Bài giảng Khoa học đất - Chương 4: Thành phần cấu tạo đất (tt)

Tài liệu Bài giảng Khoa học đất - Chương 4: Thành phần cấu tạo đất (tt): Khoáng sét Tứ diện silic (SiO4) Bát diện nhôm [Al(OH)6] Sự kết hợp giữa phiến tứ diện và phiến bát diện trong tinh thể sét Khoáng 1:1 Khoáng 2:1 Cách liên kết các phiến tứ diện với phiến bát diện Cấu tạo của phiến tứ diện, bát diện và của khoáng sét nhìn trên mặt phẳng Sự thay thế đồng hình Sự thay thế đồng hình Sự thay thế đồng hình Khoáng sét mang điện tích âm Tính trương nở của các khoáng sét Sự chuyển biến của các loại khoáng sét trong điều kiện môi trường có nồng độ kali giảm dần và tăng dần ...

pdf11 trang | Chia sẻ: honghanh66 | Ngày: 20/03/2018 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học đất - Chương 4: Thành phần cấu tạo đất (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoáng sét Tứ diện silic (SiO4) Bát diện nhôm [Al(OH)6] Sự kết hợp giữa phiến tứ diện và phiến bát diện trong tinh thể sét Khoáng 1:1 Khoáng 2:1 Cách liên kết các phiến tứ diện với phiến bát diện Cấu tạo của phiến tứ diện, bát diện và của khoáng sét nhìn trên mặt phẳng Sự thay thế đồng hình Sự thay thế đồng hình Sự thay thế đồng hình Khoáng sét mang điện tích âm Tính trương nở của các khoáng sét Sự chuyển biến của các loại khoáng sét trong điều kiện môi trường có nồng độ kali giảm dần và tăng dần

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc4_2_thanhphan_khoangset_159.pdf