 = 0 : Dẫn nạp vào của cửa 1 khi hở mạch cửa 2 : Trở kháng tương hỗ của cửa 2 đối với cửa 1 khi hở mạch cửa 2 : Dẫn nạp tương hỗ của cửa 1 đối với cửa 2 khi hở mạch cửa 1 : Dẫn nạp vào của cửa 2 khi hở mạch cửa 1 Phương pháp tính ma trận của mạng hai cửa Ma trận trạng thái A 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 10 𝑈1 𝐼1 = 𝐴11 𝐴12 𝐴21 𝐴22 𝑈2 −𝐼2 𝐴11 = 𝑈1 𝑈2 𝐼2 = 0 𝐴21 = 𝐼1 𝑈2 𝐼2 = 0 𝐴12 = 𝑈1 −𝐼2 𝑈2 = 0 𝐴22 = 𝐼1 −𝐼2 𝑈2 = 0 : Thông số truyền đạt Cách kết nối mạng hai cửa 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 11 [a] = [a]1 . [a]2 [y] = [y]1 + [y]2 [z] = [z]1 + [z]2 Question? 8/21/2017 TRỊNH LÊ HUY 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfly_thuyetchuong_6_modif_503_1662_2132313.pdf