Bài giảng internet explozer

Tài liệu Bài giảng internet explozer: 4.11 INTERNET EXPLORER 4.11.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRANG WEB LÀ TRANG THễNG TIN MÀN HèNH ĐƯỢC TẢI VỀ TỪ MẠNG INTERNET WEB ĐƯỢC CÁC ICP CUNG CẤP BỞI CÁC BỘ TRANG WEB -CềN GỌI LÀ WEBSITE MỖI WEB SITE Cể MỘT ĐỊA CHỈ DUY NHẤT TRấN INTERNET SIấU VĂN BẢN(Hyper Text) SIấU LIấN KẾT (Hyper Link) CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA WEB HYPER TEXT Văn bản Text Hỡnh ảnh tĩnh Picture Hỡnh ảnh động Movie Hoạt hỡnh Animation Âm thanh Audio HYPER LINK Cựng trang Trang khỏc trong cựng Web Site Đến Web Site bất kỳ tên miền tên máy của đơn vị.loại đơn vị.tên nước tên máy của đơn vị : tự chọn và được chấp nhận loại đơn vị edu (educatipnal) - giáo dục com (commercial) - thương mại gov (government) - nhà nước org (organization) - tổ chức khác net (networking) - mạng mil (military) - quân sự tên nước (có thể không) vn, us, ca, au, in, ... Ví dụ : hcmute.edu.vn (HoChiMinh University of Technical Education) miền/tờn file ĐỊACHỈ WEBSITE GIẢI THÍCH CÁC THÀNH PHẦN miền/tên file.html http : hyper text transf...

ppt38 trang | Chia sẻ: hunglv | Ngày: 02/12/2013 | Lượt xem: 642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng internet explozer, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.11 INTERNET EXPLORER 4.11.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRANG WEB LÀ TRANG THễNG TIN MÀN HèNH ĐƯỢC TẢI VỀ TỪ MẠNG INTERNET WEB ĐƯỢC CÁC ICP CUNG CẤP BỞI CÁC BỘ TRANG WEB -CềN GỌI LÀ WEBSITE MỖI WEB SITE Cể MỘT ĐỊA CHỈ DUY NHẤT TRấN INTERNET SIấU VĂN BẢN(Hyper Text) SIấU LIấN KẾT (Hyper Link) CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA WEB HYPER TEXT Văn bản Text Hỡnh ảnh tĩnh Picture Hỡnh ảnh động Movie Hoạt hỡnh Animation Âm thanh Audio HYPER LINK Cựng trang Trang khỏc trong cựng Web Site Đến Web Site bất kỳ tên miền tên máy của đơn vị.loại đơn vị.tên nước tên máy của đơn vị : tự chọn và được chấp nhận loại đơn vị edu (educatipnal) - giáo dục com (commercial) - thương mại gov (government) - nhà nước org (organization) - tổ chức khác net (networking) - mạng mil (military) - quân sự tên nước (có thể không) vn, us, ca, au, in, ... Ví dụ : hcmute.edu.vn (HoChiMinh University of Technical Education) miền/tờn file ĐỊACHỈ WEBSITE GIẢI THÍCH CÁC THÀNH PHẦN miền/tên file.html http : hyper text transfer protocol www : world wide web tên file : tên trang của Web html : hypertext markup language ------------------------------------------------- TRèNH DUYỆT WEB BROWSER LÀ PHẦN MỀM Cể CHỨC NĂNG TRUY XUẤT WEBSISE, LẤY VỀ VÀ HIỂN THỊ TRANG TRấN MÀN HèNH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG Cể HAI TRèNH DUYỆT THƯỜNG SỬ DỤNG : Internet Explorer của MicroSoft NetScape Communicator của NetScape WEB BROWSER 4.11.2 INTERNET EXPLORER Start/Programs/Internet Explorer Kớch đỳp Shortcut trờn Destop KHỞI ĐỘNG INTERNET EXPLORER CỬA SỔ TRèNH DUYỆT Trỡnh Đơn Thanh Cụng cụ Hộp Địa chỉ Khung NộI dung Thanh Trạng thỏi THANH CễNG CỤ BACK FORWARD STOP REFRESH HOME ĐỊA CHỈ TRANG ĐANG XEM CHÚ í MŨI TấN BấN PHẢI SEARCH FAVORITES HISTORY MAIL PRINT FRONT PAGE GO LINKS VIEW/TOOLBARS HỘP ĐỊA CHỈ 4.11.3 CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Ngưng truy xuất Về trang đầu a Nhập địa chỉ Website cần truy cập Truy xuất lui/tới Ngược về quỏ khứ Tỡm kiếm thụng tin Những Website ưa thớch TRUY XUẤT WEBSITE BA CÁCH TRUY XUẤT WEBSITE 2-Liờn kết với cỏc trang khỏc qua cỏc siờu liờn kết 3-Lựa Website cú trong danh sỏch của trang hiện hành WEBLINK 1-Nhập địa chỉ WebSite trong hộp Address NHẬP HOẶC CHỌN ĐỊA CHỈ SIấU LIấN KẾT  WEB LINK DANH SÁCH CÁC WEBSITE TẠI SAO GỌI LÀ WEB ? Cấu tuần tự và rẽ nhỏnh A B C ĐK M N Cấu trỳc vũng lặp A ĐK M N WEB CÁC LOẠI TRANG Trang chủ (Master Page) Trang nội dung (Content Page) Trang đầu (Home Page) Trang đặc biệt (Special Page) Trang màn hỡnh (Display Page) TRANG ĐẶC BIỆT CỦA WWW.SAIGON.VNN.VN HOME PAGE LÀ Gè? LÀ TRANG XUẤT HIỆN NGAY SAU KHI KHỞI ĐỘNG TRèNH DUYỆT THAY ĐỔI HOME PAGE MENU TOOLS/OPTIONS 3 CÁCH XÁC LẬP HOME PAGE 1 2 3 KẫO THẢ ĐỊA CHỈ VÀO HOME KẫO THẢ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong4TinHocCanBanIE.ppt
Tài liệu liên quan