Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 10: Mạch lọc - Trịnh Lê Huy

Tài liệu Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 10: Mạch lọc - Trịnh Lê Huy: Chương 9 CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ Mạch lọc  Khái niệm và phân loại mạch lọc  Đáp ứng tần số của mạch lọc  Mạch lọc thụ động sử dụng RC TRỊNH LÊ HUY 1 Mục tiêu TRỊNH LÊ HUY 2 ➢ Hiểu được mạch lọc ➢ Hiểu được đáp ứng tần số của mạch lọc ➢ Hiểu và vận dụng được các loại mạch lọc khác nhau Khái niệm và phân loại mạch lọc TRỊNH LÊ HUY 3 ➢Mạch lọc là mạch có thể chặn hoặc làm yếu các tần số không mong muốn và cho các tần sốmongmuốn đi qua với sự suy hao thấp nhất. ➢ Có nhiều loại mạch lọc khác nhau: ➢Mạch lọc hạ thông ➢Mạch lọc thượng thông ➢Mạch lọc dải thông ➢Mạch loc triệt thông f Gain f Gain f Gain f Gain Đáp ứng tần số của mạch lọc TRỊNH LÊ HUY 4 ➢ Đáp ứng tần số là việc khảo sát khả năng hoạt động của một mạch, một linh kiện khi tần số của tín hiệu thay đổi. ➢ Nhờ vào việc khảo sát đáp ứng tần số của mạch lọc mà ta có thể phân loại được cácmạch lọc khác nhau. Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 5 ➢Mạch lọc hạ thông: Mạch lọc sử d...

pdf13 trang | Chia sẻ: quangot475 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử - Chương 10: Mạch lọc - Trịnh Lê Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 9 CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ Mạch lọc  Khái niệm và phân loại mạch lọc  Đáp ứng tần số của mạch lọc  Mạch lọc thụ động sử dụng RC TRỊNH LÊ HUY 1 Mục tiêu TRỊNH LÊ HUY 2 ➢ Hiểu được mạch lọc ➢ Hiểu được đáp ứng tần số của mạch lọc ➢ Hiểu và vận dụng được các loại mạch lọc khác nhau Khái niệm và phân loại mạch lọc TRỊNH LÊ HUY 3 ➢Mạch lọc là mạch có thể chặn hoặc làm yếu các tần số không mong muốn và cho các tần sốmongmuốn đi qua với sự suy hao thấp nhất. ➢ Có nhiều loại mạch lọc khác nhau: ➢Mạch lọc hạ thông ➢Mạch lọc thượng thông ➢Mạch lọc dải thông ➢Mạch loc triệt thông f Gain f Gain f Gain f Gain Đáp ứng tần số của mạch lọc TRỊNH LÊ HUY 4 ➢ Đáp ứng tần số là việc khảo sát khả năng hoạt động của một mạch, một linh kiện khi tần số của tín hiệu thay đổi. ➢ Nhờ vào việc khảo sát đáp ứng tần số của mạch lọc mà ta có thể phân loại được cácmạch lọc khác nhau. Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 5 ➢Mạch lọc hạ thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 6 ➢Mạch lọc hạ thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 7 ➢Mạch lọc thượng thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 8 ➢Mạch lọc thượng thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 9 ➢Mạch lọc dải thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 10 ➢Mạch lọc dải thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 11 ➢Mạch lọc triệt thông: Mạch lọc sử dụng linh kiện RC TRỊNH LÊ HUY 12 ➢Mạch lọc triệt thông: Thank you! TRỊNH LÊ HUY 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_thiet_bi_va_mach_dien_tu_chuong10_6241_9467_2132306.pdf